Neregulile sesizate, pe bună dreptate, în ediţia de ieri a ZVJ de...

Neregulile sesizate, pe bună dreptate, în ediţia de ieri a ZVJ de ZMK în privinţa Primăriei Petrila sunt exact ca în Mihai Eminescu: „Toate-s vechi şi noi sunt toate”

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 5 minute

Întrucât într-un document publicat în ediţia de ieri a cotidianului nostru doamna  Margareta Tripon (fostă Szabo) a făcut referire la „una dintre multiplele adrese din care rezultă că d-l Primar (Ilie Păducel – n.r.) avea cunoştinţă de tot ceea ce trebuia să facă încă de atunci, pentru a nu se ajunge azi la actuala situaţie”, publicăm în această ediţie documentul la care a făcut referire administratorul firmei ZMK SRL Petroşani. Este vorba de un răspuns semnat de prefectul de atunci al judeţului Hunedoara, Dan Aurel Pricăjan, urmare a unor verificări efectuate, pe linie de transport local, în Valea Jiului de organele abilitate ale Statului. Deşi documentul a fost emis în 2008, situaţia descrisă în el de la Petrila este valabilă în cea mai mare parte, vai, şi astăzi, fiind exact ca-n versul marelui Mihai Eminescu: „Toate-s vechi şi noi sunt toate”… Clasicii literaturii române – actuali şi pe şoselele Văii Jiului. (M. BOBOC)   
Nr.2862/18.04.2008
* SC „ZMK” SRL Petroşani 
332067, Petroşani, str. Dealului, nr.17 
Doamna Administrator Margareta Szabo
Spre ştiinţă Primăria Oraşului Petrila
Urmare plângerii Dvs. nr.43/25.02.2008, adresată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi retransmisă spre verificare Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara sub nr.425651/13.04.2008, prin care semnalaţi unele aspecte legate de activitatea de transport public de persoane în oraşele din Valea Jiului, cu încălcarea prevederilor legale, în special de către operatorii de transport public de persoane în regim de taxi din oraşul Petrila care stânjenesc activitatea desfăşurată de societatea dvs. în calitate de transportator autorizat judeţean prin curse regulate pe traseele din Valea Jiului, vă comunicăm următoarele.
Prin Ordinul Prefectului nr. 115/2008 a fost constituită o comisie de verificare a aspectelor semnalate de dvs., formată din reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Autorităţii Rutiere Române, Instituţiei Prefectului şi Oficiului Prefectural Petroşani care au efectuat verificări în oraşele Văii Jiului în perioada 8-12 aprilie, după discuţiile prealabile purtate la sediul societăţii dvs.
Din verificările în teren efectuate în Petrila, Petroşani, Vulcan şi Lupeni, din discuţiile purtate cu autorităţile administraţiei publice locale din aceste oraşe cât şi din analiza documentelor care atestă modul de organizare, funcţionare şi realizare a transportului public local de persoane, se confirmă unele din aspectele semnalate, în special în oraşul Petrila:
– staţionarea autoturismelor taxi în şi în imediata vecinătate a staţiilor alocate transportului public
regulat, ceea ce stânjeneşte accesul şi activitatea desfăşurată cu mijloacele de transport ale petentei, poate conduce la concurenţă neloială şi încalcă prevederile legislaţiei în domeniu (Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Legea nr.3 8/2003, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007 a serviciilor de transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere).
– numărul exagerat de mare de autorizaţii de taxi eliberate care depăşeşte capacitatea locurilor de aşteptare şi necesarul de transport din oraşul Petrila (Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport public în regim de taxi aprobat prin HCL nr. 15/2008, prevede la Art.13, eliberarea a unui număr de 90 de autorizaţii de taxi pentru oraşul Petrila).
– la intrarea în alveolele staţiilor publice, Primăria Petrila a marcat spaţii destinate staţionării taxiurilor cu încălcarea prevederilor Legii nr.49/2006 de aprobare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Considerăm că principalele cauze ale neajunsurilor constatate în activitatea de transport public local şi respectiv judeţean, şi totodată principalele aspecte care trebuie avute în vedere în perioada imediat următoare sunt:
1. Înfiinţarea în oraşul Petrila a serviciului de transport public local prin curse regulate, care se impune a fi organizat separat şi complementar cu transportul de persoane în regim de taxi şi cel judeţean.
2. Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane, aprobat de Consiliul Judeţean Hunedoara pentru perioada 01.07.2008- 30.06.2011, concomitent cu atribuirea serviciilor şi traseelor de transport este necesară separarea şi delimitarea clară a staţiilor publice alocate transportului judeţean de cele alocate transportului în regim de taxi. Întrucât la ora actuală staţiile de autobuz care sunt alocate transportului judeţean sunt complet neamenajate, recomandăm Primăriei Petrila ca împreună cu transportatorii autorizaţi să amenajeze staţiile şi să prevadă alveole sau refugii pe ambele sensuri de circulaţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.49/2006 de aprobare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În conformitate cu Legea nr.92 a serviciilor de transport public local, staţiile vor fi amenajate corespunzător, semnalizate printr-un indicator rutier care să aibă în dotare un panou suplimentar cu orarul de circulaţie şi harta traseului.
3. În ceea ce priveşte activitatea de transport persoane în regim de taxi, potrivit Legii nr.38/2003, modificată şi completată prin Legea nr.265/2007 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Art.6, pct.j, locul de aşteptare a clienţilor este definit ca fiind acel spaţiu, special amenajat şi semnalizat corespunzător de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare, în poziţia „Liber”.
4. Întrucât în oraşele Petroşani, Vulcan şi Lupeni comisia nu a constatat deficienţe majore pe linia celor semnalate de petentă, ne referim în continuare tot la situaţia existentă în oraşul Petrila unde, pe lângă cele men­ţionate anterior, conside­răm că se impune in­ten­sificarea acţiunilor de control în trafic de către reprezentanţii orga­nelor de control autori­zate, menţionate la Art.37, pct (1) în Legea nr.265/2007 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
5. Sunt de asemenea de luat în considerare şi prevederile Ordinului nr.972/2007 al Ministerului Transporturilor de aprobare a Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini aferent acestuia care la Art.10 stipulează: „serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi, în cadrul transportului local, sau numai între localităţile unui judeţ, în cazul transportului judeţean”. În cazul SC „ZMK”SRL Petroşani cele două servicii de transport public se întrepătrund prin convenţia încheiată cu Primăria Petrila.
În concluzie, deşi instituţia noastră nu are atribuţii de verificare a activităţii de transport public local, şi cu atât mai puţin de sancţionare a neregulilor semnalate, dorim, pe această cale, să atragem atenţia autori­tă­ţilor locale ale oraşului Petrila, în vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin potrivit actelor normative referitoare la transportul public local de persoane, aspectele negative menţionate mai sus putând genera tensiuni între diverşii transportatori, între aceştia şi autorităţi şi nu în ultimul rând la nemulţumiri ale cetăţenilor faţă de modul de realizare a acestui serviciu de utilităţi publice.
Cu stimă,
PREFECT Dan Aurel Pricăjan

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii