duminică, 19 august, 2018

Din presa vremii

Din presa vremii

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...

Munca „de agitaţie în campania electorală în regiunea Hunedoara, s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp. Cele 461 colective de agitatori, repartizate pe circumscripţii electorale, au început să desfăşoare o muncă mai rodnică pe teren. Colectivul...

„Câteva zile în şir, în curtea Combinatului siderurgic <<Gh. Gheorghiu-Dej>> din Hunedoara, câţiva muncitori au lucrat la ceva asemănător cu panoul inovatorilor care străjuieşte intrarea în combinat. În ziua de 25 ianuarie, acest <<ceva>> era...

„Sub înfăţişarea sa de azi, pomul de Crăciun este mult mai recent decât se crede în genere. Însă, originile sale mult discutate, se trag din timpuri foarte vechi. La formarea sa au contribuit elemente...

„După 30 de ani de muncă în minele capitaliştilor, pe tatăl lui Anton Duban l-a doborât silicoza. Pe atunci Anton era prea mic pentru a putea lucra în mină. S-a angajat curier la birourile...

„Primarul comunei e şi funcţionarul societăţii, alegerea lui de câţiva ani e tot cu unanimitate. Căpitanul pompei desface câteva butoaie de vin şi când spiritele sunt <<pregătite>>, se pune în faţa casei comunale şi...

Dobreanu Viorel, ţăran muncitor din comuna Beriu, raionul Orăştie, a făcut parte din delegaţia de ţărani muncitori care au vizitat Uniunea Sovietică. În ziua de 23 octombrie 1950, membrii ai Comitetului Regional al PMR -...

„În ziua aceea de vară a anului 1950 se părea că nu se va întâmpla nimic nou în Orăştie. Şi totuşi s-a întâmplat ceva neobişnuit. Patru dintre călătorii care au venit cu trenul –...

„D-nul Simion Gavrilă, hotelierul <<Centralului>> din Orăştie, a primit duminică o scrisoare, scrisă pe ambele părţi al unui bileţel de vizită, în care îl somează ca până luni la orele 4 după masă să...

„Parcă ieri mă aflam servitor pe moşia lui Demopol Kristodor – zbirul ţăranilor muncitori din Ciocani – comuna mea. Îmi sunt vii încă în minte şi mă scârbesc, înjurăturile şi bătăile, pe care nu...