Indicele ROBOR crește rata la bancă a administrației municipiului Hunedoara

Indicele ROBOR crește rata la bancă a administrației municipiului Hunedoara

DISTRIBUIȚI

Bugetul local al municipiului Hunedoara va suferi modificări. Sumele de la unele capitole vor fi transferate către altele pentru  a acoperi unele deficite. Conform expunerii de motive al proiectului HCL care vizează aceste transferuri de capital de la un capitol al bugetului la altul, vor fi transferate doar acele sume carre nu au fost cheltuite. Banii vor fi luați de la persoanele cu handicap și aparținătorii lor, conform rectificărilor bugetare ale Guvernului Dăncilă. Creșterea ROBOR, tot efect al politicii fiscale a actualului guvern, a crescut rata la bancă a municipiului.

Sunt  venituri încasate suplimentar la Capitolul ”Impozite și taxe pe proprietate” (cod indicator 07.02) + 86,00 mii lei fiind necesară suplimentarea bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2018 cu această sumă.

Totodată s-au constatat  sume neutilizate la unele linii bugetare, sume care pot fi realocate pe alte destinații.

Potrivit adresei nr. HDG_STZ 20818/05.10.2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Județului Hunedoara, anexată prezentei, prin care ni se comunică diminuarea în trimestrul IV 2018 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare al persoanelor cu handicap grav cu suma de -3.078,00 mii lei în conformitate cu Decizia Șefului AJFP Hunedoara nr.5/2018, se impune aplicarea corespunzătoare a modificărilor în structura bugetului local.

Luând în considerare necesitatea asigurării de fonduri pentru plata sumele datorate bugetului de stat potrivit prevederilor art.78, alin.(3) din Legea nr.448/2006,  se impune alocarea sumei de 75,00 mii lei la Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, titlul 59 Alte cheltuieli, necesară până la finele anului.

Având în vedere creșterea indicelui ROBOR 6 M de la 2,27 cât a fost la începutul anului la 3,23 la 1 iulie 2018 conform scadențarului comunicat de CEC Bank SA la data de 11.10.2018, este necesară suplimentarea bugetului local la Capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică, titlul 30 Dobânzi cu suma de +130,00 mii lei. Această sumă se alocă prin redistribuire de la cheltuieli de personal ca urmare a economiilor făcute la acest capitol.

Direcția Poliția Locală va primi și ea bani  pentru achiziția de uniforme și echipament pentru care suma alocată prin bugetul inițial a fost insuficientă nevoilor structurii.

Virările de credite bugetare necesare a se efectua în cadrul bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2018 se regăsesc în Anexa  la proiectul de hotărâre.

În urma rectificării, Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2018 va fi în sumă de 195.214,49 mii lei la venituri din care 78.460,14 mii lei la secțiunea de funcționare și 116.754,35 mii lei la secțiunea de dezvoltare și respectiv 204.558,49 mii lei la cheltuieli din care 78.460,14 mii lei la secțiunea de funcționare și 126.098,35 mii lei la secțiunea de dezvoltare, cu nu deficit finanțat din excedentul anului 2017 în sumă de 9.344,00 mii lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii