Erasmus+ și Internaționalizare la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a...

Erasmus+ și Internaționalizare la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,, Regele Mihai I al României” din Timișoara.

DISTRIBUIȚI

Timp de citire: 9 minute

Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa.Programul își propune să contribuie  la  îndeplinirea  obiectivelor strategiei  Europa  2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și ale cadrului strategic pentru educație și formare, urmărind totodată să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

Printre obiectivele programului se numără: încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană, promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al competențelor cerute pe piața muncii, reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor, sprijinirea inovării, cooperării și reformei, reducerea abandonului școlar, promovarea cooperării și mobilității cu țările partenere ale UE.

În România programul este gestionat de către ANPCDEFP- Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,, Regele Mihai I al României” din Timișoara (USAMVBT), deținătoare a Cartei Erasmus+, încurajează, prin intermediul programului Eramsus+ mobilitățile studenților și personalului didactic/non-didactic. Studiile în străinătate reprezintă una dintre principalele componente ale programului Erasmus+. permițănd participanților să-și îmbunătățească perspectivele profesionale și cunoștințele lingvistice, să capete mai multă independență și încredere în sine și să descopere alte culturi.

Erasmus+ oferă în același timp posibilitatea de a combina studiile în străinătate cu un stagiu de practică, oferind astfel psoibilitatea dobândirii de experiență profesională într-o altă țară.

Personalul USAMVBT, atît didactic, cât și non-didactic are posibilitatea de a desfășura o mobilitate de predare sau formare întro-o universitate dintr-o țară UE sau non-UE, pefecționându-se astfel în domeniile de activitate în care activează și contribuind totodată la dezvoltarea instituțională.

Astfel, participanții la mobilitățile E+ devin într-un fel sau altul, ,,Ambasadori” Erasmus+, ambasadori ai USAMVBT, contribuind la internaționalizarea universității.

 

Strategia de internaționalizare a USAMVBT pune accentul pe cooperarea internațională, programul Erasmus+ fiind un important vector de imagine și un liant cu partenerii UE/non-UE.

În cadrul USAMVBT, programul Erasmus+ se conturează mai ales în jurul acțiunilor KA1 și KA2, proiectele existente fiind cele de mobilitate, Acțiunea cheie 1, KA103 – cu țările programului (țările UE), existând peste 150 de parteneriate cu universități din aproape toate  țările Uniunii, și KA107, cu țările partenere (non-UE), unde în prezent există acorduri de cooperare cu 46 de țări, aproximativ 87 de universități.

În fiecare an, USAMVBT aplică pentru cele două acțiuni, în ultimii 4 ani având proiecte cu valori cuprinse între 200 000 de euro și 700 000 de euro pe proiect.

Valoare proiectelor Erasmus+ KA1 în ultimii ani este de aproximativ 3 000 000 de euro.

Biroul Erasmus+ se află în subordinea Prorectoratului de Relații Internaționale, condus de domnul Pro rector, Prof. dr. Sorin Mihai STANCIU.

Biroul Erasmus+ este situat la parterul clădirii Rectoratului, lângă Aula Magna ,,Iulian Drăcea” și este format din: Coordonator instituțional Erasmus +, în persoana domnului dr. Raul PAȘCALĂU și coordonatori departamentali, pentru fiecare dintre cele 6 facultăți, astfel:

  • Facultatea de Agricultură, doamna Șef lucrări dr. Iosefina Laura ȘMULEAC
  • Facultatea de Management și Turism Rural, doamna Șef lucrări dr. Andrea Ana FEHER;
  • Facultatea de Medicină Veterinară, doamna Conferențiar dr. Corina Mariana PASCU;
  • Facultatea de Horticultură și Silvicultură, domnul Prof. dr. Marcel Vasile DANCI;
  • Facultatea de Inginerie Alimentară, domnul Prof. dr. Teodor Ioan TRAȘCĂ;
  • Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere, domnul Șef lucrări dr. Teodor Vasile VINTILĂ;

Partea administrativă și de secretariat este susținută și de către doamna Lia NAGY, și unul dintre ,,Ambasadorii Erasmus+” – doctorandul Eugen Cătălin ZOICAN.

În ultimii 4 ani, mobilitățile Erasmus+, atât cele ale studenților, pentru studiu și practică, dar și cele ale profesorilor și personalului non-didactic, au înregistrat o creștere semnificativă, ajungând să se dubleze.

Mobilitățile Erasmus+ sunt atât outgoing cât și incoming, studenți și profesori, din/la universitățile cu care USAMVBT are acorduri inter-instituționale.

În 2016 USAMVBT a început cu aproape 50 de universități din țările programului,UE, iar în prezent are peste 100, respectiv cu 11 parteneri non-UE in 2016, iar in 2020, are 84 de universități din 46 de țări partenere, non-UE, cu care a aplicat anul acesta pentru Erasmus + KA107: Africa de Sud, Azerbaijan, Armenia, Albania, Algeria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Brazilia, Buthan, Camerun, Canada, Chile, China, Coasta de Fildeș, Columbia, Congo, Georgia, Ecuador, Egypt, Filipine, Haiti, India, Indonesia, Iordania, Kazakhstan, Kyrgystan, Kenya, Malaezia, Maroc, Mauritius, Mexic, Moldova, Mongolia, Mozambic, Muntenegru, Nigeria, Peru, Rusia, Singapore, SUA, Tadjikistan, Tanzania, Taiwan, Thailanda, Tunisia, Uzbekistan.

În perioada 2016-2020 USAMVBT a fost gazda studenților și a personalului didactic și non didactic din mai multe țări UE și non-UE: Spania, Italia, Lituania, Rep.Cehă, Slovenia, Ucraina, Belgia, Turcia, Albania, Tajikistan, Uzbekistan, Egipt, Iordania, Rep. Moldova, Federația Rusă, Mongolia, Serbia, Taiwan.

Mobilitățile STA/STT outgoing au condus la construirea unor relații foarte bune cu partenerii din diverse țări, USAMVBT devenind partener sau lider și în alte tipuri de proiecte, plecând de la aceste mobilități Erasmus+.

Biroul Erasmus+ organizează în fiecare an, în lunile martie și octombrie, evenimentele Erasmus+ Open Doors, care au drept scop promovarea oportunităților oferite în cadrul Erasmus+ si care sunt desfășurate, fie în Aula Magna ,,Iulian Drăcea”, fie în cadrul fiecărei facultăți în parte. Sunt prezentate și exemple de bune practici de către studenții și profesorii care au desfășurat o mobilitate Erasmus+. În 2020 aceste evenimente au avut loc în lunile mai/iunie și octombrie, evenimentele au fost organizate on-line, transmise Live streaming pe diverse rețele sociale, dar și pe canalul de Youtube ERASMUS USAMVBT.

Pe parcursul anilor 2018 și 2019, Biroul Erasmus+ a organizat Erasmus+ International Staff Week, edițiile 1 și 2, cu participare internațională, din universitățile din țări partenere și țări ale programului, evenimente care au cuprins prezentări ale univeristăților, sesiuni și workshopuri tematice și programe inter-culturale.

Pe lângă proiectele de mobilitate, s-au mai depus si alte proiecte Erasmus+:

– în cadrul acțiunii ,,European Universities” s-a depus un proiect în care USAMVBT este partener alături de alte 6 universități din: Portugalia (liderul), Italia, Spania, Germania, Rep. Cehă, Finlanda, cu o valoare de 5 mil. Euro, proiect nefinanțat dar etapele premergătoare acestei depuneri au dus la colaborări în cadrul mobilităților Erasmus+.

  • În cadrul ,,Capacity Building in the Field of Higher Education” s-au depus mai multe proiecte  în care USAMVBT este fie lider,fie partener:
  1. CBHE cu USAMVBT ca lider, cu parteneri din Egipt, Iordania, Algeria, Serbia, Ungaria, cu o valoare de 1 mil. Euro, universități cu care USAMVBT a început colaborarea prin intermediul mobilităților Erasmus+.
  2. CBHE- ECO SERV, USAMVBT ca partener,împreună cu alte universități din Federația Rusă, Mongolia,
  3. CBHE- Sprijin educațional pentru programele agricole si agroalimentare din universitățile din Mongolia, UASAMVBT ca partener, împreună cu Santiago de Compostella,Spania, 3 parteneri din Mongolia și liderul Agrocmapus Ouest, Rennes, Franța.

În cadrul ,,Strategic Partnership”, proiectul ,,WiseFarmer Project – conectarea generațiilor agricole în era digitală” cu USAMVBT partener, împreună cu Slovacia, Ungaria (lider și partener), Croația, Serbia și

Membrii Biroului Erasmus+ sunt preocupați de perfecționarea în domeniul de activitate Erasmus+, participând la evenimente diverse de formare din acest

a. Eveniment de formare privind relația dintre universități și companiile private, în vederea optimizării mobilităților de practică pentru studenți, Spit, Croația. Din România, Agenția Națională a selectat reprezentanții a 3 universități, printre care și USAMVB
b, Lansarea ,,Erasmus Without Paper” – Ghent, Belgia- eveniment care a reunit peste 300 de participanți din întreaga Uniune Europeană, organizat pentru a pregăti trecerea la sistemul on- line în viitorul apropiat.
c. Congresul Eracon, Paphos, Cipru, eveniment de formare profesională, cu participarea internațională a peste 300 de persoane, coordonatori Erasmus+ din mai multe universități din Romania, și din Europa
d. Participarea la conferinta „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate” care s-au desfasurat la Cluj-Napoca in perioada 9-11 octombrie

În cadrul activității Erasmus+, Biroul Erasmus+ cooperează cu parteneri, cum ar fi ESN Timisoara, dar și voluntari dintre studenții USAMVBT, vorbitori de una sau mai multe limbi străine.

În 2020, USAMVB Timișoara a avut rezultate foarte bune în domeniul programului Erasmus+, obținând pe cele două proiecte cu țările programului si cu țările partenere, aproximativ 1 300 000 euro, dezvoltând relații de parteneriate cu universități de pe toate continentele, vizibilitatea crescând foarte mult la nivel internațional.

Astfel, la începutul anului o delegație a vizitat universitățile din Tanzania, Sokoine University of Agriculture, si University of Dar Es Salaam, dezvoltând astfel noi relații in domeniile Științelor vieții, aplicând din nou cu cei doi parteneri în proiecte E+.

În 9 mai 2020, Biroul E+ a sărbătorit Ziua Europei printr-un eveniment on line, in webinar intitulat ,, Internazionalization nowadays”, la care au participat peste 80 de  reprezentanți ai Birourilor Erasmus+ și Relații Internaționale din peste 25 de țări, împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale din România.

Deși situația pandemică a afectat programul Erasmus+ la nivel mondial, activitatea a continuat, cu respectarea normelor și a legislației în vigoare si cu adaptarea la situațiile existente. Astfel USAMVBT a avut studenți care au plecat in Serbia, Spania, Grecia, Italia, Croația, Anglia (la fermele Adrian Scripps- 20 de studenți) dar și studenți care au venit din Iordania, Rusia, Azerbaidjan, Portugalia, Algeria, respectiv profesori outgoing în Egipt, Croația.

Biroul Erasmus+ a menținut permanent comunicarea cu toți participanții E+ și a continuat organizarea evenimentelor de promovare a activităților specifice.

In Octombrie 2020 au avut loc evenimentele internaționale care au coincis cu vizita domnului Consul Onorific General al Romaniei in Haiti, ES Timothee Huswald, care este si Presedintele partenerului Erasmus+ College Universitaire de Roumanie en Haiti, dar si al Fondului de Bio-diversitate Haitian. Cu această ocazie s-au semnat acorduri de cooperare și un MoU, intre cele două instituții, discutându-se posibilitatea cooperării în domenii precum cercetarea, crearea unui program de studii de Inginerie si protecție a mediului, domnul Consul fiind si Keynote speaker in cadrul evenimentului international ,, Multidisciplinary Conference on Sustainable Development”, respectiv in cadrul sectiunii ,,Trends in European Agriculture Development”, in cadrul Facultatii de Agricultura. Împreună am organizat evenimentul ,, Capacity Building and its influence on different sectors”, cu participare internațională a partenerilor Erasmus+.

Un eveniment important a fost Erasmus Open Doors,15 octombrie 2020, eveniment de promovare al Programului Erasmus+ cu participarea a peste 280 de studenți, evenimente toate desfășurate on line si transmise live-streaming pe diverse rețele sociale si pe pagina de Facebook a USAMVBT.

n cadrul întâlnirii anuale cu birourile Erasmus+ din țară, eveniment organizat și moderat de către Agenția Națională- ANPCDEFP, USAMVBT, prin coordonatorul instituțional, domnul Pașcalău Raul, a făcut parte din panelul de discuții, alături de alți patru colegi coordonatori instituționali Erasmus+ din țară. Au fost prezentate exemplele de bune practici în contextul situației pandemice, și modalitățile de comunicare cu participanții și partenerii, dar și modul de promovare al programului Erasmus+, cele prezentate fiind apreciate de către cei peste 120 de participanți, feedback-ul fiind unul foarte bun.

Programul Erasmus+ a deschis calea cooperării și în alte domenii, anul acesta existând participări ale partenerilor, profesori și studenți din universitățile partenere din Algeria, Egipt și

 

India, în cadrul evenimentelor organizate de universitatea noastră, respectiv participarea cu lucrări științifice la Simpozionul internațional din luna octombrie 2020, ,, Multidisciplinary Conference on Sustainable Development”, în cadrul Facultăților de Agricultură, Management și Turism Rural, dar și în cadrul concursului ,,International Student Contest in the Field of Engineering Sciences” 3th Edition, din luna noiembrie 2020, unde un student incoming din Algeria, Centre Ain Temouchent a susținut o prezentare foarte apreciată.

În același spirit de cooperare internațională, a avut loc și predarea unor cursuri la Institute of Technology Indore și National Institute of Disaster Management, India, de către un cadru didactic al USAMVBT, respectiv colaborarea la scrierea unei cărți în prestigioasa editură internațională Springer, împreună cu mai mulți colegi din cadrul USAMVBT și colegi din mai multe instituții partenere Erasmus+.

Sunt doar câteva exemple de cooperare internațională, din perioada recentă, cooperare începută prin intermediul programului Erasmus+.

În perioada următoare Biroul Erasmus+ va intensifica promovarea pe rețelele sociale, respectiv Facebook- Erasmus Usamvbt, Linkedin- Erasmus USAMVBT, canalul de Youtube – ERASMUS USAMVBT, astfel încât să se asigure o vizibilitate cât mai mare a programului și o promovare a activității de internaționalizare a USAMVBT.

În acest sens, voluntarii din cadrul Biroului Erasmus+, coordonați de doctorandul Cătălin Zoican, un adevărat ,, Ambasador Erasmus+ al USAMVBT ”, au lansat seriile de interviuri cu studenți participanți la mobilitățile E+, toate fiind transmise în direct pe mai multe rețele sociale.

Următorul eveniment, care va fi din nou transmis în direct pe rețelele sociale, va avea loc în 15 ianuarie și va reuni toate universitățile din Africa care sunt partenerii USAMVBT, în jur de 23 de universități.

Tematica acestui eveniment va fi organizarea programului Erasmus+ în perioada următoare, și a activităților aferente.

Activitatea în sfera internaționalizării este una foarte intensă, iar la finalul anului 2019, în cadrul evenimentului Gala premiilor USAMVBT, Biroul Erasmus+ a obținut Diploma de excelență pentru toată activitatea desfășurată în domeniul internaționalizării.

Internaționalizarea, împreună cu programul Erasmus+ fac parte din procesul  de cooperare internațională cu partenerii din domeniul învățământului superior și nu numai, reprezentând o prioritate în perioada următoare.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii