A fost depusă la ANPM evaluarea adecvată pentru cariera de andezit Ciongani....

A fost depusă la ANPM evaluarea adecvată pentru cariera de andezit Ciongani. Conform evaluării, exploatarea nu afectează habitatele din sit

Timp de citire: 5 minute

Cariera de andezit Ciongani, din localitatea Bocşa Mică, comuna Certeju de Sus, ce aparține  SC DEVA GOLD SA, cu sediul în Certeju de Sus, își propune exploatarea minereului, în vederea asigurării materialelor necesare construcției drumurilor. Dar ce presupune această investiție? Cum se realizează ea? Pentru a obține autorizația de mediu societatea de exploatare a depus la Agenția Națională Pentru Protecția Mediului- Filiala Deva, un studiu de evaluare adecvată pentru cariera de andezit, însă în obiectivul proiectului se menționează și lucrările de exploatare a minereului auroargentifer, un proiect controversat care a primit deja avizul de mediu, și vizează exploatarea aurului cu ajutorul cianurilor.

O evaluare, două obiective

sit mina andezit”Obiectivul proiectului propus îl reprezintă deschiderea unei cariere de andezit, pe un terenmde 3,61 ha aflat în proprietatea privată a SC Deva Gold SA, în vederea asigurării materialelor necesare întreţinerii şi reabilitării drumurilor, respectiv altor lucrări pentru consum intern, ce vor deservi zona industrială a viitorului proiect minier ,,Exploatarea minereurilor auroargentifere din perimetrul Certej, jud.Hunedoara”, situat la o distanţă de circa 170 de m de amplasamentul carierei vizate de prezentul studiu, respectiv pentru valorificare materiale de construcții către terți”

Proiectul de la Certej presupune exploatarea aurului cu cianuri în perimetre extinse aurifere de la Brad, Deva şi Muncel, pe o suprafață de exploatare de 872 km km², în zona Certej- Brad, şi pe o suprafaţă de 137 kmp lângă Deva, în zona depozitelor de aur şi cupru de la Muncel-Veţel.

Ce presupune investiția în mina de andezit?

Etapa pregătitoare pentru mina de andezit presupune  realizare acces auto la obiectivul propus prin amenajarea drumurilor de exploatare existente în zonă; lucrări de degajare material lemnos;  lucrări de degajare strat vegetal cu haldare, necesar lucrărilor de ecologizare; lucrări de degajare a stratului de sol vegetal și depunerea acestuia pe marginea carierei în vederea reutilizării în etapa de ecologizare şi refacere a mediului de la finalul exploatării. Depunerile de sol vegetal de pe marginea carierei vor respecta și condiţiile legate de biodiversitate, astfel încât pe marginea carierei se va realiza, acolo undeconfiguraţia terenului permite, un val de pamînt cu baza de 5 metri şi înălţime de 3 metri,care se va inierba şi pe care vor fi plantate specii arbustive şi arborescente native, din flora locală; realizare prospectiune zăcământ prin carieră experimentală la baza versantului. Etapa de exploatare va cuprinde: exploatare andezit în carieră deschisă; ecologizare amplasament.

Înaintea exploatării se va realiza o carieră experimentală. Zona care urmează să fie exploatată este deschisă printr-un drum principal de acces ce face de legatura între localitatea Bocșa Mică şi zona Leopold, mai exact halda Maria cota +718m. Din aceasta zonă, accesul spre cariera experimentală se va face descendent pe malul drept al pârâului Ciongani, unde există un drum de legatură între sectorul minier Bocșa  şi galeria / halda Maria.Prin dezvoltarea carierei experimentale, se vor realiza lucrările de cercetare geologică a zăcământului şi se va extrage o ”probă tehnologică”, care să facă posibilă stabiliriea condițiilor geominiere de exploatare cele mai avantajoase. Metoda de exploatare adoptată în cariera (la suprafață) este ,,Metoda de exploatare cu trepte descendente”.

În funcţie de rezultatele cercetărilor din cariera experimentală, se vor deschide lucrările de exploatare a rocilor andezitice în cariera utilizând metoda de exploatare cu trepte descendente. Cariera ar trebui să funcționeze pe o perioadă de 16 ani, din care 2 ani vor fi alocați cercetării geologice, 3 pregătirilor și 11 exploatării în sine. Se presupune că vor fi exploatate 1.626.500 tone de andezit. Activitatea ce se va desfăşura în carieră nu presupune utilizarea altor resurse naturale, nu se utilizează apă tehnologică.

Amplasamentul minei de andezit, foarte aproape de amplasamentul minei de aur și argint

Amplasamentul se află la o distanţă de aproximativ 0,17 km faţă de amplasamentul PUZ “Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej”. La momentul actual, terenul este inclus în fondul forestier, având utilizare silvică. Implementarea proiectului va presupune schimbarea folosinţei actuale a terenului, ceea ce va genera un impact cumulativ care este în procedură de evaluare şi care poate afecta aria naturală protejată de interes comunitar

Cariera propusă se va dezvolta într-o zonă minieră veche situată în patrulaterul aurifer al Munţilor Apuseni şi anume arealul Certeju de Sus-Hondol-Săcărâmb. În anul 2006 a fost închisă exploatarea minieră ce funcționa în această zonă din secolul al XVIII-a. În prezent, în apropierea amplasamentului Carierei Ciongani nu există alte proiecte în desfăşurare, în afara Proiectului Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul  Certej, aflat în etapa de construcție, pentru care Deva Gold deține acord de mediu.

Obiectivele proiectului de exploatare a minereurilor auro argentifere sunt: cariera Certej, cariera de andezit, haldele de steril, haldele de sol vegetal, barajele iazurilor de decantare, iazurile de decantare, uzina de oxigen, depozitul de explozivi şi uzina de preparare.

Se intenționează și utilizarea resurselor infrastructurale vechi

Se are în vedere deschiderea şi exploatarea carierei de andezit de pe Valea Măcrişului pentru materiale de construcţie, deschiderea şi exploatarea carierei Certej, racordarea la reţeaua naţională de înaltă tensiune; refacerea traseului conductei existente de alimentare cu apă industrială din râul Mureş; construcţia Uzinei de Procesare; construcţia barajului iazului de decantare a sterilului de flotaţie şi a barajului iazului de decantare a sterilului de cianuraţie; construcţia drumurilor de acces la Uzina de Procesare şi la iazurile de decantare; construcţia tuturor structurilor de gospodărire a apei.

Exploatarea în cariera de la Certej se va desfăşura pe locaţia vechii cariere Coranda. Zăcământul Certej poate asigura prin exploatarea în carieră realizarea unor capacităţii de producţie de până la 3.000.000 t/an extras industrial. După prelucrarea minereului, deșeurile rezultate se vor depozita în 2 halde de steril aflate în imediata vecinătate a carierei de minereu, respectiv sterilul se va depozita în 2 iazuri de decantare.

Pentru minereul auroargentifer de la Certej s-a ales prepararea minereului prin flotare cu obţinerea concentratului  aurifer urmată de oxidarea concentratului de pirită auriferă, leşierea cu cianură (CIL datorită faptului că se urmăreşte dizolvarea metalelor preţioase din concentratul obţinut prin flotaţie), eluția și obținerea aliajului Dorée. După încetarea activităţii de producţie, vor fi efectuate lucrări de dezafectare, etapizat.

Evaluarea realizată de Wildlife Management Consulting

Implementarea proiectului privind exploatarea andezitului în Cariera Ciongani nu implică activități în aria naturală protejată din vecinătate. Dar pădurile de foioase ocupă cea mai mare suprafaţă din sit (aproape 66%).  Situl nu are în prezent plan de management, iar administrarea acestuia este asigurată de către APM Hunedoara.

Sunt 15 specii de păsări pentru care a fost desemnat situl. Evaluarea arată că suprafața amplasamentului este în totalitate în afara sitului și  derularea proiectului nu va influența în nici un fel evoluția numerică a populațiilor speciilor de păsări pentru care situl a fost desemnat. Implementarea proiectului nu va conduce la scăderea dimensiunii populațiilor speciilor de păsări din sit. Habitatele din sit, nu vor fi afectate prin punerea în practică a acestui proiect.

Pe parcursul monitorizărilor avifaunistice a fost identificată prezența viperei cu corn (Vipera ammodytes) în interiorul amplasamentului, specie listată în Anexa 4 a Directivei Consiliului Europei 92/43/EEC. Pentru aceasta se recomandă relocarea lor de către persoane cu experiență în manevrarea acestei specii, în perioada aprilie-iunie 2017, în funcție de prezența zăpezii şi ieșirea viperelor din hibernare – perioada optimă pentru acest proces, în habitate similare cu cele din perimetrul amplasamentului situate în vecinătate.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii