Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Vulcan pentru perioada 2022–2027 (II)

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Vulcan pentru perioada 2022–2027 (II)

Timp de citire: 5 minute

(continuare din nr. trecut)
3. Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare locală
3.1 Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite
Pactul Ecologic European (European Green Deal)
3.2. Context național pentru dezvoltare durabilă
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
3.3. Context regional de dezvoltare durabilă
Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 pentru Regiunea Vest
3.4. Context județean de dezvoltare durabilă
Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Hunedoara 2021 – 2027
Programele operaționale Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și prioritățile acestora:
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD):
Programul Operațional Transport (POT):
Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID):
Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS):
Programul Operațional Capital Uman (POCU):
Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS):
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (POR)
Programul Tranziția Justă (PTJ)
SECȚIUNEA II – Municipiul Vulcan
5. Prezentarea generală
5.1. Localizare
5.2. Scurt Istoric
5.3. Fond Funciar
5.4. Populație:
5.5. Resurse locale:
5.5.1. Relief:
5.5.2. Clima (temperatura, precipitatii, umiditate):
5.5.3. Vegetatia (peisajul natural si cultivat, zone despădurite etc.):
5.5.4. Rețeaua hidrografică;
5.5.6. Patrimoniul arhitectural și cultural
5.5.7.Tradiţii, obiceiuri, evenimente culturale, meșteșuguri
5.5.8.Turism local
5.5.9.Locuirea și accesul la utilități
5.5.10.Profilul economic (ocupare și mediul de afaceri la nivel local):
5.5.11.Instituții locale ș i servicii publice:
5.5.12.Organizații ale societății civile
6. SECȚIUNEA III – Analiza situației actuale la nivelul Municipiului Vulcan
6.Amenajarea teritoriului și urbanism
6.2. Obiective PUG (PLAN URBANISTIC GENERAL) VULCAN
6.1.Structura administrativ-teritorială, rolul în sistemul de localități și planificarea teritoriului
7. ANALIZA SWOT A MUNICIPIULUI VULCAN
PUNCTE TARI
Vulcan deține forță de muncă tânără, ieftină şi orientate spre recalificare profesională.
Zonele de locuit sunt compacte şi situate in zonele de activități .
Tradițiile sunt bine păstrate .
Teritoriul este o zonă cu un real potențial de dezvoltare turistică.
Teritoriul este favorabil pentru practicarea sporturilor de iarnă.
Municipiul Vulcan deține elemente de reprezentativitate cum ar fi: minele, construcțiile
industriale, castrele de pământ, drumul de piatră roman ce se regăseşte în Pasul Vulcan.
“Aurul Verde” din Mucipiul Vulcan reprezintă un real potențial de dezvoltare a oraşului într-un oraş verde.
Oraşul Vulcan este străbătut sau se află în imediata vecinătate a unor Drumuri Județe sau Naționale ce pot face legatura cu o serie de elemente de cadru natural importante.
Gazul metan pe care minele îl dețin este important pentru obținerea de energie termică şi electrică.
Adaptarea la realități a reglementărilor urbanistice din noul PUG (inclusiv în ceea ce
privește zonificarea funcțională și restructurarea funcțională);
Rezerve de teren neutilizat sau destructurat care poate fi reconvertit pentru dezvoltări (rezidențial
și de afaceri, turism);
Accesibilitatea generală bună poate menține zona atractivă ca punct de localizare a rezidenței, inclusiv fenomenele de „desprindere” din zona orașelor mari;
Centru polarizator – valorificând potențialul turistic al Municipiului Vulcan și acordând atenție calității factorilor de mediu;
Poziția geografică face ca localitatea să dețină un real potențial de dezvoltare turistică
PUNCTE SLABE
Insuficiența spațiilor publice şi cele verzi.
Şomaj ridicat 40%
Calitatea locuirii în continuă degradare.
Debranşarea locuitorilor de la energia termică a oraşului.
Insuficiența serviciilor de sănătate.
Creşterea continuă a migrației.
Nu se valorifică elementele de cadru natural pentru realizarea de legături pietonale între acestea şi zonele de locuit.
Zona centrală nu este dotată cu funcțiuni specific
Lipseşte interesul de realizare a unei politici pentru atragerea de noi investitori în teritoriu.
Traseele montane nu sunt încurajate.
Grad relativ mic de satisfacție privind nivelul de trai în municipiu;
Înregistrarea unui proces lent de dezurbanizare, ca urmare a scăderii populației urbane a municipiului;
Discrepanțe de dezvoltare între centru și cartierele periferice;
Infrastructură nemodernizată;
Discrepanța dintre evoluția accelerată a tehnologiei și ritmul lent al implementării
strategiilor și reformelor în acest domeniu la nivel de Municipiu;
Lipsa unei cooperări între Municipiul Vulcan şi oraşele aflate în sistemul centrelor miniere dar şi cu Stațiunea Straja.
Vulcan nu deține zone special amenajate pentru parcarea automobilului personal.
Colectarea deşeurilor nu este bine gestionată, cât şi valorificarea deşeurilor în obtinerea de energie verde.
Haldele de steril prezintă un impediment în dezvoltarea Municipiului Vulcan.
OPORTUNITĂȚI
Realizarea de noi locuințe colective.
Reabilitarea locuințelor existente şi eficientizarea energiei termice.
Dezvoltarea de noi funcțiuni pentru zona centrală.
Păstrarea forței de muncă şi atragerea tinerilor de a rămâne in Vulcan.
Atragerea de noi investitori pentru dezvoltarea zonelor turistice.
Conversia activităților industriale in activități nepoluante şi de interes local ce să atragă locuitorii, căt şi turiştii.
Promovarea elementelor de identitate a locului şi crearea unei imagini noi a Municipiului Vulcan
Folosirea inteligentă a “ aurului verde”, a deşeurilor şi a gazului metan din mină.
Valea Jiului poate fi în competiție cu alte zone turistice deja dezvoltate.
Drumurile naționale şi județene vor fi modernizate şi vor crea legături cu sistemul de parcuri naționale şi oraşele Dunărene.
Municipiul Vulcan îşi va cunoşte adevăratul potențial prin intermediul valorificării elementelor de cadru natural şi uman pe care îl deține. Pasul Vulcan va deveni un element de atracție a turiştilor, unde se pot dezvolta: hoteluri, cabane, pensiuni, baze sportive, baze terapeutice, pârtii de ski, parcare publică cât şi alte dotări pentru practicare sporturilor de iarnă şi vară.
Legislație și mecanisme de implementare favorabile dezvoltării Municipiului Vulcan
Conturarea unor culoare de dezvoltare către centrele urbane: Petroșani, Lupeni.
Tehnologii noi pentru modernizarea infrastructurii serviciilor;
Acces la resurse externe prin programe de finanțare.
AMENINȚĂRI
Migrarea populației şi pierderea forței de muncă.
Segregare socială.
Degradarea continuă a spațiilor publice şi a spațiilor verzi.
Municipiul poate intra în anonimat şi să îşi piardă puterea de competitivitate cu stațiunile montate existente.
Vulcan poate pierde o serie de investitori doritori de a investi într-o zonă montană.
“ Aurul verde” pe care îl deține Municipiul Vulcan nu poate fi exploatat fără o strategie bine planificată.
Municipiul Vulcan poate pierde identitatea locului.
Legislație complexă, incoerentă, într-o permanentă modificare;
Reducerea potențialului economic al Municipiului Vulcan

Analiza SWOT pe fiecare direcție respectiv:
Analiza SWOT – Direcția Economică
Analiza SWOT – Mediu
Analiza SWOT – Educație Și Formare Profesională:
Analiza SWOT – Administrație Publică
Analiza SWOT – Asistență Și Incluziune Socială
Analiza SWOT – Sănătate Și Siguranță:
Analiza SWOT – Căi De Comunicație Și Transport:
Analiza SWOT – Infrastructura Socială Și Locuințele
Analiza SWOT – Patrimoniu Cultural, Natural, Turismul, Agrementul Șisportul:
Analiza SWOT – Infrastructura Tehnică

(va urma)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii