Bugetul Petroșaniului se supune la vot astăzi

Bugetul Petroșaniului se supune la vot astăzi

DISTRIBUIȚI

Consiliul Local al Municipiului Petroşani se întâlnește în ședință extraordinară miercuri, 14 februarie, în sala de şedinţe a consiliului local, începând cu ora 15. 

3 proiecte
Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vede­rea participării Primăriei municipiului Petroşani şi a Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de AS Bike&Run Petroşani la ediţia a V-a a concursului „Parângul Night Challenge” în data de 17 februarie 2018; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de selecție a partenerului în vederea funcționării în condiții optime a cinematografului „Victoria” din municipiul Petroșani.

Bugetul local
La fundamentarea bugetului general pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021 au fost utilizate atât surse proprii, cât şi surse atrase de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara şi de la Consiliul Judeţean Hunedoara, după cum urmează:
– impozit pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat în sumă de 14.444 mii lei;
– sume alocate din cote defalcate de 18,5% din impozi­tul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara în valoare de 1.113 mii lei, iar de la Consiliul Judeţean Hunedoara 300 mii lei;
– sume de încasat din veniturile colectate de serviciile locale de specialitate 14.278 mii lei;
– sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în suma de 9.795 mii lei, din care 3.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor materiale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și 363 mii lei pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare, 43 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne cărbuni şi combustibili petrolieri, 60 mii lei pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul participării la învăţământul preşcolar, 240 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă şi 89 mii lei pentru susţinerea unei părţi din cheltuielile cu serviciile comunitare locale de evidentă a persoanelor;
– sume defalcate din TVA pentru echilibrarea buge­telor locale în valoare de 4.381 mii lei de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara, iar de la Consiliul Judeţean Hunedoara 0 lei;
– sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţă­mân­tului particular sau confesional acreditat în valoa­re de 168 mii lei;
– subvenţii încălzire locuinţe pentru cei cu dosare acceptate în valoare de 10 mii lei, subvenţii pentru finanţarea asistenţilor locali comunitari în valoare de 271 mii lei, subvenţii pentru finanţarea programelor PNDL în valoare de 2,467 mii lei;
– subvenţii de la bugetul de stat pentru proiecte externe plătite de noi în anii anteriori în valoare de 33 mii lei;
– Fondul European de Dezvoltare Regională – sume primite pentru plăţi din anii precedenţi în valoare de 214 mii lei.
Astfel, totalul veniturilor Bugetului Local Detaliat la Venituri pe Capitole şi Subcapitole şi la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole şi Paragrafe pe anul 2018 este în sumă de 47.474 mii lei.

Secțiunea de funcționare, de 10 ori mai mare decât cea de dezvoltare! 
Anul trecut bugetul Primăriei Petroșani a avut venituri de 90.739 mii lei (și se preconizau venituri de 76.215 mii lei), iar pentru anul 2018 se propune un venit de 47.474 mii lei. Și cheltuielile au fost altele, ajungând în decembrie 2017 la 92.257 lei, în timp ce anul acesta Primăria Petroșani trebuie să se limiteze la 47.876 lei mii lei, deci bugetul va fi oricum deficitar.
Secţiunea de funcţionare (SF) – 43.686.5 mii lei. Salarii – 18.871,48 mii lei, cheltuieli materiale – 13.264,02 mii lei, dobânzii – 1.373 mii lei; subvenţii – 1.050 mii lei, fond rezervă – 50 mii lei, transferuri curente – 5 mii lei, transferuri interne – 168 mii lei, asistenţă socială – 4.496 mii lei, alte cheltuieli – 1.096 mii lei, rambursări credite – 3.313 mii lei.
Secţiunea de dezvoltare (SD) – 4.159,5 mii lei. Anul trecut pentru dezvoltare erau prevăzute 6.046 mii lei. Banii de anul acesta de la dezvoltare provin din transferuri de capital – 400 mii lei, programe FEDR Muzeu – 47 mii lei. Cheltuieli de capital sunt de 3.742,50 mii lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii