Din presa vremii

Din presa vremii

Dacă până acum, în materialele anterioare, am prezentat portretele unor „duşmani ai poporului”, ale unor categorii nedorite de cetăţeni, poate că ar fi binevenită şi prezentarea unor chipuri de oameni „noi”, creaţi şi amplificaţi...

„Pădurile de fag de pe întreg cuprinsul patriei noastre au dat în acest an o bogată recoltă de jir, din care se poate extrage ulei, care să înlocuiască uleiul de floarea soarelui. Consiliul de Miniştri...

În chiar anul care va avea să înregistreze izbucnirea Primului Război Mondial, 1914, în luna mai, s-a organizat primul concurs sportiv românesc din micuţul orăşel, Orăştie. „ Pe lângă frumoasa reuşită a isteţelor producţiuni, trebuie...

Cele povestite de corespondentul „Soliei Dreptăţii”, sub titlul ironic „Alegeri libere şi secrete”, pot intra oricând într-o antologie a umorului electoral. Însă relatarea ne mai arată moravurile politice ale unei epoci nu chiar perfecte...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

„În lumina sarcinilor trasate de documentele celui de-al II-lea Congres al P.M.R. prin Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naţionale în cel de-al doilea plan cincinal, problema transporturilor capătă o importanţă din ce în...

Ajutaţi o biată refugiată „Într-una din zilele săptămânei trecute o tânără prezentabilă intră în cofetăria Berg fostă Gregus şi comandând o prăjitură începe să se plângă proprietarului că fiind refugiată o duce foarte greu şi...

„Primarul comunei e şi funcţionarul societăţii, alegerea lui de câţiva ani e tot cu unanimitate. Căpitanul pompei desface câteva butoaie de vin şi când spiritele sunt <<pregătite>>, se pune în faţa casei comunale şi...

„Strungarul Dionisie Papp de la Atelierele Centrale Gurabarza, are faţa blajină şi liniştită, cu trăsături bine conturate. Ai impresia la prima vedere că nici cel mai grozav eveniment n-ar reuşi să-l tulbure. Realitatea este...

„Pe drumul înfăptuirii socialiste la noi în ţară, un rol deosebit îl joacă cooperativele, deoarece odată cu înfiinţarea cooperativelor a dispărut vechea şi murdara metodă de exploatare a afaceriştilor, comercianţilor şi capitaliştilor care nu...