Marian Boboc vă prezintă / Vizita comuniştilor francezi în Valea Jiului

Marian Boboc vă prezintă / Vizita comuniştilor francezi în Valea Jiului

Timp de citire: 4 minute

5 comuniști francezi
Cu o lună și jumătate înainte de 1 Mai 1957, la mijlocul lunii aprilie, sosește în România o delegație a Partidului Comunist Francez, formată din: Waldeck Rochet (membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., conducătorul delegației), Marcel Servin, Georges Frischmann (membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.F.), Madeleine Vincent și Roland Leroy (membri ai CC ai P.C.F.).
Ajunși la București, comuniștii francezi se împart în două grupuri. Unul – format din Waldeck Rochet, Madeleine Vincent și Roland Leroy – ia drumul Iașilor. Altul pleacă în Valea Jiului.

Prin magazinele petroșenene
Tandemul Marcel Servin – Georges Frischmann ajunge la Petroșani, joi, 18 aprilie. Nu singuri, ci însoțiți de un fruntaș și o fruntașă ai Partidului Muncitoresc Român: Constantin Pîrvulescu (membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.) și Ghizela Vass (membru al C.C. al P.M.R.).
Tovarășii comuniști francezi sunt primiți de dimineață la sediul Comitetului Raional al P.M.R. din Petroșani de tovarășii comuniști hunedoreni, între care: Ion Barna (prim-secretar al Comitetului raional de partid Petroșani, membru al C.C. al P.M.R.), Petru Dumitrescu (secretar al Comitetului regional Hunedoara al P.M.R.), Gheorghe Șulea (președintele Comitetului sindical al Combinatului Carbonifer al Văii Jiului). Directorul tehnic al combinatului, Petre Roman, le prezintă bazinul carbonifer Valea Jiului.
Din sediul P.M.R.,  Servin și Frischmann fac o promenadă tovărășească pe corsoul Petroșaniului, intrând și în câteva magazine cu profil alimentar și industrial.

În mina Lupeni
Lupeniul este gătit ca de sărbătoare: steaguri roșii și tricolore, tablouri cu conducătorii comuniști români și francezi și, bineînțeles, suflarea lupeneană îi întâmpină pe oaspeții francezi.
La mină sunt primiți de Wiliam Suder (directorul general al Combinatului Carbonifer al Văii Jiului), Aron Cristea (directorul minei Lupeni), Carol Iuhasz (secretarul comitetului de partid al minei Lupeni), Francisc Gabor (președintele comitetului pe întreprindere).
Cum șeful lor, Maurice Thorez, a fost miner, comuniștii francezi nu le e teamă de subteran și coboară în subteranul minei. După ce ies din mină, petrec, alături de activiști și mineri, o după amiază frumoasă în sala de festivități a Sfatului popular al orașului Lupeni. Cu acest prilej, Georges Frischamann susține o alocuțiune, iar Marcel Servin se lungește mai mult într-o cuvântare. Constantin Pîrvulescu arată legăturile dintre Partidul Muncitoresc Român și Partidul Comunist Francez.

Discursurile
Georges Frischamann: „Aduc minerilor din Valea Jiului salutul Partidului Comunist Francez, al Comitetului său Central, al tovarășului Maurice Thorez, secretar general al Comitetului Central al partidului, el însuși fost miner. Vă felicit în numele delegației noastre pentru succesele voastre. Noi, comuniștii francezi, asemenea tuturor oamenilor muncii din Franța, ne bucurăm mult de succesele voastre. Situația minerilor din țara noastră este grea. Veniturile lor au scăzut foarte mult în ultimii ani. Împreună cu toți muncitorii francezi, minerii din Franța trebuie să suporte consecințele politicii de război dusă de actualul guvern, politică ce înrăutățește continuu situația oamenilor muncii din Franța. Întregul nostru popor dorește pacea și speră ca prin strădaniile sale, Franța să se situeze în primele rânduri pentru destinderea încordării internaționale. Vizita făcută în România ne întărește și mai mult încrederea în lupta noastră, deoarece ea ne-a arătat încă o dată că toate speranțele și dorința de pace sunt împărtășite și de poporul român. Suntem convinși că eforturile noastre, lupta noastră comună, vor fi încununate de succes”.
Cuvântarea lui Marcel Servin este consemnată rezumativ de „Agerpres” (fiind prea lungă, și așa rezumată, nu o mai reproducem aici; ea poate fi citită în volumul din care am preluat acest documentar, „1 Mai Din volumul „1 Mai muncitoresc în Valea Jiului, în republicile România. 1948 – 2023”)

Daruri
Ion Barna, întâiul comunist al Văii Jiului, le oferă tovarășilor săi francezi, ca suveniruri, miniaturile unui vagonet și perforator.

Declarația comună. 
Marele miting din capitală
Pe 20 aprilie este semnată la București declarația comună a celor două partide de Gheorghe Gheorghiu-Dej (prim-secretar al C.C. al P.M.R.) și de Waldeck Rochet (membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F). Printre cei care asistă la semnarea declarației se află și Nicolae Ceaușescu. Tot în această zi, la sala sporturilor Floreasca se desfășoară un mare miting al oamenilor muncii din capitală.
Scenografia este consemnată de „Agerpres”: „Sala era împodobită cu steaguri roșii, cu drapele românești și franceze. Deasupra tribunei, lumina sala portretul lui Vladimir Ilici Lenini, marele învățător al proletariatului din lumea întreagă. De o parte și de alta, se aflau portretele tovarășilor Maurice Thorez și Gheorghe Gheorghiu-Dej. Chemarea Proletari din toate țările, uniți-vă, care însuflețește lupta mișcării muncitorești internaționale, era înscrisă în limbile română și franceză pe unul dintre pereții sălii”.
Mitingul este deschis de Florin Dănălache (prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.). Din partea intelectualilor ia cuvântul poetul Eugen Jebeleanu, membru corespondent al Academiei R.P. Române. Întâmpinați cu aplauze, urale și aclamații, iau cuvântul Gheorghe Gheorghiu-Dej și Waldeck Rochet. Așa se încheie vizita comuniștilor francezi. O vizită istorică pentru Valea Jiului.
Din volumul „1 Mai muncitoresc în Valea Jiului,
în republicile România (1948-2023)”
(Ed. INSEMEX, 2023, Petroșani)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii