duminică, 18 noiembrie, 2018

Din presa vremii

Din presa vremii

„Trist Crăciunul acesta! Miracolul Naşterii sacre se săvârşeşte în 1939 într-un peisaj de moarte sub teroarea maşinei de război, a tancurilor, a mitralierei, a bombardierelor, a torpilei magnetice. Magii au coborât în cazemate sub...

„Din şedinţa de lucru care a avut loc la Comitetul Provizoriu al oraşului Deva cu responsabilii de secţii, a reieşit, că la unele servicii munca a fost depusă cu multă conştiinciozitate, iar rezultatele au...

„În lumina sarcinilor trasate de documentele celui de-al II-lea Congres al P.M.R. prin Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naţionale în cel de-al doilea plan cincinal, problema transporturilor capătă o importanţă din ce în...

„Pădurile de fag de pe întreg cuprinsul patriei noastre au dat în acest an o bogată recoltă de jir, din care se poate extrage ulei, care să înlocuiască uleiul de floarea soarelui. Consiliul de Miniştri...

Dacă până acum, în materialele anterioare, am prezentat portretele unor „duşmani ai poporului”, ale unor categorii nedorite de cetăţeni, poate că ar fi binevenită şi prezentarea unor chipuri de oameni „noi”, creaţi şi amplificaţi...

„Luni, 19 noiembrie 1934, a avut loc la Călan, într-un cadru solemn, festivitatea sfinţirii şi inaugurării turbinei şi topitoriei uzinei. Turbina a fost construită în apropierea comunei Strisângeorgiu la 32 km distanţă; apa venind...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

„Primarul comunei e şi funcţionarul societăţii, alegerea lui de câţiva ani e tot cu unanimitate. Căpitanul pompei desface câteva butoaie de vin şi când spiritele sunt <<pregătite>>, se pune în faţa casei comunale şi...

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

„Sarcina principală a muncii de agitaţie în ultima fază a campaniei electorale constă în a activiza politiceşte masele de alegători în vederea participării lor masive la vot şi de a intensifica munca politică pentru...