File din corespondenţa dintre / Sindicatul „Noroc Bun” şi Ministerul Energiei

File din corespondenţa dintre / Sindicatul „Noroc Bun” şi Ministerul Energiei

Timp de citire: 5 minute
1. Sindicatul „Noroc Bun” către Ministerul Energiei
Către Ministerul Energiei, în atenţia 
domnului Ministru al Energiei Victor Vlad Grigorescu,
Sindicatul „Noroc Bun”, organizaţie sindicală la nivelul SC CE FI­SA Hunedoara, conform Sentinţei Civile Nr. 400/2014 a Judecătoriei Petroşani, având în vedere preocupările dumneavoastră legate de situaţia stocurilor de huilă şi de finalizarea Planului de Restructurare şi Reorganizare al SC CEH-SA Hunedoara vă transmitem următoarele: 
– În anul 2005 până în prezent, mineritul din Valea Jiului, a fost condus de acelaşi grup de oameni( loan Stamin Purcaru, Daniel Surulescu, C-tin Jujan, Mihai Stoicescu, Verginica Popescu  etc.), indiferent de culoarea partidelor politice care au guvernat România;
– în fiecare an au fost făcute programe de restructurare şi reorganizare, care nu au avut decât un singur scop : crearea unei perdele de fum în faţa guvernanţilor sub care să-şi menţină funcţiile conducătorii;
 – în toată această perioadă au fost constante două direcţii:
a) menţinerea contractelor de masă caldă, plasă de sârmă şi transport angajaţi, de la aceiaşi furnizori;
b) dezinteresul faţă de recuperarea datoriilor pentru agentul termic furnizat către societăţile de distribuţie (administrate de către primăriile din Valea Jiului), în ideea : noi vă numim, iar voi ne acoperiţi Datoriile la zi, ale acestor societăţi către SC CEH-SA se ridică la peste 1000 de miliarde lei vechi.
– am transmis în timp adrese cu diverse poziţii ale noastre, soluţii etc., de care s-a ţinut cont doar într-o oarecare măsură. Spre ex.: am propus, pentru a evita insolvenţa SC CEH-SA, un program de Concordat Preventiv, în baza căruia să fie pus în aplicare un plan de reorganizare şi restructurare (aveam certitudinea menţinerii locurilor de muncă pe o perioadă de cel puţin trei ani, timp în care se puteau pregăti alte programe); am propus un plan prin care să înceapă demersurile necesare către UE pentru subvenţionarea mineritului (imperios necesar în momentul în care partea de energie din SC CEH se va desprinde de minerit, practic, mineritul nu va mai putea să plătească salariile nici pe luna în curs ). Toate aceste demersuri ale noastre au la bază prevederi legislative româneşti sau directive europene.
Iată însă că şi actuala conducere a SC CEH-SA  preferă acelaşi mod de cârdăşie cu anumite organizaţii sindicale şi se continuă lupta administraţiei pentru a mări numărul de membrii de sindicat al organizaţiei reprezentative prin acordarea de încadrări sau delegaţii, având un singur scop : menţinerea salariilor imense ale administraţiei şi a facilităţilor organizaţiei sindicale reprezentative. Cu ajutorul presei şi a sindicatului reprezentativ în scurt timp problemele legate de stocurile de huilă, reorganizare şi eminenta insolvenţă (în  7 ianuarie 2015 sunt pe rol procese, iar SC CEH SA nu şi-a onorat angajamentele) vă vor fi transferate Dvs.  Aşa s-a procedat de fiecare dată.
Să ştiţi că ne asumăm anumite riscuri când trimitem astfel de adrese, dar sperăm să analizaţi corect situaţia SC CEH-SA , în ideea în care ne exprimăm îngrijorarea că există riscul ca mii de oameni să rămână pe drumuri.
Vă transmitem solicitarea unei întâlniri cu dumneavoastră în cel mai scurt timp, dar la care avem rugămintea să participe şi cei nominalizaţi mai sus pentru a fio discuţie bărbătească şi lămuritoare.
2. Ministerul Energiei către Sindicatul „Noroc Bun”
Către Adrian Jurca
Stimate domn,
Urmare adresei dumneavoastră 
nr. 151/ 02.12.2015, vă comunicăm următoarele:
După cum vă este cunoscut, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. („CEH”) se confruntă cu un complex de probleme economico-financiare, operaţionale şi investiţionale, înregistrând în situaţiile financiare rezultate pierderi semnificative, datorii la bugetul de stat şi la diverşi creditori.
În calitatea sa de unic acţionar şi de instituţie publică tutelară, Ministerul Energiei s-a implicat în identificarea unor soluţii care să poată conduce la redresarea CEH şi menţinerea locurilor de muncă.
În luna martie 2015, MEIMMMA a întreprins demersuri la nivel naţional şi european pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare destinat CEH, care să asigure necesarul de lichidităţi pentru acoperirea cheltuielilor curente minime de susţinere a activităţilor pentru o perioadă de 6 luni, cu menţinerea unităţilor de producţie de energie din cadrul companiei în stare de funcţionare până la aprobarea unui plan de restructurare.
Astfel, în data de 25.03.2015, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema: „Acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare, pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.”
Comisia Europeana a emis Decizia CE nr. C (2015) 2652 final din 21.04.2015, cazul SA.41318 – România, ajutor de stat, pentru salvarea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., prin care a autorizat ajutorul de stat individual pentru salvare care urma să fie acordat CEH, iar ulterior, în temeiul OUG nr. 22/ 24.06.2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, MFP, MEIMMMA şi CEH au semnat Convenţiile de împrumut nr. 542693/16.07.2015, nr. 102824/ 14.07.2015, respectiv nr. DG 5566/1/14.07.2015.
Împrumutul, în limita sumei de 167.000,00 mii lei, a fost acordat în tranşe pe o perioadă de 6 luni, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, astfel:
a) prima tranşă, în valoare de 98.476,90 mii lei, a fost acordată în data de 20.07.2015;
b) cea de-a doua tranşă, în valoare de 68.523,10 mii lei, este condiţionată de rambursarea de către CEH a împrumutului acordat în baza OUG nr. 11/2015.
Întrucât CEH nu a achitat împrumutul către MFP în termenul stabilit prin Convenţia de împrumut, conform OUG nr. 11/ 2015, nu va beneficia de cea de-a doua tranşă din ajutorul de salvare în valoare de 68.476,10 mii lei.
Datorită faptului că CEH nu a putut respecta condiţiile de continuare a acordării ajutorului de stat individual pentru salvare şi luând în considerare prevederile art. 9 alin.(1) din OUG nr. 22/24.06.2015 care precizează că: „Dacă în termen de 6 luni de la momentul acordării ajutorului de stat individual pentru salvare Societatea nu prezintă un plan de restructurare sau dovada restituirii ajutorului de stat individual pentru salvare acordat sub formă de împrumut din venituri rezultate din privatizare conform art. 3, aceasta este obligată să prezinte un plan de lichidare voluntară”, s-a propus abordarea transformării acestui ajutor în ajutor de stat de salvare în ajutor de stat pentru restructurare, propunere la care MEIMMMA a subscris.
Transformarea ajutorului individual de salvare în ajutor de restructurare se poate face:
(i) după refacerea Planului de restructurare al CEH, realizat de ISPE, cu respectarea cerinţelor din Orientările CE privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, precum şi a observaţiilor formulate de DG Competition – Comisia Europeană cu ocazia întâlnirii tehnice de la Bruxelles din data de 23.10.2015;
(ii) după identificarea tuturor măsurilor  de ajutor de stat ce ar trebui acordate CEH în cadrul Planului de restructurare, astfel încât, la încheierea perioadei de restructurare, CEH să fie rentabilă (conversie datorii, eşalonare la plată, realizare de investiţii cu finanţare prin European Fund for Strategic Investment – EFSI).
Planul de restructurare astfel întocmit a fost prezentat Ministerului Energiei pentru punct de vedere, după care a fost înaintat MFP pentru exprimarea unei opinii.
În condiţiile în care Planul de restructurare nu va fi acceptat de DG Competition pe motive obiective, atunci devine evident necesitatea unui plan de reorganizare la care Ministerul Energiei va întreprinde demersurile necesare ca la întocmirea lui să fiţi cooptaţi.
Cu stimă,
Dănuţ Adrian Ciontea,
Şef birou

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii