sâmbătă, 19 ianuarie, 2019

Din presa vremii

Din presa vremii

„Toţi posesorii de cazane sunt obligaţi să-şi declare cazanele ce posed primăriilor comunale respective în termen de trei luni de la data publicărei legei în Monitorul Oficial, adică 27 iunie pentru a obţinea autorizaţia...

„Luni, 19 noiembrie 1934, a avut loc la Călan, într-un cadru solemn, festivitatea sfinţirii şi inaugurării turbinei şi topitoriei uzinei. Turbina a fost construită în apropierea comunei Strisângeorgiu la 32 km distanţă; apa venind...

„Trist Crăciunul acesta! Miracolul Naşterii sacre se săvârşeşte în 1939 într-un peisaj de moarte sub teroarea maşinei de război, a tancurilor, a mitralierei, a bombardierelor, a torpilei magnetice. Magii au coborât în cazemate sub...

„G.A.C. <<Viaţa Nouă>>, Comuna Sîntandrei. Haida Juja e de câteva luni brigadieră de câmp. E o funcţie desigur importantă. Brigadier de câmp! Răspunzi doar pentru munca a 200 de oameni. 200 de oameni aşteaptă...

„La o distanţă de 20 km de Deva, între comunele Bretea Mureşană şi Brănişca se află un deal, pe care oamenii din jur l-au poreclit <<Dealul Fetii>>. Ce ne spune legenda despre acest deal: În...

Munca „de agitaţie în campania electorală în regiunea Hunedoara, s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp. Cele 461 colective de agitatori, repartizate pe circumscripţii electorale, au început să desfăşoare o muncă mai rodnică pe teren. Colectivul...

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...

„După ce urci cele 108 trepte, ajungi pe platforma de încărcare a furnalelor 1-4. Grămezi de fier vechi, strâns de tineri pentru a fi trimis cuptoarelor Martin, piese de forme ciudate împrăştiate peste tot...

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

Dacă până acum, în materialele anterioare, am prezentat portretele unor „duşmani ai poporului”, ale unor categorii nedorite de cetăţeni, poate că ar fi binevenită şi prezentarea unor chipuri de oameni „noi”, creaţi şi amplificaţi...