Bravo, pesediști și ortaci care ați votat PSD! / Am trăit-o și pe...

Bravo, pesediști și ortaci care ați votat PSD! / Am trăit-o și pe asta: PSD se laudă cu închiderea minelor Văii Jiului…

DISTRIBUIȚI

Ieri, 18 octombrie 2017, la sediul Complexului Energetic Petroşani a fost organizată o conferinţă de presă. Cei care s-au aflat faţă-n faţă cu reprezentanţii mass-media au fost secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vişan, preşedintele Consiliului de Administraţie a CEH, Ioan Stamin Purcaru, și directorul general al CEH, Viorel Stancu.

Deschiderea a făcut-o Doru Vişan. „Conform dispoziţiei date de domnul ministru, astăzi m-am deplasat la Petroşani la sediul CEH pentru a participa la lucrările Consiliului de Administraţie cu obiective foarte clare: în primul rând, promovarea Programului de disponibilizare, în al doilea rând chestiuni ce ţin de renotificarea închiderii minelor Lupeni şi Lonea, în al treilea rând discutarea Programului de iarnă aprobat prin hotărâre de guvern şi un al patrulea capitol de discuţii, diverse, preluarea unor probleme ridicate de sindicate şi administraţie.
În urma tragicului eveniment de la Lupeni au existat abordări diferite pe care eu le consider, pe unele din ele, tenden­ţioase, legate de renotificare şi de realizarea unei legături între accidentul de la Mina Lupeni renotificarea Programului de Închidere. Vă fac o precizare foarte clară, renotificarea este bazată pe actele care guvernează acest Program de Închidere şi ea sună în felul următor: 1. Aşa cum ştiţi, România ca stat membru al Comisiei Europene are în vigoare Decizia 787 pe baza căreia se face Programul de Închidere a Mineritului din România. Termenul limită pentru activitatea de extracţie, respectiv de subvenţie a acestei activităţi este 31.12.2018.
2. În cadrul acestui termen, statul membru, în speţă România, are dreptul de a modifica alte termene, cu condiţia să nu depăşească acest termen şi sumele bugetate pe capitolul respectiv. Acest drept este urmat şi de o obligaţie, aceea de a notifica Comisia Europeană în acest sens în anul carbonifer respectiv (ulterior, directorul general Stancu a explicat că acest an carbonifer începe la 1 octombrie al fiecărui an şi nu la 1 ianuarie cum s-ar putea crede – n.r). Aşa cum ştiţi, în momentul venirii la guvernare şi numirii mele ca secretar de stat, singurul lucru care se realizase referitor la închiderea celor două mine amintite era prevederea în bugetul anului 2017 a sumelor de 198 de milioane necesare pentru realizarea programului de închidere pentru cele două entităţi miniere. Din momentul respectiv am trecut la promovarea actelor normative pentru punerea în aplicaţie, respectiv HGO şi în acelaşi timp, urmare a solicitării sin­di­catelor şi administraţiei – corelat şi cu situaţia reală din teren. Am analizat că era necesară elaborarea unui nou PIA, întrucât condiţiile prevăzute în planul de închidere iniţial nu puteau fi îndeplinite, atât ca termen, cât şi financiar în termenul care mai rămăsese (în cazul Minei Lupeni, luna septembrie). Ca atare, în conformitate cu prevederile legale şi cu prevederile Deciziei, a trebuit să facem două lucruri:
1. Să dăm drumul la obţinerea avizului CIAS (Comitetul Interministerial pentru Ajutoare de Stat), care era o condiţie obligatorie; 2. Să trecem la promovarea Memorandumului în guvern pentru modificare, atât a termenelor dar foarte important a sumelor aferente Capitolului 4 – întrucât cerinţa era de prelungire până în 2024, motivat de condiţii tehnice, condiţii de mediu în special şi condiţii sociale, privind asigurarea ieşirii la pensie a unui număr cât mai mare de angajaţi. Fiind termenul foarte scurt, în aceste condiţii, în luna august s-a predat de către companie PIA (Planul de Încetare a Activităţii), am promovat CIAS în regim de urgenţă, electronic, deci nu în regim normal, am obţinut acordul şi sprijinul necesar al domnului ministru Nica în acest sens şi s-a obţinut într-un final avizul. Odată obţinut avizul, depus la Ministerul de Finanţe, ministerul a dat documentul în dezbatere la comisii. Au fost probleme legate de bugetare, probleme care s-au rezolvat găsindu-se soluţiile necesare, iar în paralel, pe procedură (nu cum am văzut că s-a spus telefonic!), am informat Comisia Europeană asupra acestei intenţii, aşa cum prevede 787. Am primit şi un răspuns informal în acest sens, de agreare a cerinţei noastre, în condiţiile în care şi-au manifestat disponibilitatea – dat fiind caracterul de urgenţă – să reducă perioada de analiză de la 60 de zile la 30 de zile. Acestea sunt elementele şi sper că ne vom încadra existâd premizele foarte realiste ca astăzi să intre în şedinţa de guvern. Ministerul Finanţelor a dat avizul favorabil, deci fără observaţii, urmând ca apoi să trecem la pasul doi, notificarea Consiliului Concurenţei – şi primirea avizului şi notificarea Comisiei Europene, fiind astfel îndeplinite toate cerin­ţele. Repet, nu există nicio legătură între accident şi renotificare!”, a fost mesajul secretarului de stat pe această temă.

Şirul întrebărilor
l-a deschis ZVJ. Am fost curioşi să află de ce, dacă iniţial se vorbea de anul 2024 ca dată de închidere a minelor, cele aşa-zis „viabile”, s-a ajuns dintr-o dată la discuţii ferme şi clare legate de închiderea minelor „viabile” Lonea şi Lupeni până în 2018?
„Niciodată! Percepţia nu ştiu de unde a apărut, vă spun eu! Vă rog citiţi Decizia 787, care este documentul oficial pentru România şi niciodată în acest document nu există acest termen de care vorbiţi. Există două termene, un termen asumat de România, se cheamă 2018 încetarea activităţii de exploatare, pe 31 decembrie şi termenele de închidere care sunt justificate cu termen limită 2027”, a venit răspunsul lui Doru Vişan.
„Bun, dar la momentul împărţirii minelor în viabile şi neviabile, aşa se spunea opiniei publice din Valea Jiului şi din ţară, că să nu-şi facă nimeni probleme că cel puţin până în 2024 va exista minerit în Valea Jiului. Acum, de un an şi ceva, mai exact din mai 2015 când a fost semnat acel protocol al trădării, se vorbeşte altceva şi în mod practic s-a ajuns deja la închiderea acestor mine viabile. De aici a apărut percepţia, domnule secretar de stat!”, am răspuns şi noi.
„Pot să vă replic eu vizavi de treaba cu opinia publică, ba chiar aş dori să vin şi cu câteva completări vizavi de ce a răspuns domnul secretar de stat?”, a întrebat imediat Ioan Stamin Purcaru. „Da, de ce nu, pentru că îmi aduc aminte că la televizor chiar şi dumneavoastră ne-aţi spus în acea perioadă să stăm liniştiţi că mineritul nu se închide…”.
„Nu cred că ceea ce spuneţi dumneavioastră coincide cu ceea ce vreau eu să spun. Spunea şi domnul secretar de stat de decizia care a fost publică şi la care avem acces cu toţii. Din punct de vedere al activităţii miniere, până în 2024 sau 2027 s-a vorbit de închiderea subterană după aia. Cum se întâmplă şi la Paroşeni sau ce ai de făcut fără să dai tone de cărbune: scoatere de utilaje, scoatere de materiale… Pentru că unul din elementele tehnice cu componentă sau cu conotaţie de mediu în solicitarea noastră a fost tocmai această problemă tehnică de evacuare a utilajelor care contaminează subteranele. E vorba de staţii trafo, de cabluri electrice, este vorba de motoare cu ardere internă şi aşa mai departe. De ce? Pentru că suntem la final, undeva din 15 mine câte au fost iniţial mai rămân două. Dacă nu vom scoate din subterane toate aceste utilaje care pot să contamineze, prin refacerea nivelului hidrostatic, pânza freatică, vom plăti ulterior costuri imense pentru tratarea acestor ape de mină sau pentru evacuarea lor şi ţinerea lor sub nivelul pânzei freatice. Am avut această pledoarie la Oficiul Concurenţei ca să înţeleagă dânşii de ce este nevoie ca subteranul odată părăsit să rămână curat! Pentru că am experienţa asta de la o mină din Nottingham, când ei au lăsat foarte multe utilaje în mină, din cauza regimului de urgenţă de-atunci, din 1990 parcă, pe vremea lui Margaret Thatcher şi acum plătesc infernal de mult ca să menţină nivelul freatic al apelor subterane la o cotă prestabilită, ca să nu contamineze pânza freatică existentă”.
„Bun, dar dacă tot am vorbit de minele viabile şi minele neviabile, care a fost rolul acestei clasificări făcute atunci dacă azi, la doar câţiva ani, observăm că minele aşa-zis viabile se închid înaintea celor aşa-zis neviabile, sau să fie mai corect, să zicem se închid concomitent?”, am mai întrebat. Din păcate, răspunsul primit a fost ca nuca în perete, fără să vrem să fim maliţioşi sau cumva nepoliticoşi… „Eu vă spun ce am găsit acum la revenire. Decizia de închidere a Lupeniului, în septembrie 2017 şi cu tot ce am putut face, prelungirea activităţii de exploatare până în decembrie 2018, asta este o certitudine, o realitate… Iar pe componenta 4, de care v-am spus, documentaţia a dus şi la o creştere de valoare aproape dublă, în condiţiile explicate anterior…”.

Despre „prelungirea termenului de închidere a Minei Lupeni”
După acest răspuns a urmat o serie de întrebări legate de prelungirea termenului de închidere a Minei Lupeni, din 2017 până în 2018, decembrie, oficialii explicând practic tot ce au spus anterior şi menţionând faptul că această prelungire este perfect legală şi se încadrează în termenul limită, decembrie 2018, impus de Comisia Europeană, fapt asumat de ţara noastră. Totuşi, la un moment dat Doru Vişan a cerut să explice „ceva important”: „Mai fac o precizare foarte importantă. Renotificarea este pachet comun şi la sugestia Comisiei Europene să fie ultimul. Cu SNIM-ul, unde şi acolo avem o prelungire, nu pe activitatea de exploatare ci pe activitatea de închidere, până în 2021 faţă de data iniţială, pe aceleaşi condiţii de mediu, condiţii de ecologizare, condiţii sociale şi aşa mai departe”.
„Ca să continui, a spus după aceea directorul general – ce înainte a fost întrerupt de intervenţia secretarului de stat –  2024 este finalizare, ecologizare suprafaţă, iar închidere subteran, ca să nu înţelegeţi că durează şase ani de zile, e finalul lui 2020, 31 decembrie – închiderea subterană la Mina Lonea. Adică se vor închide digurile care au legătură cu suprafaţa şi va rămâne apoi ecologizare suprafaţă, rambleiere puţuri… Deci nu vor mai intra oameni în subteran din 31 decembrie la Mina Lonea. Iar acelaşi lucru se va întâmpla, începând cu data de 30 iunie 2021, la Mina Lupeni, dacă bineînţeles se vor respecta cu stricteţe graficele de închidere subteran. Personalul este în continuă scădere pentru că s-a făcut acea PIA, zicem noi foarte corectă, şi astfel este calculate numărul de persoane necesare, pe etape, la închidere. La început numărul de personal e mai mare, iar apoi el scade pe măsură ce se apropie de puţuri, urmând ca ultimii din subteran să fie disponibilizaţi la datele pe care vi le-am spus: 30 decembrie 2020 – Lonea, 30 iunie 2021 – Lupeni. Deci, doi ani şi jumătate la Lupeni şi doi ani la Lonea. Apoi vor urma lucrări de închidere la suprafaţă, rambleiere puţuri, suitoare şi apoi turnare de plăci în funcţie de cum va fi stabilit proiectul tehnic. Iar ecologizarea de suprafaţă, cu demolări, nivelări şi ce va stabili tot proiectul tehnic se va finaliza în 2024”.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii