La Primăria Uricani / Workshop despre elaborarea viitoarei Strategii de Dezvoltare a...

La Primăria Uricani / Workshop despre elaborarea viitoarei Strategii de Dezvoltare a Văii Jiului

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 9 minute

de Corneliu BRAN
Iată-ne la o nouă incursiune în ceea ce înseamnă pregătirea Strategiei de Dezvoltare a Văii Jiului. De data aceasta orașul Uricani și primăria din au fost în centrul atenției.

Joi, 16 iulie, în sala de ședințe a Primăriei Uricani, în prezența celor doi reprezentanți ai celei mai mari companii de servicii profesionale de consultanță și de audit din lume, „PricewaterhouseCoopers” (PwC), companie agreată și desemnată de Comisia Europeană pentru acest Program de atragere a fondurilor europene pentru fostele platforme miniere, puse la dispoziție pentru țara noastră și, implicit, pentru Valea Jiului dacă discutăm de zona noastră, primarul Dănuț Buhăescu, viceprimarul Corneliu Braia și alți funcționari ai primăriei, rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, precum și o serie de zeci de oameni de afaceri din localitate și de ONG-uri reprezentative de pe raza localității au avut ocazia să-și spună punctele de vedere legate de Strategia Văii Jiului ce se conturează în această perioadă, firește, la nivel de localitatea cea mai de vest a zonei noastre.
Discuțiile au fost vii, interesante și să sperăm că reprezentații PwC au plecat cu câteva idei și proiecte noi de la Uricani, mai cu seamă, fără să fie o laudă, că work-shop-ul a fost unul dintre cele mai interesante dintre toate câte au avut loc în săptămânile trecute în localitățile noastre, sala de ședințe fiind plină de oameni de afaceri și de oameni interesați de ceea ce va însemna readucerea pe linia de plutire a activităților economice în Valea Jiului și la Uricani dacă vorbim de cazul de față.
Primarul Dănuț Buhăescu a avut onoarea să înceapă lucrările acestei noi sesiuni de work-shop pe tema Strategiei de Dezvoltare a Văii Jiului. Primul discurs al primarului, că a mai urmat unul apoi, a fost scurt, Dănuț Buhăescu dând cuvântul unui reprezentant al „PricewaterhouseCoopers” ca să le explice celor prezenți cam care va fi fondul discuțiilor și cum văd cei de la PwC viitoarea Strategie de Dezvoltare a Văii Jiului, dar și ce așteaptă ei de la comunitatea locală, de la mediul de afaceri și primărie în general.
„Domnule primar, vă felicit că această consultare este, într-adevăr, extraordinar de bine organizată. Am avut consultări și în estul Văii Jiului, urmează o nouă rundă în Petrila, însă de departe această rundă este cea la care cei mai mulți reprezentanți ai mediului privat. Înainte de aceste consultații fizice, noi am avut seminarii, work-shop-uri online, unde am consultat toate categoriile, am discutat și cu ONG-uri, am discutat și cu Universitatea Petroșani, cu institutele de cercetare, cu reprezentanți din mediul privat, cu asociații și patronate la nivel național, cu tot ce s-a putut discuta.
Acum, revenind puțin la acest proiect, el a fost inițiat de Comisia Europeană. Comisia Europeană a realizat o licitație la care compania noastră a participat și a câștigat licitația, iar acum noi, PricewaterhouseCoopers elaborăm o Strategie de Dezvoltare pentru transmisia de la cărbune în Valea Jiului. Din 1995, când aici erau 15 mine active, în prezent mai avem, știți, patru mine. În perioada aceasta au existat diverse Programe naționale care au încercat să soluționeze problemele economice, sociale și de mediu din zonă. Au existat împrumuturi de la Banca Mondială, însă fiecare a avut mai mult sau mai puțin succes, chestiunile de fond nefiind practic rezolvate. În momentul de față, Comisia Europeană a zis: trebuie să facem ceva care să aibă un impact pozitiv cu adevărat, astfel că vă punem la dispoziție și capital suficient pentru a finanța zece proiecte integrate! Deci, în momentul de față noi realizăm această Strategie de tranziție de la cărbune, care va adresa aspecte economice, sociale și de mediu, implementarea acestei Strategii fiind până în anul 2030 – deci este pe termen lung, cu un impact pe termen și mai lung. Ne uităm la orizontul scurt, mediu și lung de timp, pentru care vom avea niște proiecte, deci trebuie să începem să vedem niște rezultate destul de rapid după ce finalizăm acest proiect.
Proiectul este împărțit în mai multe etape. Am început cu identificarea dificultăților și oportunităților din Valea Jiului. Am venit în februarie, înainte să înceapă toată nebunia cu pandemia și ne-am întâlnit atunci cu toate categoriile de părți implicate. Avem o înțelegere profundă la ora asta a istoriei Văii Jiului și a situației din prezent. După ce am realizat acest Raport privind oportunitățile și provocările din zonă, acum suntem în faza în care elaborăm prima variantă a Strategiei, o variantă draft, practic o variantă incipientă a acestei Strategii.
Așadar, Strategia va porni de la o viziune, o viziune pentru Valea Jiului pe termen lung. Această viziune a reieșit din consultări publice, din dorința comună a părților implicate în Valea Jiului. Viziunea este de fapt viziunea dumneavoastră, a Văii Jiului, despre cum vreți să arătați pe viitor. Vă voi spune imediat care este aceasta.
Sub viziune, avem patru axe prioritare. Aceste axe prioritare, la rândul lor sunt împărțite în priorități de investiții. Prioritățile de investiții se împart în măsuri, fiecare prioritate de investiție având mai multe măsuri. Măsurile la rândul lor sunt formate din proiecte. Știu că este un arbore invers, destul de complex, însă și acest proiect este unul destul de complex.
În momentul de față în elaborarea Strategiei vom merge până la nivelul măsurilor, nivelul de detaliu, deci avem viziune, axe prioritare, priorități de investiții, măsuri… Ne oprim aici la măsuri în partea de Strategie și urmează alte livrabile în acest proiect, care sunt: planul de acțiuni, lista efectivă de proiecte și structura de guvernanță.
În întâlnirea de astăzi noi vom discuta în principiu despre Strategie, nu vom intra în structura de guvernanță. Pentru structura de guvernanță vom avea o altă întâlnire. Structura de guvernanță este acea structură care, practic, va asigura implementarea proiectelor pe care în urma Strategiei le identificăm a fi viabile și va asigura managementul capitalului care va veni de la Uniunea Europeană.
Revenind puțin la partea de viziune, viziunea care a reieșit în urma consultărilor online – pentru că eram în perioada martie deja și atunci nu se mai puteau face consultări fizice, însă am avut aproximativ 500 de răspunsuri de la diverse părți implicate – este lungă, cuprinzătoare, astfel încât să putem integra în ea orice proiect ne trece prin cap, viabil, și pe care Valea Jiului și-l dorește. Și anume: Valea Jiului – Regiune reconfigurată energetic și revitalizată social, sustenabilă și interconectată, cu un mediu economic competitiv, susținute investiții, inovare și recunoscută pentru specificul local.
Am adresat aici în principiu trei direcții principale: 1. Una ar fi regenerarea de inovații în sectorul energetic, pentru că pe de-o parte avem istoria de peste 100-150 de ani a Văii Jiului în acest sector. Este un sector cu o importanță masivă în economia Văii Jiului și zona dumneavoastră își dorește ca profesioniștii săi să își continue parcursul și să aibă un impact în industria energetică, să se dezvolte în continuare istoria, cum s-ar zice. 2. Valea Jiului – una dintre cele mai atractive destinații turistice ale României în orice anotimp (deci nu doar iarna). 3. Valea Jiului – centru de reconversie profesională și specializare inteligentă care să asigure astfel de servicii, nu doar pentru cetățenii ei, ci și pentru cetățenii din exteriorul Văii Jiului. Știm foarte bine că sunt foarte mulți oameni care trebuie reconvertiți profesional, mulți și din sectorul minier, și dacă tot vom acumula experiență și vom ști să facem reconversie cu adevărat, deci nu reconversie doar pe hârtie și participanții să primească doar niște diplome și bani, vom putea să oferim aceste servicii și altora.
În Strategie avem patru axe prioritare. Ne uităm spre accesibilitate, conectivitate și mobilitate infrastructură în Valea Jiului. Ne uităm să diversificăm economic, să inovăm și să creăm un mediu antreprenorial vivace. Ne gândim să valorificăm durabil specificul local și, nu în ultimul rând, un aspect foarte important la care ne gândim este îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare. Aici ne uităm la partea de mediu, dar și la partea socială, pentru că sunt foarte multe probleme sociale. În general, administrațiile publice, guvernele, fac demersuri în acest sens, însă este destul de greu de rezolvat, pentru că sunt chestiuni consumatoare de resurse ce nu produc valoare financiară – produc doar valoare adăugată și cheltuielile de obicei în această situație sunt lăsate la urmă și noi de aceea vrem să punem accent pe calitatea vieții oamenilor (…)).
Fiecare axă prioritară are anumite priorități de investiții. O să trec prin toate ca să înțelegeți. Apoi vom dezbate pe marginea lor.
Axa prioritară accesibilitate, mobilitate și conectivitate are următoarele priorități de investiții: 1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare pentru conectarea Văii Jiului la nivel teritorial, regional și transfrontalier. 2. Dezvoltarea și eficientizarea sistemului de transport public într-un mod integrat și durabil. 3. Reabilitarea străzilor și a zonelor pietonale, amenajarea spațiilor publice. 4. Dezvoltarea rețelelor de utilități și a rețelelor de iluminat stradal.
Axa prioritară diversificare economică și inovare antreprenorială, are prioritățile de investiții următoare: 1. Atragerea de investiții în domenii specifice profilului și nevoilor fiecărui oraș din Valea Jiului, cu potențial pentru dezvoltarea economică sustenabilă a zonei. 2. Susținerea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor specifice și sprijinirea afacerilor locale individuale și a unor noi inițiative economice. 3. Reconfigurarea sectorului energetic al regiunii prin valorificarea potențialului de dezvoltare pe diverse paliere. 4. Dezvoltarea capacităților de cercetare și dezvoltare pentru demararea de activități în sprijinul inovării, cu valorificarea competențelor locale.
Axa prioritară valorificarea durabilă a specificului local are următoarele priorități de investiții: 1. Elaborarea unui concept turistic integrat prin promovarea identității locale a Văii Jiului. 2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de turism și de agrement pentru promovarea de servicii la standarde de calitate. 3. Susținerea dezvoltării culturii și promovarea industriilor creative pentru specificul regiunii. 4. Valorificarea resurselor locale din sectorul agroalimentar.
Cu ultima axă prioritară voi încheia. Ea se intitulează Axa prioritară privind îmbunătățirea calității vieții și crearea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare și are cinci priorități de investiții, după cum urmează: 1. Calibrarea potențialului uman local pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și combaterea excluziunii sociale. 2. Optimizarea serviciilor medicale și crearea condițiilor necesare ridicării nivelului de bunăstare pentru combaterea sărăciei. 3. Modernizarea învățământului în regiune, îmbunătățirea accesului la educație și realizarea de investiții în competențe. 4. Susținerea dezvoltării urbane și reabilitarea structurilor miniere și a terenurilor neutilizate. 5. Sprijinirea tranziției către o economie verde pentru protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor.
Aceste axe prioritare și aceste priorități de investiții sunt la rândul lor sparte mai departe în niște măsuri, dar mă opresc azi aici. Pe fiecare măsură ne-am gândit la niște potențiale proiecte, însă întâlnirea de astăzi are rolul de a afla de la dumneavoastră ce credeți că ar trebui făcut în Valea Jiului, ce fel de proiecte ar trebui realizate. Noi vom afla de la dumneavoastră aceste idei de proiecte, chiar dacă sunt doar pentru Uricani unele, iar în funcție de ce aflăm, de viabilitate și interes, vom pune proiectul în acel proiect mare. Acel proiect va urma a fi finanțat. Și dacă proiectul va ajunge pe lista de 10 proiecte integrate, noi vom urmări până la capăt să primească finanțare. Vrem o discuție liberă, chiar dacă eu v-am prezentat poate ca un robot toate acestea, dar sunt chestiuni pe care trebuie să le știți înainte de discuția dintre noi și de aceea am ținut să vă prezint e aceste informații”, a fost lungul și prolixul discurs al unuia dintre cei doi reprezentanți ai Companiei „PricewaterhouseCoopers”.
Suntem curioși câte din toate acestea se vor pune în practică.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii