ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU...

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE, SPECIALITATEA DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI BOLI METABOLICE

Timp de citire: 2 minute

PENTRU FURNIZORI NOI DIN ZONA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Având în vedere:

– Dispozițiile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr. 521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii  şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a  dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

În cursul lunii FEBRUARIE 2024 se derulează procesul de contractare  pentru furnizori NOI care solicită intrarea în relații contractuale cu CAS Hunedoara pentru :

– Servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

Data limită de finalizare este 29.02.2024.

În luna FEBRUARIE 2024, furnizorii NOI vor transmite electronic cererile și documentele necesare încheierii contractelor de furnizare pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, scanate în format PDF și fișierele în EXCEL, după caz, asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal și vor încărca fișierele de tip XML în PIAS.

Transmiterea electronică a documentelor necesare încheierii contractelor se realizează pe e-mail, pe adresa CAS Hunedoara configurată și prin intermediul aplicaţiilor desktop utilizând platforma PIAS (fişier în format XML), respectând perioada stabilită prin calendarul de contractare.

Calendarul etapei de contractare, opisul, cererea-tip de intrare în relație contractuală cu CAS Hunedoara, pentru furnizorii NOI de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, precum și Procedura privind transmiterea electronică a documentelor vor fi afișate pe site-ul instituției, în secțiunea Contractare furnizori NOI în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, pentru zona Municipiului Hunedoara, FEBRUARIE 2024 (http://www.cnas.ro/cjashd/).

DIRECTOR GENERAL, cu numire temporară

                                         Ec. Adrian Nicolae David

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii