sâmbătă, 23 februarie, 2019

Din presa vremii

Din presa vremii

„Câteva zile în şir, în curtea Combinatului siderurgic <<Gh. Gheorghiu-Dej>> din Hunedoara, câţiva muncitori au lucrat la ceva asemănător cu panoul inovatorilor care străjuieşte intrarea în combinat. În ziua de 25 ianuarie, acest <<ceva>> era...

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...

Construcţia combinatului de la Hunedoara a început în luna august a anului 1882, prin ridicarea primelor două furnale. Doi ani mai târziu, în 1884 este desăvârşită construcţia unui al treilea furnal, pentru ca anul 1885...

„Marţi, 20 decembrie , în întreaga Vale a Jiului a fost o mare sărbătoare a muncii. Toate exploatările văii, toţi minerii au răspuns propunerii tovarăşului Crainic Pamfil, responsabilul unei brigăzi utemiste din mina Petrila...

„Înainte cu vreo cinci ani, un flăcău din Kassa, culegător tipograf, ungur, a îndrăgit pe o fată ce îşi câştiga singură pâinea de toate zilele ca vânzătoare într-o ospătărie. Şi fetei i-a fost drag...

„Din şedinţa de lucru care a avut loc la Comitetul Provizoriu al oraşului Deva cu responsabilii de secţii, a reieşit, că la unele servicii munca a fost depusă cu multă conştiinciozitate, iar rezultatele au...

„Pentru a asigura buna aprovizionare pentru iarnă a oamenilor muncii din judeţul Hunedoara, cu cartofi şi zarzavaturi, Comitetul Provizoriu al judeţului Hunedoara, prin Secţiunea Comercială judeţeană a luat măsuri ca să efectueze colectările de...

„În comuna Streisângeorgiu din plasa Haţeg, judeţul Hunedoarei s-a întâmplat în săptămâna trecută un omor fioros. Dan Maria, nevasta lui Zamfir Dan şi fata lor înfiată Opriţa Inaşel trăiau de multă vreme rău unii...

„Anul acesta, la I.M. Barza, au existat echipe sub plan în fiecare lună şi aproape la fiecare sector. Pentru a evita această stare de lucruri, conducerea administrativă, sub îndrumarea comitetului de partid, a luat...

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...