În privinţa (ne)intrării în faliment a CEH, Sindicatul „Noroc Bun” a avut...

În privinţa (ne)intrării în faliment a CEH, Sindicatul „Noroc Bun” a avut dreptate (II) / Citiţi motivarea Tribunalului Hunedoara faţă de respingerea cererii de intrare în insolvenţă a CEH

Timp de citire: 6 minute
S-a constatat că prin serviciul registratură al instanţei creditoarea Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL a depus la dosarul cauzei excepţia nulităţii absolute iar creditoarea Telecerna SRL a depus la dosarul cauzei cerere de deschidere a procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014.
Judecătorul sindic pune în vedere reprezentantului creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL să depună la dosarul cauzei delegaţie de reprezentare în situaţia în care nu este depusă la dosarul cauzei.
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL învederează judecătorului sindic că va depune delegaţia de reprezentare până la sfârşitul dezbaterilor. Depune Ia dosarul cauzei note scrise care atestă calitatea procesuală în susţinerea excepţiei invocate, învederând că a invocat excepţia cu caracter absolut, conform căreia procedura se transformă în procedură contencioasă, creditoarea având calitate procesuală în cauză. Mai arată că excepţia trebuie discutată în condiţii de contradictorialitate, invocând prevederile art. 66 din Legea nr. 85/ 2014.
Judecătorul sindic învederează că părţile au solicitat a doua strigare a cauzei, sens în care pune în discuţia reprezentanţilor părţilor prezente excepţia nulităţii absolute invocată de către creditoarea Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL.
Privind probaţiunea pe excepţia invocată acordă cuvântul în contradictoriu pe probe, apărarea pe excepţia absolută invocată la acest termen fiind necesar a fi susţinută cu mijloacele de probă înscrisuri.
Reprezentanta societăţii debitoare depune la dosarul cauzei actul constitutiv al societăţii debitoare, din care un exemplar se comunică reprezentantului creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL.
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a-şi exprima în scris poziţia.
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru soluţionarea dosarului aflat în apel la Curtea de Apel Alba-lulia şi a se depune la dosarul cauzei apro­barea adunării generale a acţionarilor societăţii debitoare în situaţia în care aceasta există.
Reprezentanta societăţii debitoare învederează că referitor la cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, potrivit prevederilor art. 142 alin.2 din Legea societăţilor comerciale această cerere este de competenţa consiliului de administraţie al societăţii.
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL învederează judecătorului sindic că excepţia este întemeiată pe Legea nr.85/2014 care abrogă orice dispoziţii contrare şi completată cu Codul de procedură civilă. Prin excepţia invocată arată că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către societatea debitoare este nulă pentru că nu are aprobarea acţionarului majoritar – Statul Român, potrivit prevederilor art. 344 lit.g din Legea nr. 85/2014 şi depune la dosarul cauzei delegaţia de reprezentare.
Reprezentanta societăţii debitoare arată că cererea formulată nu este întemeiată, invocând prevederile art. 66 alin.5 din Legea nr. 85/2014, preşedintele consiliului de administraţie a semnat cererea cu acordul consiliului de administraţie. Depune la dosarul cauzei hotărârea consiliului de administraţie şi hotărârea privind numirea consiliului de administraţie.
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL solicită acordarea unui nou termen de judecată pentru a depune la dosarul cauzei soluţia pronunţată de către Curtea de Apel Alba-Iulia. Învederează că organul suprem este adunarea generală a acţionarilor şi se impune a se depune hotărârea adunării generale a acţionarilor, invocând prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014 şi art. 132 alin.1 lit.a din aceeaşi lege. Arată că societatea debitoare nu are aprobare pentru depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, actul constitutiv nu a fost verificat şi insistă faţă de acordarea unui nou termen de judecată pentru restituirea dosarului aflat la Curtea de Apel Alba-Iulia.
Judecătorul sindic învederează reprezentantului creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL că a fost pusă în discuţia părţilor necesitatea restituirii dosarului aflat la Curtea de Apel Alba-Iulia, însă acestea nu au considerat că se impune restituirea dosarului,
La întrebarea judecătorului sindic reprezentanta societăţii debitoare arată că nu mai are alte probe în afara actelor depuse la dosar.
Având în vedere prevederile art.66 alin.6 din Legea 85/2014, care stabilesc că cererea debitorului se judecă de urgenţă, judecătorul sindic acordă cuvântul pe excepţia invocată:
Reprezentantul creditoarei Compact Security SRL prin administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL arată că susţine excepţia invocată, considerând că cererea debitoarei nu îndeplineşte condiţiile unei cereri formulate în baza Legii nr. 85/2014 deoarece societatea debitoare nu are hotărârea adunării generale a acţionarilor de deschidere a procedurii insolvenţei şi era necesară a fi adoptată o astfel de hotărâre în eventualitatea în care se va solicita o eventuală reorganizare. În susţinere invocă prevederile art. 2, 55, 134 şi 344 din Legea nr. 85/2014, Legea nr. 31/1990.
Reprezentanta societăţii debitoare solicită respingerea excepţiei invocate ca neîntemeiată, considerând că, competenţa este a consiliului de administraţie care aprobă cererea de deschidere depusă şi nu consideră că există temei legal care să indice necesitatea depunerii vreunei hotărâri de către adunarea generală a acţionarilor.
Judecătorul sindic reţine în pronunţare cauza pe excepţia invocată, acordă cuvântul reprezentantei societăţii debitoare şi pe fondul cauzei.
Reprezentanta societăţii debitoare solicită pe fondul cauzei admiterea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenţei astfel cum a fost formulată şi numirea în calitate de administrator judiciar a consorţiului format din ZRP Insolvency SPRL şi A&A Consultants SPRL. În susţinere invocă prevederile art. 66 alin.1 din Legea nr. 85/2014, arătând că există starea de insolvenţă, după data de 08.11.2016 s-au blocat conturile societăţii şi situaţia este extrem de gravă. Mai învederează că se intenţionează reorganizare societăţii şi depune la dosarul cauzei concluzii scrise.
Reprezentantul creditoarelor SC Armor Security SRL – în insolvenţă şi SC Lanţ Minier SRL lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei.
JUDECĂTORUL SINDIC,
Asupra cauzei de faţă se constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus societatea debitoare Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA a solicitat în baza prevederilor art. 66 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi desemnarea în calitate de administrator judiciar a consorţiului format din ZRP Insolvency SPRL şi A&A Consultants SPRL.
În susţinerea cererii a arătat că nu deţine în prezent lichidităţile băneşti disponibile să acopere datorii de 1.350.818.047,00 lei, din care datorii exigibile mai vechi de 90 de zile în cuantum de 968.621.036,00 lei, singura şansă de salvare a societăţii fiind restructurarea acesteia în contextul procedurii insolvenţei prevăzute de Legea 85/2014.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. face parte dintre operatorii economici din domeniul utilităţilor din portofoliul Ministerului Energiei, fiind unul dintre importanţii producători de energie electrică din România care, cu o capacitate instalată de 1.225 MW asigură aproximativ 3% din totalul producţiei naţionale de energie electrică, fiind cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord-vest a României.
Complexul Energetic Hunedoara SA a fost înfiinţat ca o societate integrată energie-minerit, al cărei principal obiectiv îl reprezintă eficientizarea activităţilor desfăşurate atât în sectorul minier, cât şi în sectorul producţiei de energie. În baza Hotărârii Guvernului nr. 1023/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Complexul Energetic Hunedoara S.A. a parcurs două etape organizatorice, respectiv:
fuziunea prin contopire a Societăţii Comerciale Electrocentrale Deva S.A. şi a Societăţii Comerciale Electrocentrale Paroşeni SA,
şi fuziunea prin absorbţie a Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, în calitate de societate absorbantă şi a Societăţii Naţionale a Huilei S.A. în calitate de societate absorbită, ca urmare a aprobărilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor celor două societăţi din data de 28.06.2013. Societatea produce energie electrică şi termică utilizând drept combustibil huila din Valea Jiului.
(va urma)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii