Din presa vremii

Din presa vremii

La sfârşitul lunii mai 1928, „Gazeta Hunedoarei” consemnează demararea unui proiect important pentru petrecerea timpului liber de către comunitatea deveneană: „Iniţiativa clubului sportiv Corvin din Deva, de a înfiinţa pe malul Mureşului instalaţii corespunzătoarea...

„Oraşul nostru, capitala unuia dintre cele mai bogate şi mai mari judeţe din ţară, n-a avut în trecut norocul să fie condus de oameni care să-i poarte la suflet prosperitatea economică şi estetica edilitară,...

„În mod obişnuit, când vorbeşti de Combinatul siderurgic din Hunedoara, în faţă îţi apare imaginea muncii încordate a furnaliştilor, oţelarilor, laminatorilor şi cocsatorilor. Este şi normal. Despre ei se vorbeşte în fiecare zi. Ei...

„Dacă acum vreo două decenii ai fi răsfoit vreo statistică culturală, aflai un aspru şi crud adevăr: că în satele de pe teritoriul actual al regiunii Hunedoara nu există nici măcar un cinematograf, că...

„Un penibil incident s-a petrecut marţi într-un local din Cetate: d. Iuliu Drechsler, coproprietarul magazinului <<Recta>> a fost pălmuit de d. Arpad Bing, director proprietar a fabricei de ţesături <<Heda>>. Precedentele sunt cu totul criminale....

„Pe drumul înfăptuirii socialiste la noi în ţară, un rol deosebit îl joacă cooperativele, deoarece odată cu înfiinţarea cooperativelor a dispărut vechea şi murdara metodă de exploatare a afaceriştilor, comercianţilor şi capitaliştilor care nu...

„Pe maestrul Ionescu Gogu, şeful secţiei Turnătorie de la Cugir, îl cunosc toţi muncitorii din uzină. Faptele sale, metodele sale de muncă, sfaturile pe care le dă întotdeauna muncitorilor din secţie, l-a făcut să fie...

„Ni s-a oferit ocazia să ajungem la Beriu. Huruitul tractoarelor în plin lucru, răzbătea până departe, pe apa Beriului în jos. La locul numit <<în deal>>, tractoarele brigăzii a III-a de la SMT Orăştie,...

„În ziua de 14 august s-a întâmplat, pe şoseaua întâmplat pe şoseaua naţională de la Brad, un îndrăzneţ atac banditesc, urmat de crimă. O bandă de tâlhari de drumul mare a atacat camionul Societăţii <<Discom>>....

„G.A.C. <<Viaţa Nouă>>, Comuna Sîntandrei. Haida Juja e de câteva luni brigadieră de câmp. E o funcţie desigur importantă. Brigadier de câmp! Răspunzi doar pentru munca a 200 de oameni. 200 de oameni aşteaptă...