Din presa vremii

Din presa vremii

„Dacă acum vreo două decenii ai fi răsfoit vreo statistică culturală, aflai un aspru şi crud adevăr: că în satele de pe teritoriul actual al regiunii Hunedoara nu există nici măcar un cinematograf, că...

Să începem prin a prezenta scrisoarea redactată de Moisin Virgil, Secretar General a Sindicatelor N.R. din România, la 28 ianuarie 1927: „Ne întrebăm oare la aceste uzine, unde odinioară era cu mult mai multă mulţumire,...

„Cu prilejul Crăciunului am recitit câteva colecţii de colinde, de urări şi de cântece pe care muza poporului nostru le-a brodat pe motivele sfintelor sărbători, ale naşterii Domnului. Câtă emoţie, câte delicateţe de simţire,...

„Pe maestrul Ionescu Gogu, şeful secţiei Turnătorie de la Cugir, îl cunosc toţi muncitorii din uzină. Faptele sale, metodele sale de muncă, sfaturile pe care le dă întotdeauna muncitorilor din secţie, l-a făcut să fie...

„Omul manevra cu atenţie braţul macaralei Tiegler de care era prin lingoul greu de oţel, îndrumându-l de la înălţime spre gura deschisă, dogoritoare, a cuptorului de încălzire. Prismele uriaşe de oţel rece erau smulse...

„În comuna Streisângeorgiu din plasa Haţeg, judeţul Hunedoarei s-a întâmplat în săptămâna trecută un omor fioros. Dan Maria, nevasta lui Zamfir Dan şi fata lor înfiată Opriţa Inaşel trăiau de multă vreme rău unii...

Dobreanu Viorel, ţăran muncitor din comuna Beriu, raionul Orăştie, a făcut parte din delegaţia de ţărani muncitori care au vizitat Uniunea Sovietică. În ziua de 23 octombrie 1950, membrii ai Comitetului Regional al PMR -...

„Vechiul cartier minier Kakaşvar din Vulcan părea cufundat în somn. Trecuse de miezul nopţii. De la multe geamuri luminile s-au stins. La locuinţa maistrului minier Sicomaş Iosif, luminile din toate camerele erau încă aprinse....

„Primarul comunei e şi funcţionarul societăţii, alegerea lui de câţiva ani e tot cu unanimitate. Căpitanul pompei desface câteva butoaie de vin şi când spiritele sunt <<pregătite>>, se pune în faţa casei comunale şi...

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...