1.042 de copii din Valea Jiului au părinţi plecaţi la muncă în...

1.042 de copii din Valea Jiului au părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Dintre aceștia, 86 au nevoie de monitorizare

Timp de citire: 9 minute

Valea Jiului s-a golit. Ani la rândul, pe fondul reducerii activității în industria minieră, forța de muncă tânără a ales să ia drumul Occidentului pentru a găsi un loc de muncă. Încolțiţi de nevoi, de rate, zoriți de dorința de a construi un viitor decent, oamenii au avut curajul să plece la muncă în alte țări. Chiar dacă uneori nu au știut exact ce înseamnă munca în străinătate. 

HG 691/ 2015
În cele mai multe cazuri, la muncă a plecat unul dintre părinți, urmat uneori de al doilea, iar copiii familiei au rămas în grija bunicilor, a rudelor. Copiii cu părinți plecați în străinătate au devenit o problemă socială, constatându-se că în multe cazuri aceștia aveau rezultate proaste la învățătură, mulți abandonau școala și sufereau din cauza faptului că se simțeau abandonați.
Cam la 10 ani după ce fenomenul începuse să ia contur, Guvernul României a lansat o formă de monitorizare și protecție a acestor copii, HG 691/ 2015 privind Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia.
Procedura vizează monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă, precum şi a celor care au revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate mai mare de un an alături de părinţi. Serviciul public de asistenţă socială solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în situațiile amintite.
Unitatea şcolară are obligaţia de a transmite lista nominală a copiilor aflaţi în situaţiile prevăzute alături de datele de identificare și contactul. După primirea datelor, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copiii aflaţi în situațiile menționate.
După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la performanţele şcolare, starea fizică a copilului, grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt comunicate şi persoanelor desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care sunt sprijinite în luarea unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. Cu ocazia vizitei la domiciliu, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială completează fişa de identificare a riscurilor și stabilește dacă este nevoie un set de servicii în favoarea copiilor.
În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul serviciului public de asistenţă socială solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în cadrul unui program de consiliere psihologică.
În activitatea de identificare a situaţiei de risc la care poate fi supus copilul, serviciul public de asistenţă socială utilizează următoarele instrumente: a) fişa de observaţie și b) fişa de identificare a riscurilor. Fișele sunt elaborate. Fișa de observație parcurge situația socială, economică, de sănătate, nivelul de educație, condițiile de locuit, comportamentele la risc. Fișa de identificare a riscurilor poate fi completată de medicul de familie, cadru didactic, polițist de proximitate, preot etc. și conține o serie de informații amănunțite despre situația copilului aflat în pericol.

Petrila. Din 111 copii cu părinți plecați în străinătate – 11 monitorizați
Fiecare administrație locală a avut timp să identifice copiii cu părinți plecați în străinătate, dar mai ales să stabilească dintre aceștia unde există riscul abandonului școlar, riscul de neglijență etc.
La Petrila, Direcția de Asistență Socială pare să aibă totul sub control. Monitorizează toate situațiile de risc, cu ajutorul programelor sociale, dar și a organizațiilor nonguvernamentale, cum este „Salvați Copiii”.
De la intrarea în vigoare a HG 691/ 2015 au fost identificați 111 copii cu părinți plecați în străinătate. Majoritatea sunt îngrijiți acasă de bunici, unii de rude și nu sunt probleme. Pentru fiecare copil în parte s-a întocmit însă fișa de identificare a riscurilor pentru a deține informații complete.
11 copii se află sub monitorizare întrucât există Sentințe Civile pronunțate de către Judecătoria Petroșani pentru delegarea autorității părintești la rude. Delegarea autorității părintești este necesară, pentru ca persoana care rămâne în țară cu copilul să poată să preia atribuțiile unui părinte, să meargă cu el la doctor, la școală, să îl înscrie la cursuri, să depună acte în numele lui etc. Pentru doi dintre ei a fost implementat un plan de servicii în scopul prevenirii abandonului de către părinți.
Mai mult, conform Legii 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, în Petrila au fost identificați alți 154 de copii în situație de risc și sărăcie, pentru 136 dintre ei fiind implementat planul de servicii. Dintre aceștia, 115 copii sunt înscriși la Centrul de zi „Salvați Copiii” și monitorizați.

Petroșani. 30 de copii – în planul de servicii sociale pentru reabilitare
La Petroșani sunt identificați momentan 410 copii cu părinții plecați la muncă, în străinătate. Datele reprezintă situația actualizată anul trecut în octombrie. În fiecare an se cere școlilor situația exactă, dar procesul este un pic greoi, așadar statisticile pentru anul acesta încă nu sunt actualizate, însă situația fluctuează de la an la an puțin.
Pentru toți copiii s-au realizat anchete sociale. 216 copii au doar un singur părinte plecat în străinătate la muncă, deci a rămas acasă cu celălalt părinte, 21 dintre copii au ambii părinți plecați, iar 22 de copii au susținător unic, deci sunt crescuți de un singur părinte, iar acesta este plecat la muncă. Un singur copil a revenit cu părinții acasă, după ce a fost plecat cu aceştia pentru mai mult de un an din țară.
33 de copii se află sub monitorizare DAS Petroșani, după ce s-a dispus sentința civilă privind delegarea temporară a autorității părintești. 55 de copii sunt considerați cazuri de risc, iar pentru aceștia s-au completat fișele de identificare a riscului. În 30 de cazuri s-a impus aplicarea planului de servicii pe tot parcursul anului 2017, deci ei vor fi consiliați de psiholog, li se va urmări situația școlară, situația medicală etc.

Aninoasa. 60 de copii – în atenția primăriei, după ce cel puțin unul dintre părinți a plecat la muncă
La Primăria Aninoasa, Direcția pentru Asistență Socială a identificat, în cursul anului 2017, 60 de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Pentru fiecare situație în parte au fost întocmite atât fișele de observație, cât și fișa de identificare a riscurilor, în general cu ajutorul cadrelor didactice și a aparținătorilor. Pentru fiecare copil în parte a fost întocmit și planul de servicii privind prestațiile sociale, serviciile sociale, educația formală și nonformală, și accesul la serviciile de ocrotire a sănătății.
Direcția de Asistență Socială Aninoasa menționează că, pe parcursul monitorizărilor, printre acești copii nu au fost identificate cazuri de risc sau sărăcie.

Vulcan. 229 de copii au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate
Primăria Vulcan a primit 97 de notificări din partea părinților care s-au decis să își încerce norocul în altă țară, la muncă, dar au fost nevoiți să își lase copii în țară. Însă, numărul total al copiilor care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate ajunge la 229. Așa cum prevede legea, angajații Direcției de Asistență Socială Vulcan au realizat fișele de monitorizare pentru fiecare caz în parte, însă din cei 229 de copii, spune șeful de serviciu, Cristian Popa, niciunul nu prezintă caz de risc, de asemenea, niciunul nu este în situație de sărăcie. Practic, la Vulcan, din acest punct de vedere, dacă ne raportăm la informațiile primite de la primărie, situația este sub control… Sau cineva fușerește tot ce are de făcut.

Lupeni. Direcția de Asistență Socială face monitorizări periodice, oferă consiliere
În decursul acestui an, la Lupeni au fost identificaţi 166 copii cu părinţi plecații la muncă în străinătate. 27 minori au ambii părinţi plecaţi şi pentru 12 minori părintele unic este plecat străinătate. Doar 36 de aparținători au notificat primăria înainte de a pleca Ia muncă în străinătate. În prezent, pentru 34 copii există sentinţa de delegare a autorităţii părinteşti către un membru al familiei extinse, pentru perioade cuprinse între 6 luni şi un an de zile. Pentru 3 minori, dosarele pentru delegarea autorităţii părinteşti sunt pe rol la instanţă, iar un părinte a contactat pe mail serviciul de asistență socială solicitând delegarea autorităţii părinteşti. Dar, de exemplu, există și un caz în care în timpul anchetei s-a constatat că nu exista delegarea autorităţii părinteşti.
127 minori cu un singur părinte plecat în străinătate. Pentru toţi cei 39 de minori identificaţi ca fiind cu ambii părinţi/ părinte unic plecați, au fost întocmite fișa de evidență a riscurilor. Din numărul de minori pentru care a fost făcută delegarea autorităţii părinteşti, 16 se află în primele 6 luni de la delegarea autorității părinteşti şi sunt monitorizaţi prin vizite sau întâlniri la două luni, iar 19 au mai mult de şase luni de când s-a realizat delegarea autorităţii părinteşti şi au fost vizitaţi sau urmează să mai fie vizitaţi o dată.
Din totalul de minori cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate, 12 au fost vizitaţi în vederea identificării unor riscuri, ulterior notificării făcute de părinte, urmând ca alţi 15 să fie vizitaţi, în perioada următoare.
Fișele de evaluare au scos la iveală următoarele probleme: lipsă delegare autoritate părintească, situaţii şcolare deficitare, abandon şcolar, anturaj nepotrivit, consum de tutun.
În timpul vizitelor de monitorizare s-a încercat conştientizarea minorilor cu privire la importanţa urmării cursurilor şcolare, au fost informaţi la ce riscuri se supun prin consumul de tutun sau având un anturaj care poate să săvârșească fapte penale.
Persoanele către care a fost făcută delegarea autorităţii părinteşti au fost informate ce demersuri trebuie să facă pentru ca plata alocaţiei de stat pentru minor să fie făcută pe numele lor. Au primit consiliere și despre cum să perceapă comportamentul rebel al copiilor cu care au rămas în grijă, şi cum să trateze unele probleme de care se lovesc în relaţia pe care o au cu copiii.

Uricani. 66 de copii au cel puțin un părinte la muncă în străinătate
Informațiile primite de la instituțiile școlare din Uricani relatau faptul că 147 de minori au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. După realizarea vizitelor la domiciliu s-a constatat că doar 66 de minori au cel puțin un părinte plecat afară. 10 copii aveau ambii părinți plecați, 24 de copii aveau doar un părinte, și acela plecat la muncă. Alți 32 de copii rămăseseră acasă cu unul dintre părinți, în timp ce al doilea se afla la muncă în străinătate. Pentru 81 de copii s-a constatat că, de fapt, părinții erau acasă.
După completarea fișelor de observație și a fișelor de risc, 7 copii au avut nevoie de monitorizare, pentru că s-au constatat diferite probleme. Ei sunt vizitați anual de asistenții sociali. Până în prezent nu a fost nevoie să fie întocmite planuri de servicii pentru reabilitarea acestora.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii