Raportul preşedintelui / CJ Hunedoara

Raportul preşedintelui / CJ Hunedoara

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 3 minute

Aşa cum se obişnuieşte la început de an, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Adrian David, a prezentat public raportul de activitate pe anul 2015. Prezentăm câteva repere din acest raport.
234 hotărâri
Conform raportului lui Adrian David, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, s-au desfăşurat 12 şedinţe ordinare şi o şedinţă extraordinară, toate şedinţele fiind publice. În aceste şedinţe, CJ Hunedoara a adoptat 234 hotărâri.
Transport
În ceea ce priveşte transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale au fost analizate şi transpuse în proiecte de hotărâri solicitările operatorilor de transport rutier privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. În urma aprobării atribuirii licenţelor de traseu prin HCJ au fost eliberate 197 de licenţe de traseu şi caiete de sarcini, suma încasată în urma eliberării licenţelor de traseu fiind de 77.579 lei.
De asemenea, s-au efectuat controale în trafic privind modul de efectuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale de către operatorii de transport rutier prestatori şi remedierea deficienţelor constatate.
În urma controalelor efectuate şi ca urmare a nerespectării legislaţiei în vigoare, au fost întocmite 11 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în valoare de 63.000 lei.
Obiective de investiţii
În anul 2015, principalele obiective ale Serviciului tehnic şi administrare drumuri şi ale Compartimentului investiţii au fost: modernizarea, reabilitarea şi îmbunătăţirea stării de viabilitate a infrastructurii drumurilor judeţene şi comunale, lucrări de alimentare cu apă şi canalizare şi construcţii civile.
Pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene din judeţul Hunedoara, în anul 2015 a fost alocată suma de 13.398,80 mii lei, atât pentru întreţinerea curentă pe timp de vară şi iarnă a acestora, cât şi pentru repararea lor. În cadrul programului au fost executate lucrări de întreţinere a îmbrăcăminţilor asfaltice, lucrări pentru aducerea drumurilor/ podurilor la starea tehnică iniţială în urma unor evenimente accidentale (calamităţi), reparaţii curente la poduri, pietruirea drumurilor de pământ.
De asemenea, în anul care s-a încheiat au avut loc peste 25 de proceduri de achiziţii publice şi peste 50 de achiziţii directe încheiate cu contracte, unele dintre ele aflate încă în derulare, prin care s-au atribuit contracte de furnizare de produse, prestare de servicii şi execuţie de lucrări.
Valoarea totală a contractelor de achiziţie publică atribuite în anul 2015 este de 68.754.321,19 lei, fără TVA.
Relaţii externe
Programul de relaţii externe pentru anul 2015 a urmărit continuarea activităţilor anterioare şi susţinerea practică a cooperării sub egida organizaţiei Adunarea Regiunilor Europei (ARE) şi a Comitetului Regiunilor (UE), a parteneriatelor cu judeţul Vas (Ungaria), Cantonul Jura (Elveţia), Regiunea Akershus (Norvegia), Regiunea Picardie (Franţa), Regiunea Bourgogne (Franţa), Departamentul Haute-Saône (Franţa), Regiunea Franche-Comté (Franţa), Regiunea Limousin (Franţa), Comunitatea Montană Casentino (Italia), Regiunea Toscana (Italia), Asociaţia Patronatelor din Sardinia de Nord (Italia), Regiunea Sardinia (Italia), Regiunea Veneto (Italia) şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China).
Audit la subordonate
În conformitate cu planul anual aprobat, în anul 2015 au fost realizate şapte misiuni de audit public intern de regularitate, la unităţile subordonate CJ Hunedoara, având ca temă plăţile şi cheltuielile efectuate pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii aferente perioadei 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2015 precum şi modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane. De asemenea, la fiecare entitate a fost analizat stadiul implementării controlului intern/ managerial. Rezultatul misiunii de audit a fost concretizat în 164 de recomandări formulate menite să asigure o funcţionare eficientă şi conformitatea procesului auditat.
Adrian David: „Prioritară pentru anul în curs considerăm a fi, în continuare, dezvoltarea economi­co-socială şi culturală a judeţului, accesarea de programe  şi încheierea de parteneriate pentru atragerea de finanţări interne şi externe, crearea unui mediu atractiv pentru investitori, mai ales prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la nivelul judeţului”.
Consiliul Judeţean Hunedoara a fost parte în 159 de dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în diferite etape procesuale, între acestea 129 de dosare având ca obiect conten­cios administrativ şi fiscal (din care 75 de plângeri contravenţionale la procesele-verbale privind abateri de la normele privind circulaţia pe drumurile proprietatea judeţului Hunedoara).
În anul 2015 au fost încasate venituri proprii în sumă de 103.778,75 lei, rezultate  din derularea unor contracte de închirieri sau concesiuni a bunurilor aparţinând patrimoniului judeţului Hunedoara.
Pe parcursul anului trecut au fost executate silit şi încasate 16 procese verbale de constatare a contravenţiilor săvârşite pe drumurile publice şi a celor privind autorizarea executării de lucrări de construcţii, reprezentând 177.867 lei, iar pentru alte 20 de procese verbale, în sumă de 215.400 lei, au fost demarate procedurile de executare silită.
Mihaela PETROŞAN

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii