Sindicatul „Noroc Bun” a avut dreptate: Minele nu pot intra în insolvenţă...

Sindicatul „Noroc Bun” a avut dreptate: Minele nu pot intra în insolvenţă ca un butic (III)

Timp de citire: 4 minute
Sub aspectul solicitării acestora de desemnare a administratorului judiciar provizoriu, susţine că apelurile sunt nefondate, neexistând niciun motiv pertinent în favoarea desemnării unui singur practician în insolvenţă, respectiv Euro Insol SPRL. Apreciază că solicitarea lor este cea mai întemeiată, de desemnare a unui consorţiu format din Euro Insol şi Expert Insolvenţă, care ar putea acoperi întreaga activitate, raportat la complexitatea acestei proceduri. Referitor la apelul formulat de Sindicatul „Noroc Bun” arată că acesta este neîntemeiat şi solicită respingerea pentru acest motiv. Solicită respingerea apelului formulat de Gerom International, apreciază că nu se poate susţine că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei a fost formulată cu rea-credinţă şi că n-ar fi existat o stare de insolvenţă, câtă vreme doar Gerom deţine împotriva debitoarei o creanţă de peste 1.600.000 lei, aşa cum rezultă şi din tabelul preliminar de creanţe pe care l-a depus la dosar la acest termen, în ce priveşte excepţiile invocate de administratorul judiciar provizoriu Casa de Insolvenţă GMC SPRL faţă de Armor Security SRL solicită respingerea acestora, având în vedere că aceasta are şi calitate procesuală. Avocat Cibu Ioan susţine că, apelul debitoarei, raportat la dispoziţiile art. 45 din lege, nu poate fi admis, întrucât se dă prevalenţă administratorului judiciar propus de creditori. În ce priveşte apelul formulat de Gerom International, solicită respingerea acestuia, întrucât, chiar dacă cererea formulată de debitor ar fi nelegală, există cerere de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei formulată şi de creditori. Oricum, procedura insolvenţei în mod legal a fost deschisă. Solicită, totodată, respingerea apelului formulat de Sindicatul „Noroc Bun”. În ce priveşte excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi a inadmisibilităţii apelului Armor Security, solicită respingerea acestora, întrucât creditoarea are calitate, dovedită şi prin motivele din apel. Referitor la celelalte apeluri, solicită admiterea acestora în măsura in care nu prejudiciază interesele SC Armor Security SRL, în ce priveşte nominalizarea ca administrator judiciar a practicianului Expert Insolvenţă SPRL, a cărui că experienţa nu este cu nimic mai prejos decât cea a Euro Insol SPRL. Astfel, pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiţie şi desfăşurare a procedurii insolvenţei, au solicitat ca în situaţia în care instanţa de control judiciar admiţând apelul, va proceda la nominalizarea administratorului judiciar, acesta să fie Expert Insolvenţă SPRL împreună cu Euro Insol. Apreciază că este o procedură legală şi „pacifistă”. Arată că, pe lângă experienţa pe care o au cei doi administratori judiciari, un alt criteriu este valoarea creanţei, care nu poate fi omisă. Practician în insolvenţă Mitrachioiu Mihai Lucian, referitor Ia excepţia lipsei procesuale în formularea apelului de către creditorii Constantin Grup, Deloitte Consultanţă, Armor Security şi Hidroconstrucţia arată că, aşa cum apare în hotărârea atacată, la pagina 8, instanţa a făcut aplicabilitatea prevederilor art. 142 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară, astfel încât cauza s-a dus la primul judecător sindic învestit. Apoi, aplicând prevederile art. 66 alin. 6 şi 7 a transformat toată această procedură într-o procedură necontencioasă. Aşa cum se poate observa din toate apelurile formulate, niciun apelant nu a criticat aplicabilitatea Regulamentului de ordine interioară şi nici dispoziţiile art. 66 alin. 6 şi 7, sub aspectul transformării procedurii dintr-o procedură contencioasă, iniţial, într-una necontencioasă, în care s-a judecat cererea de deschidere a procedurii formulată de debitoare. Apelurile de faţă au ca­rac­ter devolutiv. Or, niciun apelant nu a criticat aplicabilitatea normei de procedură, care a transformat procedura într-una necontencioasă, astfel încât, în momentul în care s-a declanşat procedura necontencioasă, deja s-a judecat doar cererea debitorului, creditorii nu mai aveau calitate la fond în procedura necontencioasă. Susţinerile creditorilor apelanţi, potrivit cărora au calitate procesuală odată cu formularea cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei sunt eronate, pentru că instanţa de fond a deschis procedura necontencioasă. Dispoziţiile art. 66 alin. 6 şi 7 din lege nu sunt simple articole de îndrumare, aşa cum le apreciază apelanţii, ci sunt norme procedurale de soluţionare a conflictului între cererile creditorilor şi cea a debitorului. Or, această excepţie a lipsei calităţii procesuale se raportează la apelurile formulate, la lipsa criticilor cu privire la procedura stabilită în fond prin aplicarea prevederilor Regulamentului şi a dispoziţiilor art. 66 alin. 6 şi 7 din legea insolvenţei. Referitor la excepţia inadmisibilităţii, arată că, prin apelurile formula­te, apelanţii transformă procedura  ne­­­­con­tencioasă de la fond într-o procedură contencioasă în apel. Astfel, instanţa de control judiciar va trebui să verifice dacă prezenta procedură capătă caracter contencios, în caz afirmativ, vor trebui aplicate prevederile art. 531 C.pr.civ. Instanţa va constata caracterul contencios al dezbaterilor şi revocarea hotărârii de la fond. S-ar conferi creditorilor apelanţi dreptul de a avea o nouă cale de atac, faţă de opoziţia prevăzută de art. 71 alin. 2. În ce priveşte apelul formulat de Sindicatul „Noroc Bun”, acesta este inamisibil şi solicită respingerea ca atare. Apreciază că apelul nu are finalitate, deoarece acesta, încercând încălcarea dispoziţiilor art. 457 îşi arogă posibilitatea de a supune criticile cu privire la hotărârea iniţială unor instanţe diferite: instanţei de apel şi judecătorului sindic în momentul în care formulează opoziţie, pentru că are dreptul de a formula opoziţie. Prin încălcarea dispoziţiilor art. 459 alin. 2 are un drept de opţiune între a formula opoziţie şi a formula apel.
(va urma)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii