Vulcan. Străzile Morii și Griviței – tot mai aproape de modernizare

Vulcan. Străzile Morii și Griviței – tot mai aproape de modernizare

Timp de citire: 2 minute

Afirmația din titlu este perfect valabilă și are acoperire în hotărârea de consiliu local de la ședința ordinară din ianuarie când a fost pusă în dezbatere „aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Modernizare str. Morii, str. Griviței din municipiul Vulcan, județ Hunedoara” aprobate pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Documentele solicitate

prin Ghidul de încărcare a documentelor necesare contractelor de finanțare în aplicația digitală a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru investiția care vizează modernizarea străzilor Morii și Griviței au fost depuse în conformitate cu articolul 9 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr.1333/2012 al Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Reprezentanții ministerului au efectuat verificările necesare și au făcut următoarea observație: „valoarea obiectivului de investiții fără TVA se încadrează în standardul de cost – se va respecta standardul de cost aferent caracteristicilor tehnice specifice tronsoanelor de drum, respectiv lățime parte carosabilă 6 m”.

Ca urmare a

acestei observații, s-au impus modificări ale documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții. A fost modificat, astfel, devizul general în conformitate cu Anexa 2.1 la Normele metodologice aprobate prin ordinul 1333/2021 al ministerului de resort și au fost actualizați indicatorii tehnico-economici din anexa 2.2e, respectiv actualizarea valorilor aferente obiectelor de investiții – terasamente, strat fundație, strat de bază, îmbrăcăminte rutieră etc, conform valorilor prezentate în noua anexă, precum și a sumei actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local.

Trebuie cunoscut

că modificările și actualizările de acest gen sunt perfect normale și efectuarea lor este prevăzută în Hotărârea de Guvern nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente. La art.10, alin.(4) documentul prevede că „Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cadrul obiectivului nou/ mixt de investiții, și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă, se actualizează prin grija beneficiarului investiției/ investitorului ori de câte ori este necesar”.

Hotărârea consiliului

local care, în 30 ianuarie 2024, a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat a fost absolut necesară, fiindcă normele metodologice emise de minister precizează clar că „După aprobarea listei prevăzute la art.7, în vederea încheierii contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții  prevăzute la art.3, beneficiarii sunt obligați să încarce în platforma digitală următoarele documente: hotărârea consiliului local/ hotărârea consiliului județean/ hotărârea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat”.

Cetățeanului de rând,

care ar vrea ca o lucrare de investiții sau alta să se realizeze cât ai bate din palme, parcurgerea acestui traseu și tot ce se cere în materie de documente îi apar ca fiind complicate, dar, chiar și fără o verigă din acest parcurs, trebuie să se înțeleagă că se poate rata finanțarea investiției. În cazul de față valoarea investiției, inclusiv TVA, este de 5.055.838,41 de lei din care C+M (inclusiv TVA) se ridică la 3.991.402,06 de lei. De la minister vin 4.441.113,37 de lei, iar contribuția locală este de 614.725,04 de lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii