marți, 19 februarie, 2019

Din presa vremii

Din presa vremii

„Prin grija pe care o poartă P.M.R. faţă de oamenii muncii pentru dezvoltarea sportului de mase şi având la bază bogata experienţă a oamenilor sovietici, începând de la 1 mai 1950 şi la noi...

„Pe maestrul Ionescu Gogu, şeful secţiei Turnătorie de la Cugir, îl cunosc toţi muncitorii din uzină. Faptele sale, metodele sale de muncă, sfaturile pe care le dă întotdeauna muncitorilor din secţie, l-a făcut să fie...

„Toţi posesorii de cazane sunt obligaţi să-şi declare cazanele ce posed primăriilor comunale respective în termen de trei luni de la data publicărei legei în Monitorul Oficial, adică 27 iunie pentru a obţinea autorizaţia...

Cele povestite de corespondentul „Soliei Dreptăţii”, sub titlul ironic „Alegeri libere şi secrete”, pot intra oricând într-o antologie a umorului electoral. Însă relatarea ne mai arată moravurile politice ale unei epoci nu chiar perfecte...

„1 septembrie 1960, Hodorogit, a plecat într-o parte scârţâind din toate încheieturile, autobuzul 51.193, abia se tira spre garaj. Să-i plângi de milă, nu alta. Nici nu-şi potolise bine oftatul, când vecinul lângă care...

„Un flăcău cu numele Ioan Guiu din Coroieşti, judeţul Hunedoara a luat în căsătorie pe fata unui plugar cu numele George Lupşa. Căsnicia tinerilor căsătoriţi a fost fericită şi la un an s-a născut...

Munca „de agitaţie în campania electorală în regiunea Hunedoara, s-a îmbunătăţit mult în ultimul timp. Cele 461 colective de agitatori, repartizate pe circumscripţii electorale, au început să desfăşoare o muncă mai rodnică pe teren. Colectivul...

„Brigăzile complexe de la sectorul de industrializare a lemnului al întreprinderii forestiere din Orăştie, întregul colectiv, şi-a luat angajamentul ca până la 20 decembrie a.c. să îndeplinească planul anual şi să realizeze importante economii...

„Marţi, 20 decembrie , în întreaga Vale a Jiului a fost o mare sărbătoare a muncii. Toate exploatările văii, toţi minerii au răspuns propunerii tovarăşului Crainic Pamfil, responsabilul unei brigăzi utemiste din mina Petrila...

„Pe drumul înfăptuirii socialiste la noi în ţară, un rol deosebit îl joacă cooperativele, deoarece odată cu înfiinţarea cooperativelor a dispărut vechea şi murdara metodă de exploatare a afaceriştilor, comercianţilor şi capitaliştilor care nu...