marți, 19 februarie, 2019

Din presa vremii

Din presa vremii

„După 30 de ani de muncă în minele capitaliştilor, pe tatăl lui Anton Duban l-a doborât silicoza. Pe atunci Anton era prea mic pentru a putea lucra în mină. S-a angajat curier la birourile...

Primele alegeri libere parlamentare (şi prezidenţiale) de după 22 decembrie 1989 au loc la 20 mai 1990. Conform unui studiu realizat de Cristian Preda, la această dată erau înscrise la Tribunal 80 de partide....

„Într-una din zilele trecute, difuzoarele din staţia C.F.R. Teiuş transmiteau felicitarea Direcţiei regionale C.F.R. Cluj către personalul complexului C.F.R. Teiuş-Coşlariu, pentru comportarea sa excelentă în perioada viscolului. Cu circa două, trei săptămâni în urmă, prin...

„Luni, 19 noiembrie 1934, a avut loc la Călan, într-un cadru solemn, festivitatea sfinţirii şi inaugurării turbinei şi topitoriei uzinei. Turbina a fost construită în apropierea comunei Strisângeorgiu la 32 km distanţă; apa venind...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

Ca un scurt istoric, reamintim faptul că una dintre primele atestări documentare ale Hunedoarei datează încă din 1265, când apărea în registrul de dijme papale sub numele de „Hungnod”. Mai târziu, în perioada Corvinilor,...

Republic, „In Memoriam Regele Mihai”, un articol publicat în „Prăvălia cu istorii” dedicat marelui dispărut, Regele Mihai I. După ce la 11 septembrie 1934 vizitase mina Ştefan, ASR Marele Voievod Mihai revine în Valea...

„În ziua de anul nou românesc o veste izbitoare a străbătut repede oraşul pe la orele 10 înainte de amiază: că, anume, căpitanul oraşului Orăştie, Mihaly Bela, a murit repede, într-o clipă, lovit de...

„Pe maestrul Ionescu Gogu, şeful secţiei Turnătorie de la Cugir, îl cunosc toţi muncitorii din uzină. Faptele sale, metodele sale de muncă, sfaturile pe care le dă întotdeauna muncitorilor din secţie, l-a făcut să fie...

„Înainte cu vreo cinci ani, un flăcău din Kassa, culegător tipograf, ungur, a îndrăgit pe o fată ce îşi câştiga singură pâinea de toate zilele ca vânzătoare într-o ospătărie. Şi fetei i-a fost drag...