Primărelul Vasilică de la Petrila a comis-o! Miliarde prin contracte „pe direct”...

Primărelul Vasilică de la Petrila a comis-o! Miliarde prin contracte „pe direct” pentru Edil Sal Prest SA, deşi firma nu este autorizată în mai multe dintre domeniile de activitate pentru care a fost contractată. Legea este clară: sumele de bani obţinute de firma de interes local fără îndeplinirea condiţiilor stabilite de lege se confiscă!

Timp de citire: 8 minute

Apreciem că ar exista elementele constitutive ale infracţiunilor de abuz în serviciu, dar şi instigare/ complicitate la abuz în serviciu. Doar un procuror se poate însă pronunţa, în prima fază, asupra informaţiilor pe care le vom prezenta în exclusivitate în ediţia de astăzi a cotidianului nostru.

Între 29 septembrie 2016 şi 4 ianuarie 2017, Primăria oraşului Petrila a achiziţionat direct, în mod repetat, de la Edil Sal Prest SA (societate de interes local) servicii ori lucrări a căror valoare individuală a ajuns la un maxim de peste 3,72 miliarde de lei vechi plus TVA. Pe total, însă, vorbim de achiziţii directe a căror valoare tinde spre 10 miliarde de lei vechi.

Societatea, înfiinţată în 2016, nu a avut performanţe economice reale, determinate de comportamentul său pe piaţa liberă, ci şi-a asigurat un an financiar bunicel din banii petrilenilor, pe care primarul Jurca îi drenează periodic, cu un scop bine determinat. După cum vom demonstra, Edil Sal Prest SA este o afacere de zile mari, o puşculiţă personală suplimentară pentru edilii petrileni. În fapt, ei decid cine este angajat la respectiva societate, dar mai ales decid cei mai importanţi furnizori ai societăţii. Ei dau banii, dar ştiu deja şi cine îi va încasa. Edilii petrileni fac asta pentru că sunt foarte preocupaţi de soarta societăţii de interes local, desigur.

În cazul mai multor achiziţii din rândul celor la care facem referire, legea a fost efectiv călcată în picioare întrucât Edil Sal Prest SA fie nici măcar nu le avea în rândul activităţilor declarate la Registrul Comerţului pe cele pentru care a fost contractată de către Primăria oraşului Petrila, fie nu era (şi nu este nici în prezent) autorizată să le desfăşoare.

În termeni legali, în ceea ce priveşte Edil Sal Prest SA, asta se numeşte efectuare de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege (contravenţie sancţionată cu amendă de la 2.000 la 20.000 de lei, dacă nu cumva a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune).

Amănunte în cele ce urmează, nu înainte însă de două scurte şi absolut necesare precizări.

Primarul Jurca…
…a avut ocazia să ocupe această funcţie întrucât nu i-a venit rândul să vorbească în faţa unor anchetatori despre faptul că, la vremea când ‘mnealui presta ca viceprimar, şi utilajele sale prestau, fiind închiriate „cu mantă” la diverse firme care executau lucrări pentru Primăria oraşului Petrila. Ceea ce, pe lângă faptul că e profund imoral, e şi ilegal. Nu sunt de scăpat din vedere nici afacerile derulate cu SNÎMVJ SA.

Edil Urban Serv SA,…
…societate de interes local care şi-a găsit sfârşitul în mandatul de viceprimar al lui Jurca, dar la situaţia dificilă a căreia Jurca nu a făcut referire la vremea când era viceprimar, nu mai putea folosi drept puşculiţă suplimentară a administraţiei locale. De aici şi motivul pentru care, după cum spuneam, a fost înfiinţată Edil Sal Prest SA.

30.12.2016, ziua în care legile n-au mai avut vreo importanţă

În această dată, în intervalul orar 10 – 12, de la Edil Sal Prest SA Petrila au fost contractate prin cumpărare directă de către Primăria oraşului Petrila, prin intermediul SEAP, următoarele:

Servicii curăţenie şi întreţinere Popicăria Petrila – 25.817,40 lei + TVA
Servicii de curăţenie pentru Casa de Cultură Petrila – 25.817,40 lei + TVA
Servicii de pază pentru Centrul de Permanenţă fix Petrila – 113.721,48 lei + TVA
Servicii curăţenie şi întreţinere Centrul de Permanenţă fix Petrila – 65.336,88 lei + TVA
Servicii registratură pentru Centrul de Permanenţă fix Petrila – 27.597,84 lei + TVA

Procedural, pentru a achiziţiona servicii de curăţenie şi întreţinere, Primăria oraşului Petrila ar fi trebuit să consulte piaţa de profil, să analizeze preţurile practicate în raport cu serviciile oferite, să ceară trei oferte şi să o aleagă pe cea considerată avantajoasă. Mai apoi, firma aleasă trebuia să „urce” serviciul respectiv în catalogul său din SEAP, de unde Primăria oraşului Petrila să îl şi achiziţioneze. De asemenea, înainte de a opta pentru o societate anume, administraţia avea obligaţia să verifice (cerând firmei un certificat constatator emis de Registrul Comerţului) dacă firma este sau nu legal autorizată pentru a presta respectivele servicii.

Din punct de vedere legal, pentru a presta servicii de curăţenie pentru Popicărie, Casa de Cultură şi Centrul de Permanenţă fix, Edil Urban Serv SA ar fi trebuit să aibă în rândul activităţilor comunicate Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara ca fiind executate la terţi, pe cele numerotate 8121 („Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor”) şi 8122 („Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje”).

Potrivit certificatului 5185/06.01.2017, obţinut de cotidianul nostru de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Edil Sal Prest SA este autorizată să presteze la terţi, printre altele, doar activităţi din clasa 8129 (cum ar fi „curăţenie şi întreţinere a piscinelor”, „curăţenie a  trenurilor, autobuzelor, avioanelor”, „curăţenie a  interiorului cisternelor rutiere şi maritime”, „activităţi de dezinfectare şi deratizare”, „curăţarea sticlelor” sau „măturatul străzilor şi îndepărtarea zăpezii şi a gheţii”).

Negru pe alb, fără niciun dubiu, din documentul comunicat de ONRC rezultă aşadar că Edil Sal Prest SA nu a fost şi nu este autorizată, nu îndeplineşte condiţiile stabilite prin lege (nu are autorizate codurile CAEN 8121 şi 8122), pentru a presta serviciile ce i-au fost atribuite direct de Primăria oraşului Petrila, prin derularea acestor contracte (intrate în vigoare la începutul anului) fiind deja comise cel puţin trei contravenţii, sancţionabile cu amendă de la 2.000 la 20.000 de lei (dacă nu cumva au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni).

Grav este faptul că, din ordinul primarului Jurca, funcţionarii de la Achiziţii au atribuit aceste contracte conştienţi fiind că încalcă legea. Căci, vă asigurăm, spre deosebire de primarul Jurca (absolut „tămâie” şi în acest domeniu), funcţionarii de la Petrila chiar cunosc din scoarţă-n scoarţă legislaţia achiziţiilor publice.

Ar mai fi un aspect important de menţionat. Aşa cum spuneam, prin aceste contracte, unicul scop al primarului Jurca este de a drena sume de bani spre Edil Sal Prest SA, loc din care acestea pot fi mult mai lesne (şi mai ferit de ochii publicului) disimulate. Un argument în plus este acela că atât contractul de curăţenie pentru Popicărie, cât şi cel pentru Casa de Cultură au fost atribuite la aceeaşi valoare. Deşi e la mintea cocoşului că suprafaţa utilă a Casei de Cultură e mult superioară celei de la Popicărie. Deci şi contractele ar fi trebuit să aibă valori distincte. Pe Jurca nu-l interesează însă ce anume prestează Edil Sal Prest SA, ci doar ca banii din bugetul local să ajungă cât mai repede în conturile acestei firme.

Nici în Statut…
…şi nici în Certificatul constatator referitor la activităţile pe care Edil Sal Prest SA Petrila este autorizată să le desfăşoare nu sunt menţionate cele de pază, pentru care a fost angajată de Primăria oraşului Petrila la data de 30.12.2016. De altfel, prestarea serviciilor de pază este specific reglementată, fiind inclusiv nevoie de licenţă emisă de către IGPR, o licenţă pentru emiterea căreia Edil Sal Prest SA Petrila ar fi trebui să aibă ca obiect principal de activitate CAEN 8010 („Activităţi de protecţie şi gardă”). Ceea ce clar nu se întâmplă, obiectul principal de activitate al societăţii menţionate fiind – conform documentului furnizat de Registrul Comerţului – CAEN 3811 (“Colectarea deşeurilor nepericuloase”) încă de la înfiinţare.

Potrivit legii, „Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază  sau  protecţie […] fără  atestat  ori  fără  licenţă de funcţionare  prevăzută  de  lege  constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Spre deosebire de situaţia contractelor de curăţenie, în privinţa celui de pază lucrurile sunt mult mai grave. Edil Sal Prest SA poate fi sancţionată cel puţin contravenţional pentru derularea de activităţi pentru care nu este legal autorizată, poate fi condamnată penal pentru activităţi de pază fără atestat ori licenţă de funcţionare, iar sumele îi pot fi confiscate.

Apreciem, de asemenea,…
…că Edil Sal Prest SA nu poate presta nici serviciile de registratură pentru Centrul de Permanenţă fix Petrila, care i-au fost atribuite pentru suma de 27,597.84 lei + TVA (pentru întreg anul 2017).

Potrivit certificatului 5185/06.01.2017, obţinut de cotidianul nostru de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Edil Sal Prest SA este autorizată să presteze la terţi, adică în afara sediului social şi a sediilor secundare, doar „Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor”, „Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii”, „Lucrări de ipsoserie”, „Lucrări de tâmplărie şi dulgherie”, „Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”, „Lucrări de instalaţii electrice”, „Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.” , „Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii” şi “Alte activităţi de curăţenie”.

Ca o concluzie intermediară, aflaţi aşadar că niciuna cele 5 (cinci) achiziţii directe ale Primăriei oraşului Petrila, cele la care am făcut referire, nu putea avea drept ofertant desemnat câştigător pe Edil Sal Prest SA. Aşa cum am argumentat, legea a fost încălcată în mod repetat.

Aţi observat,…
…probabil, că nu i-am adus în discuţie nici pe viceprimarul Curtean, nici pe preşedintele PSD Petrila, Bobar, fără a cărui aprobare nimic nu mişcă în oraşul Petrila. Pe Curtean n-am vrut să-l deranjăm, ştiindu-l ocupat cu sutele de investitori care au dat năvală în Petrila. Iar în privinţa lui Bobar, aşa este: în oraşul Petrila chiar mişcă… nimic. Singura mişcare lunară de răsunet are loc în ziua în care lui Bobar îi intră pe card sumele absolut nesimţite pe care le încasează pe spatele minerilor de la SNÎMVJ SA.

Şi asta nu e tot
În data de 27 octombrie 2016, Primăria oraşului Petrila a achiziţionat prin SEAP de la Edil Sal Prest SA lucrările de reabilitare termică a bl. 58 de pe str. 8 Martie, valoarea achiziţiei fiind de 372.243,64 lei + TVA. Total ilegal în condiţiile în care, abia prin Declaraţia nr. 32772 din 07.11.2016, Edil Sal Prest SA a solicitat autorizarea a nouă clase de activităţi „la terţi”, anterior menţionate, sens în care i s-a emis un Certificat constatator în data de 18.11.2016.

De la data înfiinţării, 22.08.2016, şi până la data Declaraţiei nr. 32772, adică data de 07.11.2016, singura activitate pe care Edil Sal Prest SA Petrila era legal autorizată să o deruleze era cea de colectare a deşeurilor nepericuloase.

Pe cale de consecinţă, absolut toate contractele i-au fost acordat ilegal, societatea nefiind autorizată să le execute. Legea este clară: sancţiuni de până la 20.000 de lei pentru fiecare contravenţie de a presta fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, plus confiscarea sumelor astfel obţinute. Sume deloc de neglijat dacă trecem în revistă şi alte contracte obţinute de Edil Sal Prest SA (în afara celor din 30.12.2016): reabilitare termică bloc 58 – 372.243,64 lei + TVA, închiriere buldoexcavator – (80 de ore x 79 lei / oră) + TVA, reparaţii curente apartament 36 / bloc 103A Republicii – 3.520,53 lei + TVA, amenajare zone verzi – 3.925,90 lei + TVA, curăţat/decolmatat canalul Ludului – 21.982,87 lei + TVA, reparaţii podeţe Tirici nr. 13, 13A şi 14 – 3 lucrări x 4.175,16 lei + TVA.

Vom reveni.

Jurnalist cu experiență, activează în media din anii '90. A fondat și conduce publicațiile Hunedoara Plus, Ziarul Văii Jiului, Timiș Plus și agenția de publicitate și relații publice Confort Media.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii