duminică, 18 noiembrie, 2018

Din presa vremii

Din presa vremii

„Ion şi Petru Ciolacu sunt fraţi gemeni. Seamănă unul cu altul ca două picături de apă; au aceiaşi înălţime, aceiaşi fizionomie. Mai mult decât atât, când unul din ei îşi realizează planul şi-l realizează...

„Strungarul Dionisie Papp de la Atelierele Centrale Gurabarza, are faţa blajină şi liniştită, cu trăsături bine conturate. Ai impresia la prima vedere că nici cel mai grozav eveniment n-ar reuşi să-l tulbure. Realitatea este...

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...

Dacă până acum, în materialele anterioare, am prezentat portretele unor „duşmani ai poporului”, ale unor categorii nedorite de cetăţeni, poate că ar fi binevenită şi prezentarea unor chipuri de oameni „noi”, creaţi şi amplificaţi...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...

„În mod obişnuit, când vorbeşti de Combinatul siderurgic din Hunedoara, în faţă îţi apare imaginea muncii încordate a furnaliştilor, oţelarilor, laminatorilor şi cocsatorilor. Este şi normal. Despre ei se vorbeşte în fiecare zi. Ei...

„D-nul Simion Gavrilă, hotelierul <<Centralului>> din Orăştie, a primit duminică o scrisoare, scrisă pe ambele părţi al unui bileţel de vizită, în care îl somează ca până luni la orele 4 după masă să...