ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 2 minute

Având în vedere:

  • Dispozițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru desfășurarea în luna iulie a etapei de contractare pentru anul 2019;
  • G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a Hotararii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-Cadru care reglementează condiţiile acordarii asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;

Și luând în considerare:

  • Adresa CNAS nr. DG 941/25.03.2022, înregistrată la CAS Hunedoara sub nr. 1691/28.03.2022 si Adresa CNAS nr. P2550/30.03.2022, înregistrată la CAS Hunedoara sub nr. 1766/31.03.2022, cu privire la activitatea de contractare pentru anul 2022.

În cursul lunii APRILIE 2022 se derulează procesul de contractare pentru perioada 01.05.2022 – 31.12.2022, pentru furnizori noi care solicita intrarea in relatii contractuale cu CAS Hunedoara pentru asistenta medicala primara, asistenta medicala pentru specialitati clinice, paraclinice, dentara, ingrijiri medicale/paleative la domiciliu, consultatii de urgenta la domiciliu si  transport sanitar neasistat , medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu și dispozitive medicale, data limită de finalizare fiind 30.04.2022.

În perioada APRILIE 2022, furnizorii vor transmite electronic cererile și documentele necesare încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, scanate în format PDF sau EXCEL, după caz, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal și vor încărca fișierele de tip XML în PIAS.

Transmiterea electronică a documentelor necesare încheierii contractelor se realizează pe e-mail, pe adresele CAS Hunedoara configurate pe fiecare domeniu de asistență medicală și prin intermediul aplicaţiilor desktop utilizând platforma PIAS (fişier în format XML), respectând perioada stabilită prin calendarul de contractare.

Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare în relație contractuală cu CAS Hunedoara, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, precum și Procedura privind transmiterea electronică a documentelor vor fi afișate pe site-ul instituției, în secțiunea Contractare 2022 (http://www.cnas.ro/cjashd/) începând cu data de 06.04.2022.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Adrian Nicolae David

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii