duminică, 19 august, 2018

Din presa vremii

Din presa vremii

Metoda Nina Nazarova „Aplicarea metodelor sovietice, în industriile din regiunea Hunedoara, a luat o deosebită amploare. Puse în practică, metodele sovietice s-au dovedit că sunt cele mai înaintate metode de lucru şi datorită aplicării lor...

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...

Ca un scurt istoric, reamintim faptul că una dintre primele atestări documentare ale Hunedoarei datează încă din 1265, când apărea în registrul de dijme papale sub numele de „Hungnod”. Mai târziu, în perioada Corvinilor,...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

„Acum o săptămână, un odios asasinat s-a întâmplat în comuna Măţeşti din judeţul nostru. Bătrânul locuitor, Grigorie Laban, un iubitor profund al bisericei şi şcoalei, om harnic, cinstit şi respectuos în vârstă de 80...

Primele alegeri libere parlamentare (şi prezidenţiale) de după 22 decembrie 1989 au loc la 20 mai 1990. Conform unui studiu realizat de Cristian Preda, la această dată erau înscrise la Tribunal 80 de partide....

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

„În ziua aceea de vară a anului 1950 se părea că nu se va întâmpla nimic nou în Orăştie. Şi totuşi s-a întâmplat ceva neobişnuit. Patru dintre călătorii care au venit cu trenul –...

„Înainte cu vreo cinci ani, un flăcău din Kassa, culegător tipograf, ungur, a îndrăgit pe o fată ce îşi câştiga singură pâinea de toate zilele ca vânzătoare într-o ospătărie. Şi fetei i-a fost drag...

„După ce urci cele 108 trepte, ajungi pe platforma de încărcare a furnalelor 1-4. Grămezi de fier vechi, strâns de tineri pentru a fi trimis cuptoarelor Martin, piese de forme ciudate împrăştiate peste tot...