Din presa vremii

Din presa vremii

Construcţia combinatului de la Hunedoara a început în luna august a anului 1882, prin ridicarea primelor două furnale. Doi ani mai târziu, în 1884 este desăvârşită construcţia unui al treilea furnal, pentru ca anul 1885...

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...

Munca „de agitaţie în campania electorală în regiunea Hunedoara, s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp. Cele 461 colective de agitatori, repartizate pe circumscripţii electorale, au început să desfăşoare o muncă mai rodnică pe teren. Colectivul...

Republic, „In Memoriam Regele Mihai”, un articol publicat în „Prăvălia cu istorii” dedicat marelui dispărut, Regele Mihai I. După ce la 11 septembrie 1934 vizitase mina Ştefan, ASR Marele Voievod Mihai revine în Valea...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

„La o distanţă de 20 km de Deva, între comunele Bretea Mureşană şi Brănişca se află un deal, pe care oamenii din jur l-au poreclit <<Dealul Fetii>>. Ce ne spune legenda despre acest deal: În...

Dobreanu Viorel, ţăran muncitor din comuna Beriu, raionul Orăştie, a făcut parte din delegaţia de ţărani muncitori care au vizitat Uniunea Sovietică. În ziua de 23 octombrie 1950, membrii ai Comitetului Regional al PMR -...

„Oraşul nostru este mic, nu se poate vorbi de o mare îmbulzeală în el: strada principală însă, este mai mică decât ar trebui să fie şi, cu toată micimea oraşului, seara, mai ales în...

„Strungarul Dionisie Papp de la Atelierele Centrale Gurabarza, are faţa blajină şi liniştită, cu trăsături bine conturate. Ai impresia la prima vedere că nici cel mai grozav eveniment n-ar reuşi să-l tulbure. Realitatea este...

După evenimentele de la 6 martie 1945 care au dus la constituirea primului guvern comunist, era nevoie ca puterea de la centru să îşi plaseze mandatarii în teritoriu. Şi acest lucru îl putea face...