Din presa vremii

Din presa vremii

Nu a putut să moară fără să mărturisească „În comuna Vălişoara, judeţul Hunedoara, o femeie bătrână, greu bolnavă, s-a trudit cu moartea câteva zile şi nu a putut închide ochii până nu s-a spovedit în...

„Omul manevra cu atenţie braţul macaralei Tiegler de care era prin lingoul greu de oţel, îndrumându-l de la înălţime spre gura deschisă, dogoritoare, a cuptorului de încălzire. Prismele uriaşe de oţel rece erau smulse...

„Sarcina principală a muncii de agitaţie în ultima fază a campaniei electorale constă în a activiza politiceşte masele de alegători în vederea participării lor masive la vot şi de a intensifica munca politică pentru...

„În lumina sarcinilor trasate de documentele celui de-al II-lea Congres al P.M.R. prin Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naţionale în cel de-al doilea plan cincinal, problema transporturilor capătă o importanţă din ce în...

„Pe maestrul Ionescu Gogu, şeful secţiei Turnătorie de la Cugir, îl cunosc toţi muncitorii din uzină. Faptele sale, metodele sale de muncă, sfaturile pe care le dă întotdeauna muncitorilor din secţie, l-a făcut să fie...

„Sunt miner la mina de cupru <<Filimon Sârbu>> şi muncesc cu drag ştiind că şi munca mea ajută la ridicarea nivelului de trai a minerilor şi a tuturor oamenilor muncii, la construirea socialismului în...

„1 septembrie 1960, Hodorogit, a plecat într-o parte scârţâind din toate încheieturile, autobuzul 51.193, abia se tira spre garaj. Să-i plângi de milă, nu alta. Nici nu-şi potolise bine oftatul, când vecinul lângă care...

Dacă până acum, în materialele anterioare, am prezentat portretele unor „duşmani ai poporului”, ale unor categorii nedorite de cetăţeni, poate că ar fi binevenită şi prezentarea unor chipuri de oameni „noi”, creaţi şi amplificaţi...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

„Trist Crăciunul acesta! Miracolul Naşterii sacre se săvârşeşte în 1939 într-un peisaj de moarte sub teroarea maşinei de război, a tancurilor, a mitralierei, a bombardierelor, a torpilei magnetice. Magii au coborât în cazemate sub...