Din presa vremii

Din presa vremii

„Ion şi Petru Ciolacu sunt fraţi gemeni. Seamănă unul cu altul ca două picături de apă; au aceiaşi înălţime, aceiaşi fizionomie. Mai mult decât atât, când unul din ei îşi realizează planul şi-l realizează...

„Strungarul Dionisie Papp de la Atelierele Centrale Gurabarza, are faţa blajină şi liniştită, cu trăsături bine conturate. Ai impresia la prima vedere că nici cel mai grozav eveniment n-ar reuşi să-l tulbure. Realitatea este...

„Oraşul nostru este mic, nu se poate vorbi de o mare îmbulzeală în el: strada principală însă, este mai mică decât ar trebui să fie şi, cu toată micimea oraşului, seara, mai ales în...

„Brigăzile complexe de la sectorul de industrializare a lemnului al întreprinderii forestiere din Orăştie, întregul colectiv, şi-a luat angajamentul ca până la 20 decembrie a.c. să îndeplinească planul anual şi să realizeze importante economii...

„Câteva zile în şir, în curtea Combinatului siderurgic <<Gh. Gheorghiu-Dej>> din Hunedoara, câţiva muncitori au lucrat la ceva asemănător cu panoul inovatorilor care străjuieşte intrarea în combinat. În ziua de 25 ianuarie, acest <<ceva>> era...

„Într-una din zilele trecute, difuzoarele din staţia C.F.R. Teiuş transmiteau felicitarea Direcţiei regionale C.F.R. Cluj către personalul complexului C.F.R. Teiuş-Coşlariu, pentru comportarea sa excelentă în perioada viscolului. Cu circa două, trei săptămâni în urmă, prin...

În 1925 Carol Kovacs publică în ediţie bilingvă, româno-maghiară, la Tipografia V. Laufer din Deva „Istoricul de 40 de ani al Corporaţiunei Industriale din Deva 1885-1925”, varianta în limba română aparţinându-i lui A. Filimon....

În 1932 în fruntea Baroului Hunedoara se află dr. Eugen Tătar. În calitatea sa de decan, Tătar pune în operă la 23 august 1932 o acţiune istorică: admiterea în Baroul Hunedoara a primei femei. Într-o...

Metoda Nina Nazarova „Aplicarea metodelor sovietice, în industriile din regiunea Hunedoara, a luat o deosebită amploare. Puse în practică, metodele sovietice s-au dovedit că sunt cele mai înaintate metode de lucru şi datorită aplicării lor...

Republic, „In Memoriam Regele Mihai”, un articol publicat în „Prăvălia cu istorii” dedicat marelui dispărut, Regele Mihai I. După ce la 11 septembrie 1934 vizitase mina Ştefan, ASR Marele Voievod Mihai revine în Valea...