Vulcan / Dispută de orgolii PNL – Plus+ pe marginea unei inițiative...

Vulcan / Dispută de orgolii PNL – Plus+ pe marginea unei inițiative legislative

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 3 minute

Proiectul de hotărâre „privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor locale pentru anul 2020”, dezbătut și aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Vulcan din ziua de marți, 28 iulie, a generat o scurtă dispută, aproape amicală, între reprezentanții a două formațiuni politice din forumul legislativ local vulcănean.

Prin proiectul,

devenit deja hotărâre, „se aprobă reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 la sută, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract, pentru desfășurarea unor activități economice de către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice”.

Asta se spune

la articolul 1 al hotărârii. La art.3 aflăm că „se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Cov-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică”. La art.5 se vorbește chiar despre „acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public”.

Se precizează, astfel,

că „(1) Începând cu data de 14.05.2020 și până la data de 30 august 2020, calculul, respectiv plata taxelor și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr.183/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate , republicată, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participațiune existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială proporțional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate”. La (2) se precizează că ”Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, se aprobă scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activutății economice”. „(3) Pentru a beneficia de prevederile alin.2, utilizatorii au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei (??- „a cărui” e forma corectă, oameni buni! – n.a.) rază teritorială de competență se află suprafața, o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere, împreună cu documente justificative, după caz”.

Mai am de reprodus

două articole ale hotărârii de consiliu local și gata. Art.6 spune că „se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al municipiului Vulcan, conform procedurii din anexa 3 la prezenta hotărâre”, iar art. art.7 menționează că „se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri”. Și cu asta am încheiat cu citatele din proiect pe care le-am reprodus gândindu-mă că sunt comercianți vulcăneni care, altfel, nu ar fi auzit de precizările respective. Acum să purced la ceea ce e mult mai interesant pentru cei mai mulți dintre cititorii ZVJ.

Primul care

s-a înscris la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre a fost consilierul local PNL Dănuț Anghel. El a evidențiat că proiectul, acum hotărâre de consiliu local, se datorează inițiativei consilierilor liberali. „Noi, liberalii, am făcut demersul acesta, a menționat el, iar aceste reduceri sunt un mic ajutor care nu rezolvă chiar toate problemele cu care se confruntă societățile comerciale. Mulțumim și vom vota pentru!”. Consilierul local Plus + Florin Govor a fost, însă, de altă părere. El a vrut să evidențieze că „primul care a venit cu acest proiect am fost eu!”, după care a solicitat o lămurire. Aceea dacă și terasele nedeschise în perioada stării de urgență beneficiază de o reducere de taxe? Doamna ec. Luminița Leonte l-a liniștit răspunzându-i afirmativ la întrebare. Și, odată lămurit în privința asta, Florin Govor nu s-a mai legat de liberali.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii