Cataloage Confort Media

Din presa vremii

Din presa vremii

Cinema „Teatrul Minier” Din corespondenţa Comisariatului de Poliţie Lupeni din anul 1945 aflăm că „în comuna Lupeni se află un singur cinematograf, care se află instalat în sala Teatrului Minier din localitate, situat în Str....

„În ziua de anul nou românesc o veste izbitoare a străbătut repede oraşul pe la orele 10 înainte de amiază: că, anume, căpitanul oraşului Orăştie, Mihaly Bela, a murit repede, într-o clipă, lovit de...

„G.A.C. <<Viaţa Nouă>>, Comuna Sîntandrei. Haida Juja e de câteva luni brigadieră de câmp. E o funcţie desigur importantă. Brigadier de câmp! Răspunzi doar pentru munca a 200 de oameni. 200 de oameni aşteaptă...

Munca „de agitaţie în campania electorală în regiunea Hunedoara, s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp. Cele 461 colective de agitatori, repartizate pe circumscripţii electorale, au început să desfăşoare o muncă mai rodnică pe teren. Colectivul...

„Un flăcău cu numele Ioan Guiu din Coroieşti, judeţul Hunedoara a luat în căsătorie pe fata unui plugar cu numele George Lupşa. Căsnicia tinerilor căsătoriţi a fost fericită şi la un an s-a născut...

Alegerea Consiliului F.N.D. La 9 martie, în sala Palatului Cultural, a fost ales Consiliul Frontului Naţional Democrat la Lupeni. Această formaţiune politică a luat fiinţă la 12 octombrie 1944, fiind formată, în principal, din Frontul...

„Cu fiecare zi ce trece lumina culturii pătrunde tot mai mult în lumea satelor noastre, risipind starea de înapoiere şi neştiinţă în care ţăranul nostru muncitor, victimă a regimului burghez, s-a zbătut până acum. Pe...

În 1932 în fruntea Baroului Hunedoara se află dr. Eugen Tătar. În calitatea sa de decan, Tătar pune în operă la 23 august 1932 o acţiune istorică: admiterea în Baroul Hunedoara a primei femei. Într-o...

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...

„Altă dată, oarecum, acest cuvânt <<Minier>> a avut un răsunet. Altă dată, minierul a fost mândru de meseria lui. Altă dată pare-se că mina a fost un punct de atracţie pentru muncitori. Dar, ce s-a...