sâmbătă, 31 octombrie, 2020

Din presa vremii

Din presa vremii

Dobreanu Viorel, ţăran muncitor din comuna Beriu, raionul Orăştie, a făcut parte din delegaţia de ţărani muncitori care au vizitat Uniunea Sovietică. În ziua de 23 octombrie 1950, membrii ai Comitetului Regional al PMR -...

„La laminorul de 650 mm. al combinatului siderurgic din Hunedoara, numeroase lozinci cheamă pe muncitori, tehnicieni şi ingineri la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor planului de producţie, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă pentru utilizarea...

„Anul acesta, la I.M. Barza, au existat echipe sub plan în fiecare lună şi aproape la fiecare sector. Pentru a evita această stare de lucruri, conducerea administrativă, sub îndrumarea comitetului de partid, a luat...

„G.A.C. <<Viaţa Nouă>>, Comuna Sîntandrei. Haida Juja e de câteva luni brigadieră de câmp. E o funcţie desigur importantă. Brigadier de câmp! Răspunzi doar pentru munca a 200 de oameni. 200 de oameni aşteaptă...

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

Ca un scurt istoric, reamintim faptul că una dintre primele atestări documentare ale Hunedoarei datează încă din 1265, când apărea în registrul de dijme papale sub numele de „Hungnod”. Mai târziu, în perioada Corvinilor,...

„Un flăcău cu numele Ioan Guiu din Coroieşti, judeţul Hunedoara a luat în căsătorie pe fata unui plugar cu numele George Lupşa. Căsnicia tinerilor căsătoriţi a fost fericită şi la un an s-a născut...

„Sfintele sărbători ale naşterii Mântuitorului au fost, din cele mai vechi timpuri, prilej pentru înălţătoare bucurii poporului românesc. Pretutindeni, în târguri sau în sate pierdute pe colinele sclipitoare de haina sărbătorească a iernei, în...

„Nicolae Renţea este cel mai tânăr maistru de la secţia de aglomerare a minereurilor din C.S. Hunedoara. Îşi îndeplineşte conştiincios această muncă din 1957. Înainte de a-i fi încredinţată funcţia de maistru, el a...

„La o distanţă de 20 km de Deva, între comunele Bretea Mureşană şi Brănişca se află un deal, pe care oamenii din jur l-au poreclit <<Dealul Fetii>>. Ce ne spune legenda despre acest deal: În...