Cataloage Confort Media

Din presa vremii

Din presa vremii

„Vechiul cartier minier Kakaşvar din Vulcan părea cufundat în somn. Trecuse de miezul nopţii. De la multe geamuri luminile s-au stins. La locuinţa maistrului minier Sicomaş Iosif, luminile din toate camerele erau încă aprinse....

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

„În ziua aceea de vară a anului 1950 se părea că nu se va întâmpla nimic nou în Orăştie. Şi totuşi s-a întâmplat ceva neobişnuit. Patru dintre călătorii care au venit cu trenul –...

„Brigăzile complexe de la sectorul de industrializare a lemnului al întreprinderii forestiere din Orăştie, întregul colectiv, şi-a luat angajamentul ca până la 20 decembrie a.c. să îndeplinească planul anual şi să realizeze importante economii...

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române , basmul este o naraţiune (populară) cu elemente fantastice supranaturale, care simbolizează forţele binelui şi ale răului în lupta pentru şi împotriva fericirii omului. Sistemul comunist, teoretizat la început...

Tătărescu redactează cererea transformării Petroşaniului în oraş. Dr. Romulus Mioc o susţine în consiliu La 9 august 1923 reprezentanţa comunală a Petroşaniului este convocată în şedinţă extraordinară. O şedinţă istorică, am putea spune, din moment ce...

Ajutaţi o biată refugiată „Într-una din zilele săptămânei trecute o tânără prezentabilă intră în cofetăria Berg fostă Gregus şi comandând o prăjitură începe să se plângă proprietarului că fiind refugiată o duce foarte greu şi...