Din presa vremii

Din presa vremii

„Rezolvarea problemelor economice, social-culturale şi gospodăreşti din oraşul Petroşani stau în centrul activităţii comitetului executiv al sfatului popular orăşenesc. Fără îndoială însă că la rezolvarea cu succes a acestor probleme complexe, în afară de...

„Prin grija pe care o poartă P.M.R. faţă de oamenii muncii pentru dezvoltarea sportului de mase şi având la bază bogata experienţă a oamenilor sovietici, începând de la 1 mai 1950 şi la noi...

Ajutaţi o biată refugiată „Într-una din zilele săptămânei trecute o tânără prezentabilă intră în cofetăria Berg fostă Gregus şi comandând o prăjitură începe să se plângă proprietarului că fiind refugiată o duce foarte greu şi...

„Pentru a asigura buna aprovizionare pentru iarnă a oamenilor muncii din judeţul Hunedoara, cu cartofi şi zarzavaturi, Comitetul Provizoriu al judeţului Hunedoara, prin Secţiunea Comercială judeţeană a luat măsuri ca să efectueze colectările de...

„Sub înfăţişarea sa de azi, pomul de Crăciun este mult mai recent decât se crede în genere. Însă, originile sale mult discutate, se trag din timpuri foarte vechi. La formarea sa au contribuit elemente...

„Sfintele sărbători ale naşterii Mântuitorului au fost, din cele mai vechi timpuri, prilej pentru înălţătoare bucurii poporului românesc. Pretutindeni, în târguri sau în sate pierdute pe colinele sclipitoare de haina sărbătorească a iernei, în...

„Cu prilejul Crăciunului am recitit câteva colecţii de colinde, de urări şi de cântece pe care muza poporului nostru le-a brodat pe motivele sfintelor sărbători, ale naşterii Domnului. Câtă emoţie, câte delicateţe de simţire,...

„Trist Crăciunul acesta! Miracolul Naşterii sacre se săvârşeşte în 1939 într-un peisaj de moarte sub teroarea maşinei de război, a tancurilor, a mitralierei, a bombardierelor, a torpilei magnetice. Magii au coborât în cazemate sub...

„Marţi, 20 decembrie , în întreaga Vale a Jiului a fost o mare sărbătoare a muncii. Toate exploatările văii, toţi minerii au răspuns propunerii tovarăşului Crainic Pamfil, responsabilul unei brigăzi utemiste din mina Petrila...

„Odată cu trecerea principalelor mijloace de producţie în mâinile clasei muncitoare şi cu introducerea metodelor patriotice de muncă prin întrecerile socialiste, muncitorii au avut posibilitatea de a-şi arăta calităţile şi spiritul inventiv, contribuind astfel...