De ce nu sunt mereu bani de investigații și analize medicale? Pentru...

De ce nu sunt mereu bani de investigații și analize medicale? Pentru că CAS are formula perfectă de a împărți echitabil banii pe care nu-i are

Timp de citire: 3 minute

Cea mai mare nemulțumire a oricărui român asigurat CAS este faptul că, de obicei, trebuie să-și plătească analizele și investigațiile realizate în ambulatoriu, cu toate că plătește bani mulți la contribuțiile sociale. Iritarea este de înțeles. Nu este de mirare că doar anul acesta deputatul Carmen Hărău a primit la cabinetul parlamentar din teritoriu 78 de petiții pe aceeaşi temă: insuficienţa fondurilor alocate pentru investigaţii paraclinice.

CJAS Hunedoara a răspuns curiozității deputatului vizavi de bugetul redus al casei. Explicația ar fi că fondurile sunt insuficiente, dat fiind gradul mare de morbiditate a populaţiei care a lucrat în industria extractivă sau în siderurgie, într-un mediu ambiental foarte poluat. Faţă de cele semnalate, deputatul a cerut Ministerului Sănătății atât explicații față de situația existentă, dar și soluții. Explicații a primit, soluții nu sunt momentan.

Totul pleacă de la alocarea bugetară. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv alocarea pe segmente de asistenţă medicală, se aprobă de Parlament la propunerea Guvernului, ca anexă la legea bugetului de stat. Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale contracte pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora, urmărind realizarea echilibrului financiar.

Contractarea serviciilor medicale paraclinice se realizează începând cu data de 1 aprilie 2015, în baza unor acte normative. Repartizarea fondului alocat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologică, investigaţii de radiologie-imagistică medicală şi explorări funcţionale, se stabileşte de către comisia constituită pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare cu încadrarea în suma prevăzută cu această destinaţie.

Iată ce spune legea: “Lunar, casele de asigurări de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate cu obligata încadrării în limita valorii lunare de contract. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, casele de asigurări de sănătate vor diminua printr-un act adiţional la contract/act adiţional valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate.

Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiţional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data semnării actului adiţional şi se repartizează proporţional în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la data încheierii contractului pentru anul în curs până ia sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.

Sumele rezultate din economii într-o lună, de la investigaţiile medicale paraclinice – analize medicale de laborator, anatomie patologică, de la investigaţiile medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală şi de la investigaţiile medicale paraclinice – explorări funcţionale, se redistribuie furnizorilor care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract”.

Practic, se dă mai mult de cheltuit instituțiilor care lucrează cel mai mult, unde cererea este cea mai mare. O instituție privată, dacă are cheltuiți mai puțini bani pentru analize paraclinice, anul viitor va primi un fond mai mic, deci va avea mai puțin de cheltuit. Se dă exemplul unui caz dintre cele 78 de petiții, a unui asigurat din Călan. Aici CAS are contract cu un singur laborator, care are și unul dintre cele mai mici punctaje din județ, deci anul acesta a primit puțini bani. De asemenea, CAS ia în calcul și banii pe care îi decontează pentru un pacient în decursul unui an, inclusiv în sistemul de stat, acest lucru incluzând analize, rețete, internări, investigații.

Potrivit datelor transmise de CAS Hunedoara repartizarea sumei alocate pentru laboratoarele de analize medicale s-a efectuat conform criteriilor privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale. Astfel valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine din însumarea sumelor stabilite conform criteriilor/subcriteriilor.

Practic, marea problemă este numărul mare al pacienților, lipsa medicinii de prevenție care să diminueze cazurile cronice, deci mai scumpe, numărul mic de contribuabili și bugetul redus. Așteptăm cu nerăbdare soluțiile pentru remedierea acestei disfuncționalități, acum că am înțeles de unde vin și lipsurile.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii