În bugetul local al Hunedoarei vin și iasă bani, în funcție de...

În bugetul local al Hunedoarei vin și iasă bani, în funcție de cum dictează AJFP

DISTRIBUIȚI

Primăria Hunedoara, asemenea altor administrații locale din județ, are modificări bugetare, în urma alocării sumelor defalcate din TVA, aprobate în ședința de ieri de consiliu local, convocată de îndată.

În conformitate cu decizia  A.J.F.P. Hunedoara se suplimentează în trimestrul IV  2017 a sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate cu suma totală de +4.670,00 mii lei după cum urmează: finanțarea cheltuielilor de personal pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu suma de +4.520,00 mii lei și cheltuieli +150,00 mii lei, fiind necesară aplicarea corespunzătoare a modificărilor în structura bugetului local, și a instituțiilor de învățământ astfel:

  • pentru cheltuieli de personal se alocă Colegiului Economic Emanuil Gojdu din Hunedoara suma de +1.000,00 mii lei,
  • Colegiului Tehnic Matei Corvin din Hunedoara suma de +1.100,00 mii lei,
  • Colegiului Național Traian Lalescu din Hunedoara suma de +490,00 mii lei,
  • Școlii Gimnaziale nr.1 din Hunedoara suma de +230,00 mii lei,
  • Școlii Gimnaziale nr.2 din Hunedoara suma de +220,00 mii lei,
  • Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 din Hunedoara suma de +680,00 mii lei
  • Grădiniței Dumbrava Minunată din Hunedoara suma de +800,00 mii lei. De asemenea, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii se alocă suma de +75,00 mii lei Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 din Hunedoara și suma de +75,00 mii lei Grădiniței Dumbrava Minunată din Hunedoara.
  • Tot din decizia  A.J.F.P. Hunedoara se retrage suma de 10,00 mii lei de la Grădinița Dumbrava Minunată din Hunedoara în baza adresei nr.5515/09.10.2017 a Inspectoratului Scolar Județean Hunedoara și va fi asigurată din veniturile proprii ale bugetul local al municipiului Hunedoara.

Proiectul ”Reabilitare strada Turnătorului” are o  suplimentare cu suma de +305,26 mii lei, iar proiectul ”Zid de sprijin pe strada Brazilor”  se suplimentează cu suma de +465,91 mii lei. O suplimentare de +551,68 mii lei primește și proiectul ”Reabilitare strada Popa Șapcă”.

La proiectul ”Contract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara” se diminuează valoarea finanțării acordate cu suma de -11.196,83 mii lei, fiind necesară aplicarea acestor modificări asupra bugetului local, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. De asemenea, proiectul ”Contract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, pierde din finanțare suma de -3.661,61 mii lei.

Bugetul Hunedoarei a încasat în plus decât era prevăzut inițial în buget, suma totală de 661,45 mii lei astfel.  Banii au pe ce să fie cheltuiți,dacă nu circulă cauzează practic mai multe pierderi.

Directorul Colegiului Tehnic Matei Corvin din Hunedoara, Voinia Claudiu,a  solicitat  suplimentarea bugetului instituției cu suma de 80,00 mii lei pentru achitarea datoriilor restante. Totodată, ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevede la art. 78, alin.(3) ”Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap”. Ca urmare, se suplimentează bugetul instituției cu suma de +26,00 mii lei, urmând ca diferența solicitată, să se suplimenteze la rectificările următoare, în funcție de disponibilități.

Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice  din Hunedoara solicită subvenție suplimentară pentru plata salariilor aferente lunii octombrie, prin transfer a sumei de +130,00 mii lei din bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2017 în bugetul instituției publice finanțate din venituri proprii și subvenții.

Complexul Sportiv Michael Klein și Strandul Municipal, solicită alocări bugetare pentru lucrări de reparații necesare în vederea desfășurării Campionatului Național de Înot Juniori, Tineret și Seniori, ce se va desfășura în perioada 23-26.11.2017 , în valoare de +21,00 mii lei.

De asemenea, se impune și alocarea sumei de +50,00 mii lei pentru achitarea sentinței civile nr.1630/21.11.2016 pronunțată de Judecătoria Hunedoara prin Decizia nr.723/A/2017 a Tribunalului Hunedoara și procesul  – verbal nr.04200/17.06.2016 emis de Garda Națională de Medium, reprezentând amendă aplicată Serviciul Public Grădina Zoologică și Ecarisaj Hunedoara.

Direcția Tehnică din cadrul primăriei  solicită alocarea sumei estimative de +53,00 mii lei, pentru achiziționarea de material antiderapant (sare, nisip). De asemenea, se solicită alocarea sumei de +150,00 mii lei pentru achiziționarea a 2 utilaje pentru deszăpezire (lamă de zăpadă și răspânditor material antiderapant).

Tot Direcția Tehnică solicită alocarea sumei de +11,65 mii lei reprezentând cheltuieli neeligibile pentru obiectivul de investiții ” Zid de sprijin pe strada Brazilor” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, se solicită alocarea sumei de 284,00 mii lei reprezentând cheltuieli neeligibile pentru obiectivele de investiții ”Reabilitare Strada Mihai Viteazu din Hunedoara” +249,00 mii lei și ”Reabilitare strada Gheorghe Barițiu din Hunedoara” +35,00 mii lei, proiecte care se află pe lista de investiții a Ministerului Dezvoltări.

Direcția Tehnică mai solicită alocarea sumei de +116,60 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Branșamente apă Valea Banilor –Pestișu Mare localitate aparținătoare municipiului Hunedoara”.

Compartimentul Informatică și Tehnică de Calcul din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara solicită alocarea sumei de 182,20 mii lei pentru achiziționarea următoarelor aplicații: Aplicație mobilă pentru sesizări și notificări cetățeni (City Care) +82,00 mii lei, Aplicație Evidența patrimoniului integrate cu SICO Contabilitate +81,00 mii lei, Aplicație Sico Inventar integrată cu Sico Contabilitate +8,20 mii lei și Aplicație de legătură cu PayPoint pentru plata impozite și taxe locate + 11,00 mii lei.

Având în vedere creșterea  cursului de schimb valutar leu/euro din ultima perioadă, se impune alocarea, sumei de +2,00 mii lei la titlul 81 rambursări de credite, pentru creditul în valoare de 595.000 euro, contractat de la BRD în baza contractului de credit de investiții nr.1273/24.10.2007.

Virările de credite necesare a se efectua în cadrul bugetului local al municipiului Hunedoara pe anul 2017 se regăsesc în Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii