vineri, 24 februarie, 2017

Din presa vremii

Din presa vremii

„Nicolae Renţea este cel mai tânăr maistru de la secţia de aglomerare a minereurilor din C.S. Hunedoara. Îşi îndeplineşte conştiincios această muncă din 1957. Înainte de a-i fi încredinţată funcţia de maistru, el a...

„Anul acesta, la I.M. Barza, au existat echipe sub plan în fiecare lună şi aproape la fiecare sector. Pentru a evita această stare de lucruri, conducerea administrativă, sub îndrumarea comitetului de partid, a luat...

„Acum o săptămână, un odios asasinat s-a întâmplat în comuna Măţeşti din judeţul nostru. Bătrânul locuitor, Grigorie Laban, un iubitor profund al bisericei şi şcoalei, om harnic, cinstit şi respectuos în vârstă de 80...

„De la Lonea şi până departe spre Uricani, Valea Jiului este presărată de vechi colonii, mici sărăcăcioase, construite ici colo cu zgârcenie de capitaliştii ce stăpâneau până mai ieri minele. Ce le păsa capitaliştilor...

„Într-una din zilele trecute, difuzoarele din staţia C.F.R. Teiuş transmiteau felicitarea Direcţiei regionale C.F.R. Cluj către personalul complexului C.F.R. Teiuş-Coşlariu, pentru comportarea sa excelentă în perioada viscolului. Cu circa două, trei săptămâni în urmă, prin...

„La laminorul de 650 mm. al combinatului siderurgic din Hunedoara, numeroase lozinci cheamă pe muncitori, tehnicieni şi ingineri la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor planului de producţie, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă pentru utilizarea...

„După 30 de ani de muncă în minele capitaliştilor, pe tatăl lui Anton Duban l-a doborât silicoza. Pe atunci Anton era prea mic pentru a putea lucra în mină. S-a angajat curier la birourile...

„Înainte cu vreo cinci ani, un flăcău din Kassa, culegător tipograf, ungur, a îndrăgit pe o fată ce îşi câştiga singură pâinea de toate zilele ca vânzătoare într-o ospătărie. Şi fetei i-a fost drag...

„Răspunzând chemării la întrecere lansată de minerii din Lupeni, colectivul minei Vulcan şi-a propus printre alte obiective să realizeze în anul 1960 o economie de 615.000. Desigur că la mina Vulcan sunt posibilităţi şi...

„D-nul Simion Gavrilă, hotelierul <<Centralului>> din Orăştie, a primit duminică o scrisoare, scrisă pe ambele părţi al unui bileţel de vizită, în care îl somează ca până luni la orele 4 după masă să...