Pentru ca salvamontiștii să beneficieze de grupa specială de pensionare, trebuie să...

Pentru ca salvamontiștii să beneficieze de grupa specială de pensionare, trebuie să escaladeze muntele procedural în vederea schimbării legii. Putere, oameni buni, este cu bătaie lungă!

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 5 minute

Deputatul Carmen Hărău a fost abordată de un grup de salvamontiști din Valea Jiului care doresc încadrarea acestei meserii în grupa specială și obținerea unei pensionări precoce, având în vedere specificul meseriei, care nu permite o activitate longevivă.

Răspunsul venit de la  Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este descurajator, dar nu lipsit de speranță. Practic se comunică faptul că s-ar putea obține această încadrare, dar procedurile sunt multe și complexe, iar în momentul de față nu există temei legal pentru această încadrare. Dar, în principiu, s-ar putea întâmpla acest lucru dacă ar fi respectate cerinţele de legalitate în ceea ce priveşte metodologia şi criteriile prevăzute de HG nr. 1.025/2003.

Ce prevedea legea inițial și cum s-a modificat

„Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, condiţiile de muncă au devenit speciale, deosebite sau normale, înlocuind vechile grupe l, II şi III de muncă, astfel punând bazele unor noi principii de încadrare a acestora.

Iniţial, locurile de muncă cu condiţii speciale au fost nominalizate expres şi limitativ, de către legiuitor. În această categorie de locuri de muncă au fost prevăzute: unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1 la lege; unele profesii din activitatea artistică care se regăsesc în anexa nr. 2 la lege.

Aceste locuri de muncă considerate în condiţii speciale, în contextul noii legi, anterior datei de 01.04.2001 au fost beneficiarele unor prevederi din acte normative cu caracter special.

Hotărârea de Guvern nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 352/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 sunt cele care stabilesc procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite de muncă.

Astfel, angajatorii care şi-au nominalizat locurile de muncă în condiţii deosebite aveau obligaţia ca, într-o anumită perioadă de timp, să ia toate măsurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă în conformitate cu actele normative în vigoare din domeniul protecţiei muncii/securităţii şi sănătăţii în muncă. Termenul pentru normalizarea condiţiilor de muncă la locurile încadrate în această categorie a fost prelungit succesiv, până la 31 decembrie 2015, prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

După încadrarea iniţială în condiţii deosebite, reînnoirea avizului a fost posibilă numai pentru angajatorii care au deținut avizul de reînnoire şi care nu au realizat, până la termenul prevăzut potrivit prevederilor legale, măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Există posibilitatea completării locurilor de muncă în condiții speciale

Prin adoptarea Legii nr. 338/2002 privind aprobarea OUG nr. 49/2001, care a modificat şi completat Legea nr. 19/2000, s-a creat posibilitatea completării locurilor de muncă în condiţii speciale.

În acest sens, alin. (2) al art. 20 a prevăzut că pot fi stabilite şi alte locuri de muncă în condiţii speciale, numai prin lege, în baza unor criterii şi metodologii, ce au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, modificată şi completată (act normativ abrogat) şi care a avut ca termen, pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, data de 30.06.2005.

Prevederile art. 2 din HG nr. 1.025/2003 reglementau criteriile pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiţii speciale, iar art. 3 al aceluiaşi act normativ, reglementa, în ordine cronologică, etapele ce trebuiau parcurse în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale.

Potrivit prevederilor art. 8 din HG nr. 1.025/2003, angajatorul avea obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, lista categoriilor profesionale care au fost încadrate în aceste locuri de muncă în condiţii speciale. Totodată, acesta avea obligaţia comunicării către casele teritoriale de pensii a modificărilor intervenite la locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, privind categoriile profesionale.

Ulterior a fost iniţiată procedura de elaborare a proiectului de lege privind completarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, Anexa nr. 1 cuprinzând şi Anexa nr. 2 <unităţile care=”” au=”” inut=”” avizul=”” pentru=”” ndeplinirea=”” procedurilor=”” i=”” criteriilor=”” de=”” ncadrare=”” n=”” ii=”” conformitate=”” cu=”” prevederile=”” hg=”” nr.=”” 1.025=”” rile=”” ulterioare=””>.

Începând cu 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, act normativ care, în cuprinsul ort. 30 alin. (1), reglementează locurile de muncă în condiţii speciale astfel: unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă; activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii; activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a acestei legii;  aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

În procesul de reformă a sistemului public de pensii legiuitorul a încercat, de asemenea, menţinerea continuităţii drepturilor obţinute, potrivit legislaţiei anterioare. Voinţa legiuitorului transpusă în noua lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost aceea de continuare a acelor drepturi avute şi anterior datei de 01.01.2011.

Deşi din punct de vedere semantic aceste locuri de muncă sunt definite prin aceeaşi noţiune de , acestea diferă din punct de vedere al criteriilor care stau la baza acestei încadrări, tratamentul juridic aplicat din punct de vedere al condiţiilor de pensionare şi al stabilirii punctajului mediu anual fiind reglementat în mod distinct. Unităţile nominalizate în anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010 au efectuat toate demersurile şi au parcurs toate procedurile prevăzute de HG nr. 1.025/2003, în urma acestora constatându-se îndeplinite criteriile pentru încadrarea în condiţii speciale.

Completarea acestei anexe cu noi unităţi constituie o soluţie arbitrară care nu se bazează pe aceleaşi analize, expertize etc. efectuate de restul unităţilor. Totodată, trebuie avut în vedere impactul unor astfel de soluţii asupra sistemului public de pensii din perspectiva efortului financiar pe care îl presupune, scăderea vârstei de pensionare şi creşterea numărului de pensionari în condiţiile deja cunoscute ale bugetului de asigurări sociale de stat.

Menţionăm că activitatea desfăşurată de salvamontişti nu a beneficiat de încadrare în grupă superioară de muncă pentru perioadele de activitate desfăşurate până la data de 01.04.2001.

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că nu există temei legal pentru noi încadrări în condiţii speciale/condiţii deosebite de muncă, întrucât nu au fost respectate cerinţele de legalitate în ceea ce priveşte metodologia şi criteriile prevăzute de HG nr. 1.025/2003”, se precizează în răspunsul primit de la Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii