Exploziv! După greva din 1977, / Miron Cozma – recrutat de...

Exploziv! După greva din 1977, / Miron Cozma – recrutat de Securitate sub numele conspirativ “Paul”

Timp de citire: 6 minute
Documente explozive, absolut autentice, au invadat luni, 13 iunie a.c., spaţiul public. Potrivit acestora, Miron Cozma, fost lider absolut al minerilor din Valea Jiului, a semnat un angajament cu fosta Securitate la nivelul anului 1977, imediat după mişcarea grevistă anticomunistă, pe când activa ca subinginer stagiar la Întreprinderea Minieră Bărbăteni.
A fost recrutat „pentru completarea potenţialului informativ în cadrul obiectivului”, fiind menţinut în reţea şi după transferarea, în anul 1978, la Întreprinderea Minieră Lonea, fiind folosit cu scopul acoperirii informative a locului de muncă. Aşa după cum reiese din Raportul privind pe numitul COZMA Miron, datat 20.12.1983, din octombrie 1983, acesta a devenit membru P.C.R., astfel încât a fost abandonat din reţea şi s-a făcut propunerea de a fi folosit în calitate de sursă „cu aprobarea organelor de partid”.
Prin Adeverinţa nr. 5573 din 8 decembrie 2015, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a arătat că, strict în sensul legii, lui Miron Cozma nu i se poate totuşi atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securităţii.
Totuşi, prof. univ. dr. Corneliu TURIANU, membru al Colegiului C.N.S.A.S., a formulat opinie concurentă, apreciind că Miron Cozma a furnizat informaţii Securităţii, care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dar prin care nu s-au denunţat activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist. Acesta a considerat că se impune a fi sesizată instanţa de judecată în vederea aprecierii asupra calităţii de colaborator al Securităţii în cazul Cozma.
Prezentăm Adeverinţa nr. 5573 din 8 decembrie 2015, pentru o bună apreciere de către cititori a situaţiei, documentele privitoare la această speţă fiind integral disponibile pe website-ul nostru.
Nr. DJ/ 383/ 12.02.2016
ADEVERINŢA Nr. 5573/08.12.2015
1. În temeiul art. 3 lit. t), art. 8 lit. b), art. 10 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008;
2. Cererea de verificare nr. P 1157/12/ 29.03.2012 adresată CNSAS de „Forţa Civică”;
3. Având în vedere calitatea domnului COZMA Miron de preşedinte al Partidului Social Democrat al Muncitorilor;
4. În baza Notei de Constatare nr. DI/I/1235 din data de 20.05.2014, precum şi a Notelor nr. DI/I/1148/16.06.2015, nr. DI/I/2103/ 05.11.2015, întocmite de către Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul COZMA Miron este titular al dosarului fond reţea nr. R 267566 (cotă C.N.S.A.S.). Domnia sa, subinginer stagiar la Întreprinderea Minieră Bărbăteni, a fost recrutat „pentru completarea potenţialului informativ în cadrul obiectivului”; a fost menţinut în reţea şi după transferarea, în anul 1978, la Întreprinderea Minieră Lonea, fiind folosit cu scopul acoperii informative a locului de muncă; la data de 07.09.1977, a semnat un Angajament, fiindu-i atribuit numele conspirativ „PAUL”; aşa după cum reiese din Raportul privind pe numitul COZMA Miron datat 20.12.1983, din octombrie 1983, acesta a devenit membru P.C.R., astfel încât a fost abandonat din reţea şi s-a făcut propunerea de a fi folosit în calitate de sursă „cu aprobarea organelor de partid”. Direcţia de Specialitate a identificat următoarele informaţii transmise Securităţii de către domnul COZMA Miron: Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „Vă informez că în jurul datei de 15 iulie, 3 cetăţeni din RFG au căutat în localitatea Petrila pe numiţii B. Ş. /…/. /…/ De asemenea, a fost căutat de aceştia şi numitul V. /…/. Menţionez că cei 3 cetăţeni din RFG, după ce s-au convins că nu este nici V. acasă, s-au deplasat la părinţii numitului B. şi au dis­cutat cu aceştia, dar numai problema unde poate fi găsit B. Sursa, din discuţiile purtate cu cetăţenii din RFG, am constatat că se cunosc de mai mult timp, însă nu am putut stabili natura acestor legături. /…/ În ce priveşte pe B. Ş., vă pot arăta că este un element predispus la asemenea relaţii cu cetăţeni străini şi, în caz de ceva, poate fi coruptibil şi antrenat la acţiuni ce să vizeze aspecte de bişniţărie, pentru că este avid după bunuri de provenienţă străină.”; Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „/…/ În urma eveni­­mentelor din 2 şi 3 august s-a creat o at­­­mosferă deloc propice bunului mers al productivităţii, mă refer la faptul că maiştrii, subinginerii, inginerii dau dovadă de laşitate în luarea unor decizii atât pe linie de personal cât şi de producţie şi aceasta din cauză că sunt timoraţi, li-e frică, într-un cuvânt deci vă daţi seama că autoritatea lor este pe undeva ştirbită.”; Notă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „Informez că electricienii şi lăcătuşii din cadrul sect. I de la IMB sunt nemulţumiţi din cauza penalizării pe luna februarie. Astfel, lăcătuşii R., D., S. ş.a. au afirmat că nu are rost să se mai omoare cu munca, pentru oricum sunt penalizaţi.”; Notă informativă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „Sursa vă informează cu privire la numitul N. T., electrician /…/ are o slabă pregătire profesională, uneori absentează nemotivat de la serviciu. În rândul muncitorilor de la sectorul 3, nu se bucură de încredere, fiind cotat neserios şi beţiv. În societate nu a avut manifestări ostile, are viciul beţiei, din care cauză are neînţelegeri în familie. Sursa nu cunoaşte ca N. T. să activeze în sectele religioase.”; Notă informativă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „Sursa vă informează cu privire la numitul O. G. /…/. Este cunoscut ca un element recalcitrant, tot timpul nemulţumit, comentează ordinele şi dispoziţiile pe care le primeşte. Este predispus întotdeauna să facă gălăgie şi să lucreze cât mai puţin posibil, fiind nemulţumit de condiţiile de lucru şi de câştigurile pe care le realizează. /…/”; Notă informativă, olografă, semnată cu numele conspirativ „PAUL”: „Cu privire la numitul I. A. /…/ cunoscut în cadrul sectorului că face parte din secta Martorii lui Iehova. /…/ În discuţiile cu personalul de la Sectorul 3 se abţine, în general, să facă comentarii de nuanţă iehovistă. /…/ Este în relaţii bune cu lăcătuşul B. L. care face parte din secta penticostală. Sursa nu cunoaşte anturajul lui I. A., deoarece se fereşte să fie văzut cu alte persoane în societate”;
5. Potrivit art. 2 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspira­rea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, calitatea de colaborator al Securităţii nu poate fi reţinută decât în privinţa persoanelor care au furnizat informaţii „prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Documentele citate în cuprinsul prezentei adeverinţe nu fac referire la activităţi sau atitudini „potrivnice regimului totalitar comunist”. Ţinând seama de faptul că cele două condiţii, prevăzute de art. 2 lit. b, sunt cumulative şi nu alternative, iar în speţă este îndeplinită numai cea de-a doua condiţie, persoanei verificate nu i se poate reţine calitatea de colaborator al Securităţii, astfel cum este definită aceasta de prevederea legală anterior amintită. Totodată, în cuprinsul Notei de Constatare nr. DI/I/1235 din data de 20.05.2014, precum şi a Notelor nr. DI/I/1148/ 16.06.2015, nr. DI/I/2103/ 05.11.2015, ca urmare a verificărilor efectuate, nu există niciun fel de indicii cu privire la calitatea persoanei verificate de ofiţer de Securitate, astfel încât nu poate fi reţinută nici calitatea de lucrător al Securităţii potrivit art. 2 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 24/2008;
6. Pe baza materialului avut la dispoziţie până la data de 05.11.2015, precum şi a procesului verbal al şedinţei Colegiului C.N.S.A.S din data de 08.12.2015;
ADEVERIM, PRIN PREZENTA, CĂ
Elementele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, astfel domnului COZMA Miron, fiul lui George şi Ana, născut la data de 25.08.1954, în Derna, judeţul Bihor, nu i se poate atribui calitatea de lucrător/ colaborator al Securităţii, în sensul legii.
La prezenta adeverinţă, domnul prof. univ. dr. Corneliu TURIANU, membru al Colegiului C.N.S.A.S. a formulat opinie concurentă, în sensul că domnul COZMA Miron a furnizat informaţii Securităţii, care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dar prin care nu s-au denunţat activităţi sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist, condiţii impuse cumulativ de art. 2 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, pentru a fi sesizată instanţa în vederea aprecierii asupra calităţii de colaborator al Securităţii.
Nota de constatare pe care s-a întemeiat adeverinţa, precum şi opinia concurentă pot fi consultate la sediul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Prezenta adeverinţă poate fi contestată la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data publicării pe pagina de Internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.
Preşedinte,
Prof.univ.dr. Dragoş PETRESCU

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii