Din presa vremii

Din presa vremii

„Dacă intri în orice magazin de mobilă din regiunea noastră este exclus să nu întâlneşti printre diferitele tipuri de garnituri, produse ale industriei republicane şi produsele locale. Ele sunt garnituri de mobilă produsă de...

„Sfintele sărbători ale naşterii Mântuitorului au fost, din cele mai vechi timpuri, prilej pentru înălţătoare bucurii poporului românesc. Pretutindeni, în târguri sau în sate pierdute pe colinele sclipitoare de haina sărbătorească a iernei, în...

„Un penibil incident s-a petrecut marţi într-un local din Cetate: d. Iuliu Drechsler, coproprietarul magazinului <<Recta>> a fost pălmuit de d. Arpad Bing, director proprietar a fabricei de ţesături <<Heda>>. Precedentele sunt cu totul criminale....

În 1925 Carol Kovacs publică în ediţie bilingvă, româno-maghiară, la Tipografia V. Laufer din Deva „Istoricul de 40 de ani al Corporaţiunei Industriale din Deva 1885-1925”, varianta în limba română aparţinându-i lui A. Filimon....

„Un flăcău cu numele Ioan Guiu din Coroieşti, judeţul Hunedoara a luat în căsătorie pe fata unui plugar cu numele George Lupşa. Căsnicia tinerilor căsătoriţi a fost fericită şi la un an s-a născut...

„Pentru a asigura buna aprovizionare pentru iarnă a oamenilor muncii din judeţul Hunedoara, cu cartofi şi zarzavaturi, Comitetul Provizoriu al judeţului Hunedoara, prin Secţiunea Comercială judeţeană a luat măsuri ca să efectueze colectările de...

„Acum o săptămână, un odios asasinat s-a întâmplat în comuna Măţeşti din judeţul nostru. Bătrânul locuitor, Grigorie Laban, un iubitor profund al bisericei şi şcoalei, om harnic, cinstit şi respectuos în vârstă de 80...

„Strungarul Dionisie Papp de la Atelierele Centrale Gurabarza, are faţa blajină şi liniştită, cu trăsături bine conturate. Ai impresia la prima vedere că nici cel mai grozav eveniment n-ar reuşi să-l tulbure. Realitatea este...

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...