Din presa vremii

Din presa vremii

„Altă dată, oarecum, acest cuvânt <<Minier>> a avut un răsunet. Altă dată, minierul a fost mândru de meseria lui. Altă dată pare-se că mina a fost un punct de atracţie pentru muncitori. Dar, ce s-a...

În 1925 Carol Kovacs publică în ediţie bilingvă, româno-maghiară, la Tipografia V. Laufer din Deva „Istoricul de 40 de ani al Corporaţiunei Industriale din Deva 1885-1925”, varianta în limba română aparţinându-i lui A. Filimon....

„Omul manevra cu atenţie braţul macaralei Tiegler de care era prin lingoul greu de oţel, îndrumându-l de la înălţime spre gura deschisă, dogoritoare, a cuptorului de încălzire. Prismele uriaşe de oţel rece erau smulse...

„În mod obişnuit, când vorbeşti de Combinatul siderurgic din Hunedoara, în faţă îţi apare imaginea muncii încordate a furnaliştilor, oţelarilor, laminatorilor şi cocsatorilor. Este şi normal. Despre ei se vorbeşte în fiecare zi. Ei...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...

În acţiunea de propagandă sistemul politic comunist din România încerca, încă din primii ani ai preluării puterii, diferite metode de răspândire a ideilor sale şi de îndoctrinare a populaţiei. :i pentru că instrumentul cel...

„Sunt miner la mina de cupru <<Filimon Sârbu>> şi muncesc cu drag ştiind că şi munca mea ajută la ridicarea nivelului de trai a minerilor şi a tuturor oamenilor muncii, la construirea socialismului în...

La sfârşitul lunii mai 1928, „Gazeta Hunedoarei” consemnează demararea unui proiect important pentru petrecerea timpului liber de către comunitatea deveneană: „Iniţiativa clubului sportiv Corvin din Deva, de a înfiinţa pe malul Mureşului instalaţii corespunzătoarea...

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române , basmul este o naraţiune (populară) cu elemente fantastice supranaturale, care simbolizează forţele binelui şi ale răului în lupta pentru şi împotriva fericirii omului. Sistemul comunist, teoretizat la început...